Finns det trovärdiga profeter idag?

I dagens media och kommunikations samhälle, finns det alla möjligheter att göra sin röst hörd och få sina åsikter förmedlade. Detta innebär att det också krävs en egen filtrering, för att dels hinna med att läsa det som intresserar en själv, dels att hinna hitta det som är intressant för ens egen person.

Inramad verklighet

Efter detta kommer en granskning, om budskapet är relevant och stämmer. Källkritik kan vara svår att genomföra, då det numera finns så många olika källor.

Varför funderar jag på detta? Jo, just nu läser jag om Gamla testamentets profeter, vad som kännetecknade dem samt forskningen genom tiderna om dem, deras historiska kontext och hur deras budskap skall tolkas bl.a. Det fanns stora svårigheter för dem och deras omgivning att ta till sig deras domsprofetior och löften.

Därför väcktes tanken om dagens "profeter": Christer Sturmark, Tomas Dileva, olika kristna företrädare för olika samfund, Marknads aktörer som är dagens "profeter" och som siar om framtiden, för att nämna några.

Vem skall man tro på, sjöng ovannämnda Dileva, pricksäkert. Det blir allt svårare i vår mångkulturella och mångreligiösa värld att bedöma vem man skall lita på.

Gt-profeterna hade det inte heller alltid lätt, men ofta hade de maktens öra, dvs. kungens. Svårigheten då, liksom nu är vem som är trovärdigast. Den som ivrigast framhäver sin egen person, före budskapet, kan man kanske reflektera över. De gamla profeterna trädde oftast tillbaks som person, så att budskapet skulle framträda. En skillnad mot många idag, kan tyckas. Vem som kräver betalt, kan kanske vara ett kriterie att reflektera över och vad pengarna går till.

"Sanningen skall göra oss fria": sade Jesus. Ett gott ord, men det kan ju uppenbarligen vara svårt att veta vem som har den i vår sekularierade värld. Kanske är ett gott råd, att gå till sig själv, rannsaka sig, måhända med hjälp av en spegling genom en annan person, för att däreigenom komma fram till sanningen, som man har där inom sig själv, när man "röjt bland sitt eget inre bråte", som kan vara bortförklaringar och olika rädslor. Jag har i alla fall, numera, en bra guide: Bibeln.

Den är också svårtolkad.
Vem har sagt att livet skall vara lätt, men det är spännande och jag har fått det lättare då jag valt min guide; Jesus! Men att honom som "profet" kanske inte är "hippt"i alla läger i Sverige numera.

Fast det struntar jag i. Är ju tvungen att välja, då jag vill följa vägen, sanningen och livet.


Bättre kan man inte få det.

Vad händer med mötena mellan människor???

Började att fundera på när och hur man träffas i vår tid, efter en spännande diskussion idag.
Anledningen är att fler och fler känner sig ensamma och isolerade. Egentligen borde det vara tvärtom.

Vilo bänk
Mötesbänkar är ofta tomma numera..


Hur var det förr?


Förr umgicks man och fick en plats i bygemenskapen, man fyllde en roll, det fanns oftast en mening och en uppgift för var och en, även för den som var udda fick vara med på något sätt och ta plats.


Var träffades man då?


Man träffades på väg till skolan, antingen gick man eller åkte skolskjuts, sedan träffades man på hemväg från skolan och under skoldagen. På eftermiddagen lekte barnen som bodde bredvid varandra.
De vuxna möttes på jobbet, ofta på bruket, industrin eller åkern och även på fritiden, dessutom i kyrkan på söndagarna, både barn och vuxna. På helgerna umgicks hela familjen och ofta var det söndagsmiddag, samt så åt man middag ihop på samma klockslag varje kväll. Läxläsning och radiolyssning samt att spela spel förekom. Man gjorde saker ihop.


Hur är det nu?

Man åker till och från jobbet, ofta ensam i bil eller med buss, ofta lyssnande till mobil musik i t.ex. mp3 spelare, fast i sin egen "bubbla". På jobbet är lunchen kortare, både gällande skola och jobb. Man jobbar långt hemifrån i många fall, vilket innebär att man inte umgås med de man jobbar med,

På fritiden som ofta är inrutad, så innebär barnens aktiviteter att de är organiserade, ex. fotboll el. liknande. De spontana möten med dem man jobbar eller bor bredvid blir inte av. Föräldrar kör barn som någon form av taxichaufför. Detta ofta många kvällar i veckan, då man är rädd att barnen skall få tråkigt, liksom man själv. Långsamheten verkar vara en fara. Bli organiserad så man dövar samvetet, varje minut skall tas i anspråk, men detta lämnar en bitter eftersmak efter sig, då man ofta missar sig själv. Man hinner inte med, det är farten som är viktig, inte eftertanken. Middagar äts inte ihop och maten är ofta dålig snabbmat.

Att sitta framför skärmen på "nätet" eller tala i mobil innebär att det spontana mötet - ansikte mot ansikte försvinner mer och mer. Vilket efterlämnar, som jag upplever det en känsla av isolering. Och när man träffas som medelålders så är det vid fest, och detta innebär i väldigt många fall att alkohol då är med i glasen, så i en hel del fall begränsar detta det viktiga riktiga mötet (självklart så kan en lagom nivå vara befriande), då man missar vad den andra parten verkligen vill säga.

Aldrig har det vara lättare att kommunicera, trots detta så känner sig många allt ensammare. Familjen är under uppluckring som form, vilket också skapar en känsla av rotlöshet, en hel del har inte en naturlig plats i samhället, både gällande jobb och fritid utan försöker hitta en plats att bli sedd där man kan utbyta tankar och få nya inpulser, kanske på baren, i föreningslivet (som okså är under uppluckring) eller via "möten" via nätet eller via pseudamöten via Tv´n.


Vi behöver mötas live, i direktsändning, då vi är skapade för det.


Så trots att vi har en stor ledig tid idag, så har vi svårt att mötas, eller våga mötas. Här har ex. kyrkan en möjlighet att svara mot detta behov, genom att hitta nya former med möten som ger glädje, men också med möten som vågar vara mer "nakna", där man får komma som man är, med ångest, brustenhet och tårar. Möten skapar mening och innebär att man finns då man blir sedd. Möten gör oss till människor.Vad tycker du? Skulle gärna vilja ha kommentarer hur Du tycker det ser ut och vad kyrkan skulle kunna göra? Kommentera denna!

Är kyrkan värd dina pengar?

Ibland får jag frågan av de som sällan går i kyrkan, varför de skall betala en avgift dit? Jag har i ett tidigare inlägg skrivit varför, läs den.

Handslag

Med bara för att man inte går eller använder sig av kyrkan just nu,
så bidrar du med ditt bidrag, hjälp till att andra människor får hjälp, blir sedda. Detta märks bl.a. i tider när lands katastrofer inträffar (tsunamin, Rissne m.fl.), eller lokala och i privata. Kyrkan är med i livet, vid dop, bröllop, begraving bl.a.

Bara för att du inte är sjuk
, så vill du inte att sjukvården skall läggas ner. Är dina barn utflugna så tror jag inte att du vill att skolan skall läggas ner. Åker du på vägar som du aldrig kommer att färdas på, så vill du förmodligen inte att skötseln av dessa skall upphöra - för att ta några exempel.

Kyrkan borde kanske bli bättre på att tala om vad de gör för dina pengar, men det ligger också i sakens natur att den inte kan avslöja vilka de hjälper.

Kyrkan måste därför finnas
och för ut Jesu budskap samt gå den väg, möta dem han mötte; de värnlösa och utsatta. Detta gör kyrkan.

Många i samhället hinner inte detta eller orkar detta, därför är det bidrag viktigt. Så att vi gemensamt kan göra den här världen till en fridfullare och bättre plats att leva på.


Ditt bidrag behövs!

Hjälp telefon nummer vid kris!

HJÄLP TELEFON NUMMER!

- Vart skall jag vända mig vid kris?Här nedan finns hjälp att få, med telefon nummer!

safe in god

 • Bris: 0200-23 02 30 bris.se. Vuxentelefonen: 077-150 50 50
 • Jourhavande präst via 112.
 • Röda Korsets telefonjour: 0771-900 800 redcross.se.
 • Jourhavande kompis: 020-22 24 44
 • Föräldratelefonen hos Svenska föreningen för psykisk hälsa: 020-85 20 00 sfph.se.
 • IOGT-NTO:s hjälptelefon: 020-80 80 80 iogtnto.se.
 • Spes (Riks-organisationen Suicidprevention och efterlevandes stöd) har telefonjour klockan 19-22 varje kväll året runt: 08-34 58 73
 • Nationella hjälplinjen erbjuder kris- och stödsamtal måndag-torsdag klockan 17-22 och fredag- söndag klockan 17-24: 020-22 00 60
 • Föreningen Stulen barndom kan nås via www. stulen barndom.se Där finns också en nyöppnad ungdomssajt.

Luther citat!

Nya citat, indelade i kategorier, från Martin Luther, uppdateras kontinuerligt nedan!


Martin Luther


LUTHER CITAT!

ANSTÖT: Vi förkunnar Guds ord med särsklid trohet och flit, men många tar då anstöt. Vad angår det oss? Tar folk anstöt, så får man låta också detta gå över sitt huvud, man kan ju ändå inte göra något åt det. Och varför skulle vi då göra oss samvete för det?

BEGÄRELSE: Guds nåd uppenbarar att alla människor är fyllda av världslig begärelse, även om en del lyckas dölja den med yttre sken.

BEKÄNNELSE: Alla kristna har fått till befallning om att offentligt bekänna sin tro och att föra andra till tro.

BUKEN: I alla religioner är buken den mäktigaste avguden.

BÖN: Bönen är de kristnas förnämsta gudstjänst näst efter predikoämbetet. I det sistnämnda talar Gud till oss, i bönen däremot talar jag med Gud.

EGENNYTTA:
Om du märker att det du gör bara är dig själv till nytta, så är det du gör felaktigt.

EVANGELIET: Hela evangeliet lär inget annnat än tron på Gud och kärlek till nästan.

FILOSOFI: Man måste noga skilja mellan filosofi och teologi.

FORSKNING:
Vi forskar egenmäktigt i Skriften när vi bemödar oss om att få Guds fria förutseende att stämma överens med vår frihet.

FRED-FRID: Den farligaste och största frestelsen av alla är att gå till rätta med Gud och fråga varför han gör det eller det, eftersom Guds gärningar är obegripliga.

FÖRNUFT: Vårt förnuft är alltför ringa, för att det skulle kunna begripa Guds majestät

FÖRSTÅND:
Tron upplyser inte förståndet utan tvärtom - förblindar det!

GOD: Det sägs att vi skall vara goda, men det står inte att vi är det. Vi skall bli goda, vi håller på att bli det.

GLÄDJE: Glädjen kan vara en måttstock på vår tro. För lika starkt som vi tror, lika mycket måste vi också glädja oss.

Sluta förkunna Guds Ord, eller......

Vore det inte lättare att strunta att tala om Guds Ord som befriar, då många inte verkar vilja lyssna, de förnekar eller aktivt motsäger sig Bibelns bevisliga budskap och kunskap...

jesus med varning

Idag hittade jag nedan Ord som förklarade hur profeten Jeremia ( i Gamla testamentet, Jer. 20:9) kände det:

”Jag bryr mig inte om honom,
aldrig mer skall jag tala i hans namn”,
då blir det i mitt bröst som brann där en eld,
instängd i mitt innersta.
Jag försöker stå emot
men förmår det inte..."


Jeremia var avskydd, ansedd som överlöpare, även om det visade att hans profetior visade sig vara korrekta. Trots sin brottning med sin livs kallelse, står han fast vid den.

Här kan vi alla som tror på att Gud älskar oss, som har ett budskap genom Bibeln och vill att vi skall vandra i Jesu fotspår, så vi blir allt mer lika honom, hämta kraft i vår övertygelse för att göra den här världen till en bättre plats att leva på. Eller som det står i "Barabbas" av Pär Lagerkvist, när huvudpersonen möts av kristna som förkunnar, "älsken varandra". Vilken bra sammanfattning.

Tro på Gud. Genom tilliten som bär genom allt. Jag vet.

Älsken varandra!

Vad är din Gudsbild?

Vad är din Gudsbild?

 Jesus tattoo Michelangelo

 • Vi måste våga tala Gud, detta då vi inte klarar av att sköta vår jord och relationer på kärleksfullt sätt på lång sikt. Evighetsperspektivet är förlorat i det egoistiska sekulariserade samhället. Indianerna ansåg att när man tar ett beslut så skall det sträcka sig mot sju kommande generationer. Därför behövs långsiktighet och då vi inte klarar detta på egen hand, tydligen, måste vi först def. Gud.

 

Gud kan inte bara vara en privat Gud, fast politiker anser att ha skall förpassas till den privata delen av livet. Hur detta skall vara möjligt är för mig obegripligt, fast inte om man är politiker, då några av dem verkar ha två olika sorters moral, en privat och en för väljarna. Kyrkan, dvs. vi alla kristna måste börja våga tala om Jesus. Bilden av en troende är en från Knutby eller knäpp tungomålstalande som flertalet inte kan identifiera sig med. Men trots detta så står Jesus högt i kurs, som moralisk människa, men om man påtalar att han utgav sig för att vara Guds son, dvs. Gud själv, så håller en del inte med. Detta innebär att han då ljuger, och inte är moralisk eller så är han den han utger sig för att vara. Den riktige Jesus kan hjälpa sålunda och bör lyftas fram.

 

 • Media och marknaden ställer individen i centrum, i motbild mot det kristna, därav en krock som man med maktspråk inte kan vinna över. Däremot med att visa svaghet som övervinner det starka, är det enda som kan sticka hål på bilden.

 

Folk vet sina svagheter, men vet inte vem som kan hjälpa dem på långs sikt, förutom Dr. Phil, böcker som ”Självkänsla nu” m.fl. efterlämnar ofta en tomhet, då individen fortfarande är kvar i sin brustenhet.

 

 • Korsets teologi borde annonseras ut, att den handlar om vad faktiskt Gud har gjort där upphängd, för att folk skall få förlåtelse och sedan kraft att det finns någon som bär dem, ser dem och förstår dem. I och genom allt.

 

Dessutom ger Gud oss kraft via Bibeln. Ordet du läser, läser även och formar Dig. Återinför den som ett livs redskap, berätta om den, annonsera att Gud vill säga något. Inför bibel diskussions grupper. Starta fler sådana idag i församlingarna.  Info. om Anden, hur han verkar.

 

 • Det vi inte har språk för, blir heller inte verklighet. Stororden är obegripliga för många utanför kyrkan med sina heliga ord.

 

Mystiken är det som lockar, vilket man ser att många besöker kyrkan, för att sitta tysta. Behovet av en Gud har aldrig varit större, det finns så många ensamma som upplever tomhet. Många har blivit human doing, istället för human beeing. Vi definierar oss med vad vi gör och vår framgång, inleder diskussioner med att fråga ”vad gör du”, inte ”vem är du”?

 • Språket om Gud, begränsar Gud och blir lätt en avgud om det inte får vara öppet. Ett eget språkbruk om Gud, gör dig mer trovärdig mot andra och innebär att du själv måste reflektera över din egen gudsbild och hela tiden ifrågasätta om dina ord fortfarande bär, vilket gör att gudsbilden förändras och utvecklas över tid. Gud tåls att granska. Blanda och informera om Stororden och deras innehåll med ett nytt intressant språk.

 

Erövra din egen gudsbild, vi kan ändå inte kontrollera Gud och avgränsa honom med våra Ord, bara hans betydelse för mig själv och andra genom att avgränsa honom. Låt hans Ord befria.

 

Läs Bibeln (ex. 2 Kor. 5:17). Gör det!


Ärkebiskopen var trevlig!

Ärkebiskopen var trevlig! 

Anders Weijryd

Foto: Jim Elfström/IKON

Självklart. Hade inte väntat mig något annat, men det är viktigt att berömma, det görs för sällan. Eller vad tycker du? När berömde du någon senast?

Var på träff med stiftsgruppen igår kväll. Därutav mitt uttalande enl. ovan. Det är alltid spännande att se hur människor i olika åldrar reagerar i möten med offentliga personer.  Har ju haft förmånen att studera detta sedan barnsben på nära håll. Förr var många nästan rädda när de träffade folk med makt eller som var kända, men auktoritärs synsätt har förändrats.  Man måste idag förtjäna respekt, inte ärva eller få den via en titel, som ärkebiskopen också påtalade. Bra sagt.

Makt kan fortfarande skrämma en del, detta måste de som har den inse. Att skaffa sig ”motmänniskor” har i alla tider varit viktigt, så egot inte stiger åt huvudet. Caesar hade ju en som viskade att han inte var odödlig.

Präster skall inte sitta på en piedestal, tvärtom, bli tjänande som Jesus när han smorde sina lärjungars fötter. Men detta innebär inte att man skall krypa, ibland måste de som har makt våga använda den, förhoppningsvis till det goda.  Man skall ju vara kvar i sin kallelse, som Luther påpekade, dvs. vara kristen i samhället, i sitt jobb och på sin fritid. Fullgör det goda på alla möjliga och omöjliga tider, ibland verbalt och ibland i det tysta med handlingar. Eller kanske bara skriva om det goda….


När berömde du någon sist?

Självkänsla nu!

Dagens predikan från den sekulariserade världen, eller...

Mia Törnblom - Självkänsla nu

På vanligt sätt så erbjuder man en "quick-fix". En bok, sedan är all brustenhet fixad, verkar det som. Men det finns bra stråk, den är attraktiv med sitt budskap och framtoning. Här borde kristenheten svara upp bättre, men de kanske har gjort det genom henne indirekt....

 • Hör här: Det mesta i boken är hämtat från 12 stegs rörelsen och dess tradition (stora delar av boken är en ren plankning tankemässigt från deras litteratur), som i sin tur kommer och är skapade ur Oxford-rörelsen på 1920 talet i England, en kristen rörelse som pekade på Vägen genom förändring. Detta genom Kristus, så allt det goda verkar således ha sitt ursprung i Skaparen och Bibeln.

Ibland kan man fundera varför man går över ån efter vatten. Nya förpackningar kanske attraherar. Nåväl, spännande historia, bara så Ni vet var dagens coacher för näringslivet hämtar sin inspiration.

 • Tror de själva inte vet. Det gäller att tala med folk på folks vis, som var andemeningen i Paulus budskap i Bibeln.

 


 

 


Blir så arg!!!!!!!!!!!!!!!

BLIR SÅ ARG.................Läser om mobbning i dagens tidningar, om de som inte tar de som drabbats på allvar. Skolledningar som skyller ifrån sig, behandlingshem som inte lyssnar tillräckligt uppmärksammat, många som skyller på regler och andra.

DET ÄR MÄNNISKOR DET HANDLAR OM.........


Många mår dåligt i alla åldrar. Men barn kan inte skydda sig lika lätt. Det är många ungdomar som skär och t.o.m. tar livet av sig. Vart är vi på väg................
Bilderna från massmedia med ideal, som inte är mänskliga, ger folk ouppnåliga krav. Det duger aldrig som de är: köp nya kläder, en ny livsstil, bli smalare, bli sexigare. Låt oss protestera.

Snälla, ta Ditt ansvar och gör det Du kan. Detta redan idag. Jag har skrivit här. Vad tänker Du göra? DU KAN GÖRA SKILLNAD!!!

Har en viss erfarenhet av barn som tagit liv av sig. Det är fruktansvärt, de lämnar sår efter sig som aldrig kan läka. Aldrig! Grip in innan det är försent, för det går fort att skada sig.

Himmelriket är nära, säger Jesus!!!....
Vi kan förändra, du och jag. Snälla gör en god handling idag, mot någon som inte förtjänar det. Det är så vi kan förvandla vår värld och vardag. Kom ihåg att de som ofta är "trubbiga" i sitt sätt att vara, har en historia. Våga se längre och bakom deras beteende. Våga älska dem som ingen annan älskar, för det är ingen konst att älska dem som är lätta.

VÅGA ÄLSKA DE JOBBIGA!!!

Här nedan finns hjälp att få, med telefon nummer!

Bris:
0200-23 02 30 bris.se.
Vuxentelefonen: 077-150 50 50.

Jourhavande präst via 112.

Röda Korsets telefonjour:
0771-900 800
redcross.se.

Jourhavande kompis:
020-22 24 44

Föräldratelefonen hos Svenska föreningen för psykisk hälsa:
020-85 20 00 sfph.se.

IOGT-NTO:s hjälptelefon:
020-80 80 80
iogtnto.se.

Spes (Riks-organisationen Suicidprevention och efterlevandes stöd) har telefonjour klockan 19-22 varje kväll året runt:
08-34 58 73

Nationella hjälplinjen erbjuder kris- och stödsamtal måndag-torsdag klockan 17-22 och fredag- söndag klockan 17-24:
020-22 00 60

Föreningen Stulen barndom kan nås via www. stulen barndom.se
Där finns också en nyöppnad ungdomssajt.

Be och du skall få hjälp! Oavsett vem du är och vad du gjort!

Be och du skall få…..

 

 • Till dig som har det jobbigt, och till dig som är lycklig och till oss alla, oavsett vilket humör och vilket skede i livet du och jag befinner oss i, så vill jag påminna om Guds Ord och löften till oss.

 

Även många inom kristenheten verkar ha glömt bort det viktigaste, nämligen relationen till Herren, vår Skapare, detta genom bön och att läsa Hans heliga Ord i Bibeln, som läser Dig.

 

Det är inte gärningarna som gör oss rättfärdiga, utan tron. Lita på Gud som skapat Dig och att han kan ta hand om Dig, men vänd dig med hela ditt hjärta och din personlighet, med uppriktighet och ärlighet, så hjälper han Dig och mig.

 

Guds hand

 

Be hellre kort, än långt och sällan. Gör hela Ditt liv till en lovsång till Herren, Jesus förvandlar och räddar. Detta har han gjort med miljontals människor, han ser Dig som just Du är, be honom om hjälp och visa din tacksamhet.

 

 • Guds Ord om bön:

 

Matteusevangeliet 7:7-12: ”den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. Finns det någon bland er som ger sin son en sten när han ber om bröd eller ger honom en orm när han ber om en fisk? Om nu redan ni, som är onda, förstår att ge era barn goda gåvor, skall då inte er fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom? Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem.”

 

 • När människor hamnar i nöd vänder de sig ofta till Gud, gör det jämt. Bli förvandlad av den helige Ande.

 

Tips: Låt din bön innehålla – tack, förlåt, hjälp (för andra och dig själv). Formulera din bön med hjärtats Ord eller använd de Ord som Jesus lärde oss, se nedan.

 Ekumenisk översättning:


Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden
så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket,
din är makten och äran,
i evighet.


Amen.

Varför skall Du vara medlem i Svenska Kyrkan?

VARFÖR SKALL JAG VARA MED I SVENSKA KYRKAN?

 

– Jag möter en del som frågar sig detta, därför tänkte jag kort redogöra några av mina åsikter nedan!

 

 

Omfamnad

 

 1. Att man tror på en Gud som skapat allt och som dött för Dig och mig och på detta sätt gjort det möjligt för oss att komma i balans, bli rättfärdiga, detta endast genom tron. Och att han genom sitt Ord, Bibeln och sin helige Ande idag kan rädda människor, detta med den öppna vägen genom Jesus Kristus.

 

 1. Det sociala arbetet: ”Du skall älska din nästa, som dig själv.” I detta anser jag att vi får en bättre värld om vi bryr oss om andra, men detta utesluter inte den sista delen; att du skall älska dig själv. Dvs. grunden för att älska andra, är att först vara tillfreds med sig själv. Jesus ger oss sinnesro. Svenska Kyrkan hjälper genom ditt medlemskap och når de som många andra inte når av olika anledningar.

 

 1. Kyrkorummen: Här finns det plats för Gudsmötet, den viktiga relationen med någon som är Större än dig. Genom Gudstjänster, stillheten i rummet där man bara kan vara – en tyst plats där du kan möta dig själv – genom Gud. Som medlem hjälper du dessutom till att bevara vårt kulturarv.

 

 1. Livet största tillfällen: Dop, konfirmation, bröllop och begravning. Hit vill jag även räkna in veckans gudstjänster. Varje dag är ju en gåva, vilket vi här kan bli påminda om, samt vår Skapare.

 

 1. Växtplatserna: Här finns otaliga typer av möten där man erbjuder växt, genom trygghet så självkänslan kan öka. Här med Jesus i centrum bejakas och utbildas man till vidare växt genom meningsfulla möten. Både i grupper och enskilt, ex. genom själavårds samtal samt roliga och givande grupp verksamheter för alla åldrar.

 

Stötta livet. Gör som Jesus. Bli människa!!!


Socker till döds - godis till döds!

Vill du bli frisk?

 Godis skål

Ja, man kan verkligen undra. Blir så ledsen att se så många som fyller sin tomhet med saker som förmodligen kommer innebära att de dör för tidigt samt hindrar dem att leva sin liv fullt ut. Så det inte kan bli sitt original jag!

 

Det som gör mig mest ledsen är att så många håller tyst och möjliggör sina bröders och systrars livs förstörande frosseri.

 • Visst, det finns en gräns till njutning, men när gränsen passeras…. Vad säger Du då? Struntar Du i din med- och motmänniska??????

 

 • Har du läst dagens rapport? Källa nedan: Expressen (2006-11-08)

 

De analyser som forskarna gjort visar att risken för att drabbas av cancer i bukspottkörteln påverkades av hur mycket socker personerna i studien åt. Störst risk löpte de som drack mycket läsk och saft.

 

 • Socker ökar risken för cancer i bukspottkörteln!!!

 

Enligt KI-forskarnas studie ökar risken för cancer i bukspottkörteln med hela 90 procent för dem som säger sig dricka läsk eller saft två gånger per dag.
Även för dem som drack kaffe med socker i eller tillsatte socker till maten ökade risken - med 70 procent, om de tillsatte socker i mat eller dryck fem gånger per dag.
Också de som äter minst en tallrik fruktkräm om dagen löper högre risk - 50 procent - att drabbas av cancer i bukspottkörteln.

 • Allvarlig form av cancer

 


- Det är kanske den allra allvarligaste cancerformen med mycket dåliga prognoser för den drabbade. Den upptäcks i regel sent och nästan alla dör inom en kort tidsperiod. Därför är det särskilt viktigt att lära sig förebygga sjukdomen, säger Susanna Larsson, en av forskarna bakom studien.

Troligen framkallas cancern av att bukspottkörteln producerar högre mängder insulin, vilket sker när man äter mycket socker. Insulinet, som är ett tillväxthormon, driver på cellerna i bukspottkörteln att dela sig oftare. Då ökar risken att cellerna muterar och blir till cancerceller.
Studien publiceras i American Journal of Clinical Nutrition i novembernumret.

 

 • Så här många sockerbitar finns i maten!

·  Apelsinjuice, 1 glas - 9 bitar

·  Fruktyoghurt, 2 dl - 5 bitar

·  Starköl, 45 cl - 9 bitar

·  Sirap, 1 dl - 28 bitar

·  Gelégodis, 10 st - 8 bitar

·  Cider, 33 cl - 8 bitar

·  Fruktkräm, 2,5 dl - 14 bitar

·  Naturgodis, 100 g - 12 bitar

·  Ketchup, 1 msk - 1 bit

·  Kalaspuffar, 1 port - 7,5 bitar

·  Corn Flakes, 1 port - 4 bitar

·  Coca Cola , 33 cl - 13,5 bitar

·  Chokladdryck, 2,5 dl - 15 bitar

·  Chokladkaka, 100 g - 12,5 bitar

·  Syrlig karamell, 10 st - 10 bitar

·  Blåbärssoppa, 2,5 dl - 6 bitar

·  Mjölk, 2 dl - 2,5 bitar

·  Vetebulle , 1 st - 4 bitar

·  Läsk, 33 cl - 7,5 bitar


Är du för fet? Finns det hjälp?

Måndagen 2006-11-06

 

Vad fyller Du ditt tomrum med?

 

Vad var det jag sa? Har Du hört denna jobbiga kommentar, men den är ändå lika sann. Det som är besvärligt är upprepningen och hos den som säger det; att ingen verkar lyssna på allvar.

 

                Dagens tidning i Uppsala tar upp det alltmer accellerande problemet med mat och sockermissbruk, som jag dessvärre tar upp därför att det är viktigt att hjälpa sin medmänniska. Även en av bönderna i "Bonde söker fru" har speglat sig själv, detta genom uppvankandet via Tv-bilden. Vi andra kan ta hjälp att spegla oss i och genom varandra. Läs om hans överviktsproblem också i dagens Expressen.

 

 

 • Så här står det i dagens UNT: ”Prognosen är dålig, säger Margareta Öhrvall, läkare och ansvarig för den nya obesitascentrumet. Jag tror inte människor förstår allvaret med fetma, säger hon! Hälften av invånarna i Uppsala län är överviktiga. Över tio procent är feta och riskerar att dö i förtid. Vi är vana vid frågor om rökning och alkoholvanor. Men hur har du det med vikten? Det finns fler överviktiga än svältande i världen i dag.
 •  Fetma är en sjukdom. Människor hon möter berättar ibland om en ständig känsla av hunger, som aldrig känner sig mätta, som tröstäter och har stora svårigheter att låta bli att äta av det som finns i kylskåpet.”

 

 • Att ha ett inre hål, det är det som är problemet sedan kan tomrummet fyllas på många ohälsosamma sätt genom ex. arbets-, socker och mat-, sex, alkohol missbruk bl.a. Inom kristenheten talar man om arvssynden. Många har då de blivit ärliga mot sig själva och fått hjälp, bl.a. genom självhjälpsgrupper, och insett att man behöver en hjälp av en högre makt, då man själv förlorat kontrollen och inte själv bestämmer (för det gör godiset etc).

 

 

 • Hur fyller du ditt inre rum?
 • I Matteus evangeliet 5:1-3: står det om Jesus: När han såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem och sade:”Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket.” 
 • Han vänder sig till den stora massan och han anstränger sig, han går upp på det berg som vi satt oss på, möter oss och när vi kommer till honom så ser han att vi är andligt utarmade. Det är denna utarmning som skall fyllas. Pröva Jesus! Det fungerar.
 • Detta trodde jag aldrig jag skulle säga eller få förmånen att uppleva. När man har provat allt i sin makt, och det har många, utan att lyckas så måste man inse att det bara finns en väg.

 

 • Vägen genom Orden: ”Jag är vägen, sanningen och livet!”

Söndag, befriad med möjligheter för mig och andra!

2006-11-05

 

Söndag och nykter, igen!

 

 • Här har jag till höger nedan under kategorier samlat befriande info. för livet. Kolla!

Denna mulna söndag har jag tänkt att som vanligt studera, vilket är en gåva. Många gör inte detta en sådan här dag av olika anledningar...

Handbok för livet!

Jag undrar bl.a. varför inte media tagit upp den alarmerande rapporten från Finland i någon större utsträckning, där den största anledningen till dödsfall är pga. alkoholmissbruk!!! Den är inte märkvärdigt större än i Sverige. Så jag säger: Skål….. men många orkar inte läsa min blogg idag pga. att de inte vågar, vill eller vet hur man skall få hjälp, utan att skämmas samt inte veta vad man då skall fylla sitt tomrum med. (Läs under mina kategorier, där finns hjälp!)

 

 • Hur många tror du är bakfulla idag? Hur många barn och partners är ledsna pga. gårdagen? 1 miljon alkisar finns i Sverige och många, många fler är på god väg dit. Jag skulle inte vilja blogga om detta, men jag gör det för andras skull, de som lider pga. eget missbruk och framförallt för dem som måste befinna sig runt denna och också får sitt liv förstört. Det finns ca 5 pers. runt varje beroende, så grattis Sverige. Halva Sverige mår dåligt enbart gällande alkohol….

I min handbok för livet, står det be och du skall få, för Dig vill ha ett ärligt liv.  Pröva.

 

 • Blundar du? Vill Du ha hjälp? Vad är Din erfarenhet? Kommentera gärna nedan!!!!

Är man alkoholist om man dricker?

 

Om Du är ärlig mot Dig, på riktigt, så vet Du nog. Men det finns hjälp att få, att slippa dricka, att slippa tänka på alkohol, att slippa ljuga – för sig först och främst, men även för andra.

Och det går att leva utan alkohol, men man klarar det inte själv, att bara lägga av, därför är självhjälpsgrupper som jag ser det, den enda lösningen. Och det fungerar, livet blir bättre, alldeles underbart. Detta genom att jobba aktivt i de 12-stegen och ta en mentor/sponsor till hjälp.

Vad har du att förlora? Livet? Eller vinna det? Jag vet vad som fungerar. Se vidare info. nedan under kategorier om de 12-stegen, beroende m.fl. Du, det finns en lösning!

 

 

 • Frågan till Katerina Janouch lyder?

 

 • Är man alkoholist om man dricker?


Fråga: Hur definierar man begreppet "alkoholist"? Är det alla som förtär alkoholhaltiga drycker, eller är det den som inte kan styra sin konsumtion? Kan man etablera något slags begrepp däremellan, till exempel för dem som tar en öl, ett glas vin eller en drink som en belöning efter dagens slit?
Jag kan ta min morfar som exempel. Han drack två snapsar till maten varje dag och en till söndagens frukost med stekt sill, men inte mer.
Och visst dricker min fru och jag vin ofta, men julens OP brukar räcka till i februari.
Alkohol är ett gift, som absolut inte skulle tolereras om det skulle introduceras i dag. Det finns all anledning att uppmana till försiktighet. Därom är vi ense. Men eftersom öl, vin och sprit ingår i vår i hela vår kultur kanske man måste vara lite försiktig även med begrepp som "alkoholist". Annars kan det bli som att gå mot "röd gubbe". Alla vet att det är förbjudet men ingen bryr sig. Tommy.


 • Alkoholismens tre stadier


Svar: Hej Tommy, jag ska försöka reda ut begreppen:

Alkohol och droger är kemiska medel som framkallar förändringar i hjärnans funktion genom att ändra på hjärnkemin.Så fort det sker, uppträder fysiska, psykiska och beteendemässiga förändringar hos individen som en direkt följd av den ändrade hjärnfunktionen.

Alla sinnesförändrande droger har förmågan att påverka tanken, de skadar sinnes- och kroppsfunktionerna och stör beteendet och relationerna, vare sig du är beroende eller inte. Så är det för alla människor varje gång de dricker eftersom alkoholen är ett gift och det blir inte mindre giftigt bara för att det genomsyrar vår kultur och samhälle.

Vem är beroende och vem är det inte? Det kan vara svårt att avgöra. Man behöver inte vara alkoholist för att man dricker varje dag, men man behöver inte heller vara icke-alkoholist för att man dricker sällan eller lyckas hålla sig nykter långa perioder.

 • Det luriga med alkoholism är att i det tidiga stadiet ger ökad tolerans, alltså man tål mer men beter sig fortfarande likadant. De tidigaste varningstecknen hindrar diagnosen eftersom de döljer problemet.
 • Andra stadiet är ett slags successiv kontrollförlust.
 • Tredje stadiet är en försämring av hälsan samt mentala defekter.

Det begrepp du efterlyser heter "heavy drinker" eller "högkonsument", men även det kan vara svårt, var drar man gränsen, samt att hög konsumtion för en person kan vara låg för en annan och vice versa.

 • Personligen tycker jag att det är viktigt att tvätta bort skamstämpeln från ordet alkoholism.

Att vara beroende är en sjukdom som man behöver få hjälp med att tillfriskna från. Inte omvärldens dömande.

Källa: KATERINA JANOUCH, www.expressen.se (20061103)


Andlig vägbeskrivning - olika faser!

Andlig vägbeskrivning!

Här nedan har jag en kort beskrivning gällande en människas Guds relation och väg!Omfamnad

 

 •  STEG 1
 1. SAKNADEN – Gud anas!

 

Ledan vi ytlighet gör att hon attraheras av det seriösa. Hon har en längtan inom sig. Frågor som: Är detta allt?, Var livet inte något mer? Kan livet bara vara en slumpmässig process styrd av enkla orsakslagar? Allt känns fattigt utanför den privata bubbla som man skapat åt sig själv. Man möter skönheten, i natur bl.a. Allt det vackra utanför sig själv, är en doft från det saknade paradiset.

         Denna saknad är ur ett kristet perspektiv ett uttryck för Guds sökande. Många vågar i detta steg inte kalla sin upplevelse för religiös, utan man talar om ”sökande efter andlighet” efter ”ett inre rum”. Ordet Gud väjer man sig för.

         Detta är inte inbillning. Någon vill mig något genom att jag erfar detta. Man skall här börja läsa Bibeln, bruka Ordet, dvs. tillämpa Bibelns budskap på henne själv, säger traditionen.

         Avgörelsen: Människan måste själv ta ett första eget steg – börja lära känna Jesus och följa honom – följa Vägen!

 

 •  STEG 2
 1. FÖRSMAKEN – Gud lever!

 

Till sin förvåning, upptäcker människan att det finns en personlig Gud, den som Jesus och kyrkan talar om. Han upplevs inte bara i naturen, samvetet, utan genom sin församling, sitt Ord och sina sakrament.

         Jag misstror slumpen, dvs. man ser äntligen ett mönster i tillvarons händelser, ex. genom möten som ”råkar” inträffa, böcker etc., så blir man varse att Gud lever och leder genom påtagliga upplevelser.

         Man upplever i detta steg frid, även starka känslor dominerar. Guds närhet är självklar och man vill aktivt förändra sitt liv. Detta är gudsnjutningens tid mer än gudsfruktans. Man älskar gåvorna, mer givaren, tryggheten mer än efterföljelsen.

         Efter ett tag kan känslorna sina. Här bör man då överlåta sig åt Kristus. Risken är här att man litar mer på känslorna än tilltron till Hans löften och Guds barmhärtighet.

 

 • STEG 3

3.UPPGÖRELSEN – Gud kräver

 

Man börjar lägga märke till de krav Gud ställer. Man börjar bli aktiv, förändra kyrkan, samhället och sig själv framförallt. Känslorna har ersatts av samvetets period. Man försöker ändra sig själv och andra. Detta med stränga förpliktelser. Man börjar urskilja nya sidor hos Gud. Man vill göra saker för Gud.

         Man börjar känna skuld, skam och för vissa människor misstro. Moralism är det som leder, man har ännu inte kommit till insikten om nåden. Man erfar att man själv har en ovilja till det goda.

 

 • STEG 4

4.NÅDEN – Gud skänker

 

Kunskapen om nåden, dvs. att förlåtelsen är total – Guds outsägliga och fulla accepterande – kan inte komma från människans inre. Man börja lägga märke till korset. Man kommer till Kristus med sin egen svaghet och otro, då man märker att man inte gör det som Gud önskar. Med denna förtvivlan möter man Gud som skänker genom Anden frid och glädje. Allt detta ges av nåd, dvs. utan människans förtjänst och detta gratis. På detta sätt sticks det hål på människans narcissistiska fantasi. Segern över ondskan sker inte genom makt, utan tvärtom genom maktlöshet.

         Först efter ett tag förstår människan att detta skett på korset det som Jesus gjorde för oss gäller just henne. Det man själv inte klarar av, det har Gud redan gjort för henne. Människan är ohämmat accepterad!

         Här kan tomhet och Guds frånvaro kännas, detta genom ånger, som man bör gå till en själavårdare för att kunna gå vidare efter att erkänt sina felsteg. Här finns trots allt en tros-visshet.

 

 •  STEG 5

5. NATTEN – Gud döljer sig

 

I denna intellektuella natt, där den tankemässiga förmågan om Gud verkar han vara utplånad. Man tvivlar inte på Gud, men han verkar vara frånvarande. Den radikala tystnaden är en del av Guds sätt att göra sig än mer klar och ofrånkomlig. Man måste göra sig av med sina egna känslor, tankar och sin egen moraliska förträfflighet. Detta för att älska Gud mer än sig själv.

         Så länge människan är bunden av behovet av njutningar kan hon inte ge sig hän åt den Sanne Guden och vara helt fri och lugn i sin tillit. Det är bara tron som möjliggör människan att komma fram till Gud. Tron är källan som låter allt gott strömma in i själen. Tron är en följd av ”icke-vetande” eller dunkelhet. Genom förnuftet anar man Skaparen. Det är fasthållandet vid Guds löften som leder till förändring, snarare än över de fel man begår eller klagan över mörkret. Det lättar om man under denna period har en pålitlig vän för vilken man kan yppa sina innersta hemligheter.

 

 •  STEG 6

6. LJUSET – Gud bländar

 

Här upplevs Gud som ett fascinerande och oandligt mysterium. Här talar de rosenianska fäderna om att människan under natten, det föregående stadiet, tvingas mot den nakna tron och att hon här upptäcker styrkan i ”torr-tron”.

         Det andliga livet är nu detsamma som det vanliga livet. Ett råd är att tala lågt om va du varit med om och försök inte förklara vad du har varit med om.

         Ignorera ditt eget inre liv. Ge istället: av din tid, din kunskap och ditt intresse, enkelt och okonstlat till andra i din närhet. Det är genom att ge, som man får.

 

 •  STEG 7

7. VANDRINGEN – Gud följer

 

Den saknad man hade under tidigare finns kvar, även under Vandringens tid, men nu har den en överton av stor tillit. Här följer en förundran över andra människors inre. Gästfriheten är en sann väg till Gud, hävdade fornkyrkan. Vandringen är en kärlek till livet och upplevs som ett lån, som skall återlämnas.

         Den vandrande går med en stark inre integritet. Vägen är utstakad, man vet sitt mål och hon vandrar i förtröstan.

         Ett gott råd här att bed och arbeta. Skapa dig så fort som möjligt en lugn rytm, avskärma allt yttre larm och gå in i den ”inre kammaren”.

         Gud är ingen förklaringsprincip utan den älskade Vännen, han som var och är och som skall komma.


 • Källa: Owe Wikström, Det bländade mörkret, Libris, Örebro: 1994