AA:s historik i världen och Sverige

AA historik, världen samt i Sverige

 


Följande arbete gjorde jag med nedan personer år 2005 på Uppsala Universitet.


  • Historik


12-stegs rörelsen har sitt ursprung i Anonyma Alkoholister, nedan kallad AA, därför har vi utgått från den, då den sedermera medfört ”avknoppningar”, men med samma idéer och organisation, i huvudsak. Anonyma alkoholister (AA) startades 1935 i Akron, Ohio, som en följd av ett möte mellan Bill Wilson och doktor Robert Smith (Bob). Bill var en börsmäklare från New York och doktor Bob hade en privatklink i Akron. Båda ansågs vara hopplösa alkoholister. Innan de träffades hade de båda haft kontakter med Oxford - Gruppen, en sammanslutning av nästan bara icke-alkoholister, med en kristen väckelse grund. Genom denna grupps andliga inflytande blev Bill nykter och höll detta genom att arbeta med andra alkoholister, trots att ingen av dessa tillfrisknade.  När Bill och doktor Bob slutligen möttes var inverkan på doktorn omedelbar. Den här gången fann han sig ansikte mot ansikte med en lidande medmänniska, som lyckats bli nykter. Bill underströk att alkoholism var en själslig, känslomässig och fysisk sjukdom.


Påverkad av Bills övertygande idéer övergick han snart till nykterhet för att aldrig dricka mer. Den grundläggande gnistan till AA hade tänts.

 

Båda började omgående arbeta med alkoholister vid Akron City Hospital, där en patient snabbt uppnådde fullständig nykterhet. Trots att namnet Anonyma Alkoholister ännu inte var påtänkt, så var dessa män faktiskt kärnan i den första AA-gruppen. På hösten 1935 bildades så småningom en andra grupp i New York, en tredje kom till i Cleveland 1939. Det hade tagit mer än fyra år att åstadkomma 100 nyktra alkoholister i de tre grupperna.

Tidigt 1939 gav gemenskapen ut sin "grundtext" i boken Alcoholics Anonymous (Anonyma Alkoholister). Texten, som är skriven av Bill, förklarar AAs filosofi och metoder där kärnpunkten är de numera välkända Tolv Stegen för personligt tillfrisknande. Boken förstärktes med personliga levnadsberättelser från trettio tillfrisknande alkoholister.


Samma år, 1939, utgavs en serie artiklar i media som gav support och uppmärksammade detta och genast väckte ett stort behov.

 

Detta gjorde att det emellertid blivit möjligt att dra säkra slutsatser om vilken inställning, vilken praxis och vilka funktioner som bäst skulle gagna AAs syften. Dessa principer, som hade utvecklats genom en slitsam grupperfarenhet, strukturerades av Bill till det som i dag är känt som Anonyma Alkoholisters Tolv Traditioner. En framgångsrik formel för enigheten och funktionen inom AA hade uppnåtts och omsatts i handling.

 

Nästa steg i utvecklingen kom då grundarna insåg att de måste överlämna sitt förvaltarskap till AA självt. Genom bildandet av den Allmänna Servicekonferensen överläts ansvaret för den världsomspännande servicen och AA som helhet, till gemenskapen.
Med detta hade AAs övergripande verksamhet blivit säkerställd för framtiden.
Hade det inte varit för AAs tidiga vänner kanske inte Anonyma Alkoholister hade blivit till. Och utan denna skara av vänner och välgångsönskare som givit så mycket av sin tid och sina ansträngningar för att hjälpa oss, speciellt inom medicinen, kyrkan och massmedia över hela världen, hade inte AA växt och blomstrat.
Sedan dess har AA verkligen blivit globalt och detta har visat att detta sätt att leva kan överbrygga de flesta ras-, tros- och språkbarriärer. 1999 bestod de av 90 000 AA-grupper med ca 2 miljoner medlemmar i 110 länder.

 

  • Sverige

Under 40-talet började AA spridas över världen, så även till Europa. Det skulle dock dröja tills mitten av 50-talet innan de första traditionsenliga grupperna bildades i Sverige. Orsaken till den sena starten av ett traditionsenligt AA i Sverige beror i huvudsak på de missförstånd som gjorde att stora delar av den svenska länkrörelsen trodde att de var AA-grupper. Organisationen inom AA består av lokala självhjälpsgrupper.

 

Under 1980-talet introducerades Minnesota modellen i Sverige den har 12- stegs programmet som bas och använder AA-grupper som livslång fortsättning. I och med detta ökar antalet AA-grupper explosivt. 1999 fanns det 500 grupper med ca 10-12 personer per grupp. I dag finns ett antal självhjälpsgrupper/traditioner som vuxet fram ur de12 stegen.

 

Referenser: 2005-05-18 Källa Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=106853, http://www.alcoholics-anonymous.org
, http://www.aa.se
Böcker: Harry Månsus, Den kosmiska katedralen, Libris: 1996, Karin Helmersson Bergmark, Anonyma alkoholister i Sverige, Akademitryck. 1995

Gruppdeltagare: Mikael Bedrup, Jens Gustavsson, Thomas Fredby, Mats-Olof Larsson


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback