Hur kan man göra Kyrkan mer attraktiv och häva sekulariseringen?


Vill här nedan försöka peka på några mycket viktiga punkter för framtidens kyrka om den skall vara användbar och bli attraktivare!


image360Vad menas först med sekularisering?


Sekularisering (av latin sæcularis, som hör till seklet) är den process varigenom en stat eller ett samhälle gör sig fri från alla religioner och leder till att samhället och staten är neutrala i trosfrågor. Sverige anses som ett i hög grad sekulariserat samhälle, trots att en mycket stor majoritet fortfarande tillhör Svenska kyrkan, det samfund som tidigare var en del av staten.

 

De tidigare rådande teserna har varit:

1) Tesen om sekularisering, som utgår från att samhällen utan någon form av religiös tro och religiösa organisationer växer fram som en följd av ett vetenskapligt synsätt på tillvaron.

 

2) Tesen om att de som tror på övernaturliga, dolda väsen och krafter och som är villiga att offra något för sin tro präglas av irrationalitet, kunskapsbrist eller av psykiska störningar.

 

Det nya sättet enl. Rational Choice Theory är att några av religionssociologins nya företräder hellre vill utgå från en interaktiv modell för att beskriva sekulariseringens grundande, detta med tre definitioner: religion, religiösa företag (religious firms) och religiös ekonomi.


Denna religiösa ekonomi liknar en traditionell kommersiell ekonomi, med liknande synsätt: om kunder samt olika företag som med sina produkter vill erbjuda och tillfredsställa sin marknad.De som styr hur deras teori gällande religiös ekonomi bäst fungerar är i vilken mån den är reglerad av samhället. Är den oreglerad finns förutsättningar för en religiös pluralism och vice versa. Det nya sättet är en modell med analys av religiösa ekonomier, istället för individuell religiositet, sålunda är angreppssättet att studera de religiösa företagens vitalitet, än att som tidigare analysera skillnader ifråga om efterfrågan på religion.


Detta synsätt anser jag är adekvat, då en monopolistisk situation ofta kan innebära en stagnation på många plan, allt från frånvaro av kundanpassning som bottnar i ointresse eller behov av att läsa av samhället, dess kultur, dess sociala struktur och läge och vilja att aktivt söka nya kunder.


Är kyrkan statsfinansierad, dvs. en reglerad marknad i något avseende, kan detta innebära att man inte känner sig lika tvingad av att anpassa sig till sin marknad, eftersom ekonomin då kan tillåta att man inte behöver jobba efter ekonomiska marknadsprinciper, såsom att målstyra verksamheten och efter teorier som t.ex. return on investment och slipper sålunda indirekt att vara lönsamma, vilket hindrar utveckling i längden eftersom man kan ägna sig åt ett utbud med produkter som inte efterfrågas nämnvärt och därmed kan detta innebära stagnation för den religiösa utvecklingen, som i sin tur då kan bidra till sekulariseringsprocessen.

 

image361

Visserligen finns det kompetenta aktörer som kan tillfredställa kunderna på en reglerad marknad, ett lysande ex. är Allhelgonakyrkan i Stockholm.


Marknadstänket genomsyrar allas verklighet i vardagen, dessa sätt att tänka och vara påverkar säkerligen ens sätt att välja och tänka om religion och samfund. Därför anser jag att Rational Choice Theory är en viktig början för en modern religionssociologis utveckling eftersom den är inkorporerad i ett modernt tänkande hos individerna, framförallt i dem redan sekulariserade länderna och i synnerhet de protestantiska, som kan ses som mer individualiserade.


Individerna här är vana att tänka och handla efter att generellt maximera sin nytta, sina fördelar, sålunda kommer detta säkerligen i någon mån innebära att man överför detta även inom religionens sfär för egen del, vilket då i dess avvägning kommer att även omfatta även religiöst humankapital.

 

En öppen fri marknad, utan dominerande samfund kan bäst omfatta denna teori och det vedertagna börjar ju på många håll framförallt i västvärlden bli en frånvaro av en officiell och dominerande kyrka.


Andligheten har aldrig varit större i vårt land sägs det från flera håll, trots detta växer generellt inte de kyrkliga samfunden, bristen av konkurrens kan förklara saken. Man bär dock veta att det kan ta flera generationer att bli attraktiv.

 

image362

Prästen Olle Carlsson i nämnda Allhelgonakyrka, som alltid är fullsatt säger om vad kyrkan gör med de skaror som kommer i nyss utkomna nr. 48 av Kyrkans tidning:


Vi i Allhelgona har inte resurser att ta emot den enorma tillströmningen - och är kyrkan intresserad av dem? Vill vi ha människor i kyrkan? Svaret är inte självklart säger Olle Carlsson.


Med detta citat visar Olle på Rational Choice Theory, där människor har hittat hans kyrka, medan andra kyrkor i närheten och i landet ekar skrämmande tomma. De flesta som går i Allhelgona bidrar, även om de bara är där, för man ser man dem inte som free riders (dvs. de som åker snålskjuts på andras insatser).


Därför blir de ofta över tid mer aktiva i olika grupper. En inklusivistisk människosyn komparerad med ett attraktivt utbud som läser marknaden och dess kunder visar här på att nämna teori fungerar.


Om man vill ha fullt i sina kyrkor, krävs det att man jobbar på ett annat sätt, här alldeles uppenbart bevisat.


image363

Men man förändrar inte i tillräckligt stor utsträckning i kyrko-sverige för att bli attraktiv, trots ekande salar. Kanske beror detta pga. ens egen bekvämlighet, detta möjligtvis bl.a. pga. statsanslag som utarmat kreativiteten och brist på insikt om ett marknadstänk.


Svårigheten ligger bl.a. i att anpassa kyrkan och fortfarande vara i världen, men inte leva av den, dvs. att låta Gud och Kristus vara centralt och inte gå mot Guds intentioner, så att man inte blir enbart en ytterliga social aktör och mötesplats, utan en kyrka som berör, inspirerar, helar och bygger upp människan och dennes relation till Gud, så hon kan låta Guds avsikt med hennes liv bli tydligt och därigenom blir kyrkan en möjliggörare för individen att genom denna kunna få mening för sitt eget liv och andras, så att man kan båda älska sig själv och andra.


Jag tror det finns en hel del som har både mod, energi och kunskap att kunna och våga förändra, förbättra och samtidigt förvalta all fantastisk kunskap som finns inom våra kyrkor.


Detta på ett konstruktivt och intelligent sätt så att kyrkan kan bli en tillgång som kan skapa mening, mål, gemenskap och glädje för alltfler. Hoppas jag är en av dem.

 

image359Tror även att Christina Schenning,

en av biskopskandidaterna för Västerås Stift är en av dessa.Himmelriket är nära... Om man vill och vågar....


Schenning och biskopsvalet för Västerås Stift 2008

En av biskopskandidaterna till Västerås Stift har nu hoppat av.

Stadsmissionens direktor Marika Markovits har av familjeskäl samt att hon inte känner sig färdig med sitt nuvarande uppdrag
tackat nej till vidare medverkan som kandidat. Läs även Dagens artikel om detta här...

Tror att det behövs en kvinna på posten.

En duglig sådan, som också kan läsa samhället utanför kyrkans väggar och veta vilka frågor som finns där för att kunna göra kyrkans (Guds) budskap relevant, både för de som finns "inom" och för dem som befinner sig "utanför" kyrkans organisation och budskap.

Självklart krävs att man kan kyrkan och vågar inspirera alla, samt att man vågar se dess fördelar och även brister.

image358

Fortfarande anser jag att Christina Schenning är en ytterst klok präst samt ledare och tror att Schenning kan bli en mycket kompetent biskop. Läs hennes CV här!

 • Vad tycker du?
 • Vilka kunskaper, erfarenheter och gåvor bör en biskop i dagens Sverige ha?
Kommentera gärna?

Tänker du på din plånbok först, eller.............

Imorse kom en vers till mig.
Du blir vad du tänker...

I dagens samhälle premieras det yttre.
Hjärnans framgång är tydligen viktigare än hjärtats inställda frekvens.

Många tycker det är viktigare att kunna bevisa att Gud inte finns (hur de nu skall kunna det), men de glömmer att se sig omkring hur världen ser ut, då de sitter på sina kammare och inte vågar möta världens orättvisor på allvar.

image357
TÄNK MED DITT HJÄRTA!!!


Skaffa er en penningpung som inte slits ut, en outtömlig skatt i himlen, dit ingen tjuv kan nå och där ingen mal förstör.

Ty där er skatt är, där
kommer också ert hjärta att vara.


Lukasevangeliet 12:33-34

Kärlekens Ord som ändå inte är tillräckliga...

Jag är så förvånad.

image354
Budskapet är underbart.
Gud har kommit till oss.
I mänsklig gestalt, Jesus.

Att han var en historisk person är t.o.m de flesta seriösa vetenskapsmän idag införstådda med, oavsett om de är troende eller inte.

Men vem var han? En galning eller stämde det han sade om sig själv?

Många tycker att han var en god person, men en hel de tror inte mer än så...
Men då har de inte tagit reda på vad han sade om sig själv.

Slås av att så många har åsikter, men så lite fakta.

Inser att jag har svårt att på ett relevant sätt kunna diskutera partikelfysik exempelvis, därför är jag tyst eller lyssnar.

Men så fort det kommer till religion så har många åsikter, men förbluffande lite kunskap. Ex. om Bibeln, vilket försvårar ärliga avsikter att kunna mötas i en dialog.
Råkade ut för detta som sent förra veckan.

Är det egentligen någon idé att ens diskutera om parterna inte lyssnar på den andres kunskaper, inte åsikter.
Frågan måste vara: Är du verkligen intresserad av vad jag lärt mig om Gud, Bibeln och Jesus?

Snuttifierade diskussioner leder ingenstans.


image355
Om Jesus budskap stämmer är det verkligen ett häpnadsväckande budskap han har som gäller JUST DIG!

Men han är ingen mes. Så om du är nyfiken slå upp din Bibel och se vad han säger om sig själv.

För vet du vad - DET GÄLLER DIN FRAMTID. FRÅN NU TILL EVIGHETEN.
Vad har du att förlora att tro? Har du tänkt över detta?

Blir också förvånad över vissa möten kristna emellan...

Möter oförstånd och ändå står det att man inte skall döma sin broder....

Ger dig därför Ord om Kärlek, men som ändå inte tilräckligt klrat kan innefatta detn oerhörda känslan eller kraften i den livsförbättrande kärleken.

 • Vägen framför andra: kärleken

Om jag talar både människors och änglars språk, men saknar kärlek, är jag
bara ekande brons, en skrällande cymbal.

Och om jag har profetisk gåva ochkänner alla hemligheterna och har hela kunskapen, och om jag har all tro så att
jag kan flytta berg, men saknar kärlek, är jag ingenting.

Och om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål, men saknar kärlek, har jag ingenting
vunnit.

Kärleken är tålmodig och god.
Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst.

Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont.
Den finner inte glädje i orätten men gläds med sanningen.

Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den.

Kärleken upphör aldrig. Den profetiska gåvan, den skall förgå. Tungotalet, det skall tystna. Kunskapen, den skall förgå. Ty vår kunskap är begränsad, och den profetiska gåvan är begränsad.
Men när det fullkomliga kommer skall det begränsade förgå.

När jag var barn talade jag som ett barn, förstod som ett barn och tänkte som ett barn.
Men sedan jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga.

Ännu ser vi en gåtfull spegelbild; då skall vi se ansikte mot ansikte.
Ännu är min kunskap begränsad; då skall den bli fullständig som Guds kunskap om mig.

Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken.

Bibeln, Nya testamentet, 1:a Korintherbrevet, 13:1-13.

Druvjuice i nattvarden. Två olika sätt i samma pastorat. Märkligt...

Igår var jag två gånger i kyrkan.
Två helt olika upplevelser....

Högmässa kl. 0930 i en kyrka i närheten av där jag bor.
7 st. gudstjänstbesökare.
Predikan ok. Tal om olika Gudsbilder.
Och så nattvard. Puh.....

image352
Alla kyrkor i detta pastorat har enats om två kalkar, utom i denna kyrka, detta då prästen inte går med på det.

Man måste respektera att man kan ha olika teologiska Bibeltolkningar, vilket jag delar. MEN det känns ändå så utestängande, så exklusivt.

Har ju i min uppsats visat att Svenska Kyrkan borde kunna erbjuda druvjuice i nattvarden och fått den mer än godkänd, vilket detta pastorat tagit till sig. Utom just här.

Undrar ibland om prästerna själva har prövat att inte få kalken?

Borde vara bra om de gjorde det, så de kunde identifiera känslan innan de tar beslut.
Har sagt dettta många gånger, men märkligt nog är det ingen som sagt att "det skall jag pröva, så kommer jag tillbaks till dig".

På kvällen var det en spännande sondomässa i en annan del av pastoratet.

En kör medverkade och det var en härlig stämning, mycket glädje spreds genom helt nya arrangemang på gamla kända psalmer bl.a. Rätt mycket besökare och härliga samtal.

Tv å kalkar, varav en med druvjuice.
 • En sådan glädje för mig som Ni knappt kan förstå!
Det var rel. länge sedan jag kunde ta nattvard fullt ut.
Gör man det inte tillräckligt ofta är risken att ens tro kan svalna, sade Martin Luther och sade vidare att man därför inte skall undanhålla bägge elementen för gudstjänstbesökarna.

Det var MÅNGA som tog av druvjuice kalken.
En del körde bil, en del tog den av andra anledningar än jag som inte kan och får dricka alkohol.
Således en trend.

Men de konfirmander som stod nära mig sade till varandra: "Vi går fram så vi får dricka vin....."

image353
Tänk om de som bestämmer vet att många som dricker vin första gången HITTAR HEM.

Vilket ansvar de har. Tror inte de har kunskap många gånger att förstå detta.

De flesta av de tusentals alkoholberoende som jag mött har detta i släkten också.

Låt oss därför våga gå emot våra egna uppfattningar ibland och rädda barnen.
JESUS SÄGER JU: LÅT BARNEN KOMMA TILL MIG.

LÅT OSS RÄDDA BARNEN.
För Dig som tror att det bara är några barn som har det jobbigt så tror ex. Folkhälsoinstituet att det är minst 200.000 barn som bor i missbruksfamiljer. Tror själv det är många fler.

Prova att räkna till 200 000 och tänk efter att varje siffra är ett litet barn med ångest och skräck som växer upp utan tillit och som inte vet hur man skall dölja detta och hur den här dagen kommer att bli med mat eller bråk.


Så förfärligt fega och rädda... Är du också en sådan...

Har mött detta flera gånger. Bristen på mod.
Eller rättare sagt fegheten att våga stå mot det uppenbart felaktiga.

Detta inom alla typer av föreningar, företag och samfund.
Ingen är perfekt, men något jag fått intryck av är att det verkar finnas en stor brist på civilkurage i vårt svenska samhälle idag.

Dagens Expressen skriver om den från tv kände sexdömde läkaren och om de MÖJLIGGÖRARE som funnits runt honom.

Borde ha berättat...

Den våldtagna kvinnans ombud, advokat Elisabeth Fritz, menar att personalen borde reagerat långt tidigare på vad som hände på kliniken. Personalen har vetat om mycket mer än de berättat hittills. De borde ha gjort något. De borde berättat, säger Elisabeth Fritz.

image349
Har stött på detta och då jag och flera iaktagit något felaktigt så har jag reagerat, vilket många velat och påhejat och skickat fram mig, men så har man när det kommer till en konfrontation fegat ur, stoppat svansen mellan benen, försvunnit.


Upplever att man är så rädd om sitt eget skinn, sitt jobb att man inte plötsligt tordats ha en egen officiell röst och åsikt, men man väljer sedan istället att i det tysta, bakom offentlighetens lampa fortsätta skvallra och ondgöra sig


Detta även inom och utanför kyrkans väggar. Vi är ju alla människor, men här bör man uppmuntra mod.

 • Ni vet vilka Ni är. Och problemet är att det möjligör stagantion t.o.m. tillbakagång, växandet blir inte möjligt.


En gång till: Man kan inte förändra något, som man inte erkänner. Enkelt, men tydligen så svårt.

 • Tycker Du att det finns en brist på civilkurage? Vad tycker du? Kommentera gärna!!!


Sanningen skall görs oss fria, står det i Bibeln. Den är bra. Och tydligt för den som vågar och vill följa dess budskap.

image350


Galaterbrevet 1:10:

Är det människor jag nu vill vinna för mig, eller Gud?
Söker jag vara människor till lags?

Om jag ännu ville vara människor till lags skulle jag inte vara Kristi tjänare.


Klasse Möllberg, John Houdi, Uppsala Slott och jag....

Om väggar kunde tala....

Var ansvarig eventproducent för ett 50-års kalas på Uppsala Slott igår kväll.
image348

Högt i tak, vackra salar och en känsla utan like.

Vad har hänt här de senaste 500 åren?
Tanken svindlar. Tänk om man kunde se bakåt i tiden.
Allt från byggets tid och se hur de slet, de fester och de berömda personer som beträtt dessa salar: Gustav Vasa, Drottning Kristina etc.

Igår hette berömdheterna bl.a. Klasse "Banarne" Möllberg som fick agera toastmaster för att höja stämningen.

Temat var Bond. Gästerna var vackra.

Lokalerna hade för denna gång upplysts av vackert kolorerat ljus (tänk om man kunde förstå att ljussätta våra vackra kyrkor runt om i landet på samma sätt....) och inhyrd teknik med scen och backdrop gjorde det möjligt för att "Bond-uppfinnaren Q" kunde visa upp sina senaste fynd för agenter (och det lät bra, till skillnad från kyrkornas enl. mig alltoftast usla ljudsystem).

image347

Detta i form av John Houdi, som också gjorde ett underbart bejublat showinslag.
Gästerna skrek av skratt.
image346
John Houdi
har i detalj fulländat sin konst, detta med bl.a. buktaleri med en oerhört rapp monolog (blir det inte dialog - om det är buktaleri?...).

Även om de gäster som han tar upp på scen är krångliga (man blir inte smart av att dricka brännvin...), så lyckas han tack vare en enorm erfarenhet, en extrem lyhördhet och en "split-vision" blick "utsätta sina offer", för en kärleksfull behandling som balanserar på en knivskarp egg, där gränsen för att de skall känna sig kränkta eller att de skall bli och känna sig hyllade är livsfarligt nära bägge dikena, men han lyckas med den oerhört svåra balansakten att landa på exakt rätt nivå, så att alla: "offer" och gäster blir lyckliga och detta ända in i själen.

John Houdi har skrivit om mig på sin blogg igår.
Läs detta här...

Ett gott skratt förlånger livet.
(Och jag som kristen tror ju på det eviga livet, fast det tror jag inte John gör eftersom vi alltid diskuterar olika spännande existensiella perspektiv, då han litar på vetenskapen, fast vad kan han annat göra som illussionist, då han vet att alla "mirakel" han utför bara är bluff. Brukar säga att man blir som de man umgås med. Han kunde kanske umgås mer med Jesus...)
I vilket fall blev jag efter gårdagens John Houdi show två evigheter äldre i framtiden.

Tack John.
Dessutom kul att han med Familj precis som jag gjort med min, flyttat ut på landet.
Östervåla är numera en hans maneger, förutom alla andra platser han förgyller runt om i världen.

Schenning, Inspiration och att våga växa och se andra...

Mörkt ute, men ljust i mitt inre...

Så känns det idag.
Är som vanligt snabbt färdigt med mina inlämningsuppgifter, detta nu gällande beteendevetenskap.
Är därför fri.

Har efter dagens seminarie, avvnjutit (faktiskt!) mitt andra pass ang. sånglektion.
Märkligt roligt. Är ju inte Caruso.
Men det går bättre än förväntat tycker både jag och den positiva Maria, min sångfröken.

Egentligen går allt märkligt bra.

Var ju rädd att börja plugga till präst, då jag inte är en hejare varken på språk eller sång.
image345
Blev då påhejad av den utmärkta prästen
Christina Schenning, (hon är nu en av biskopskandidaterna för Västerås Stift) som tydligen såg att jag kunde mer än jag själv insåg. Vi behöver fler sådana inspiratörer i kyrkan.
Har stött på alltför få. Däremot tvärtom, märkligt nog.

Har ju haft många fler VG än G under de här 4 åren hit tills. Mirakel ser jag faktiskt det som.

GUD hjälper mig, men har ju fått armar, ben och andra sinnen för att min självkänsla skall kunna växa genom att jag själv får möjlighet att använda mig av mina gåvor som är nerlagda i mig. Man blir stolt över det man tar hand om, har du tänkt på det?.....

Om man vill och vågar växa behövs inspiratörer som skänker kraft, råd och vågar säga emot en för att man skall få mod att pröva nya vägar.
Uppmanar Dig att inspirera din omgivning.
 • Se målen, inte problemen. Höj blicken!!!

Gud bär mig och detta är så OERHÖRT tryggt, framförallt när jag vid vissa tillfällen tvivlat på min förmåga eftersom jag är begränsad. Min tacksamhet går till min nya väg-guide Jesus.

Detta tack vare vad Han har gjort för mig och på det sätt Han ständigt inspirerar och utmanar mig.
Detta genom Bibeln där Guds Ord skänker insikt, trygghet, kärlek och tack och lov förmaning.

Köp nu den inspirerande Bibeln i ny form, som lifestyle magasin med kvalitet och med tankeväckande bilder.

Nya testamentet har gett mig ett nytt liv...
Varför inte ge bort den till någon som behöver kraft och ett bättre liv. Kanske du själv?....

Beställ den här och se mer här...

image344
F.d. SAS chefen Jan Carlzon ligger bl.a. bakom den.

Så här står det bl.a. i Kyrkans tidning:

Vi är inte ute efter att missionerna. Men vi vill se om texterna har någon bärighet hos människor i dag och om de kan fungera som etiska rättesnören, säger Dag Söderberg. Då måste de också illustreras med fotografier från dagens miljö.

Alla foton som ingår i den nytestamentliga versionen visas därför i en utställning ute på Raoul Wallenbergs torg, Nybrokajen i Stockholm från den 16 november till och med den 31 december. Starka bilder som förhoppningsvis får stressade julshoppare att sakta in stegen och kanske ta in bildernas budskap i sina egna liv.

Läs mer här...

Min blogg på Västerås stifts hemsida...

Pennan är vassare än svärdet.


Vist och korrekt.
Varför inser inte kyrkan som lever genom Ordet dess fulla potential.

Internet tar sig in överallt. In under skinnet.
Så varför skriver inte fler präster bloggar...

För mig är detta obegripligt. På gränsen till indirekt tjänstefel (det står nog inte i deras anställningsinstruktioner).
Avsikten är att föra ut Ordet, så.....

Nu är
min blogg länkad hos Västerås Stifts hemsida.

Har där skrivit om Christina Schenning. Biskopskandidat.

image343 • Om man kan se människan
 • Om man kan läsa sin samtid
 • Om man kan inse att man måste våga både förvalta och förändra - för att sätta upp mål så att människan kan få det bättre redan här och nu
 • samt att våga inge hopp
- då tror jag å det allra bestämdaste att Schenning kan vara den kandidat som kan klara av detta svåra stycke genom att bygga team som kan göra skillnad för dem som behöver nås, både av Ordet och den diakonala omsorgen som kyrkan har så stor kompetens av.

Ingen klarar ensam att driva och bygga visioner.
Därför behövs i Västerås Stift en lagspelare som både kan peka på mål, våga ta obekäma beslut samt att ha förmågan att se de osedda.

Har under min levnadstid träffat många, många människor som berört mig.
Detta från alla samhällets skikt - från alkisar, kriminella, till s.k. vanliga, knegare, företagare, industrimän och kvinnor till olika typer av s.k. kändisar.

Genom dessa möten och förhoppningsvis genom en viss fallenhet för att kunna läsa människor, tror jag mig kunna bedöma att ovan kan bli en mycket kompetent medarbetare i kyrkan som VÅGAR göra skillnad.

Ingen är felfri. Men den som berör mitt hjärta och verkar tänka både med hjärtat och huvudet och som har tidigare erfarenheter, bra och dåliga, kan bli en trovärdig biskop. Och som tror på Gud.

Hoppas man vågar rösta på Schenning.

Denna dag ett liv....

Visst sa Mekler så i Saltkråkan...
Denna dag ett liv....

Ibland känns det mer som vakuum.

Får inget vettigt gjort idag eller igår. Och det är väl som det skall.
Har inget som hänger över mig i form av direkta studier som jag inte gjort redan.

Bilen är utlånad så jag kommer ingenstans.
image341
Identifierar mig i ena stunden som en munk och i andra stunden som en fånge.
Nåja. Leka med tanken kan man, men det är inget allvarligt.
Bor man på landet, så kommer man ingenstans utan bil idag.

Dvs. kroppsligt.
Tanken kan flyga fritt som en fågel ut i det fria på en molnfri klarblå himmel, där solen värmer.

Padang.

Öppnade ögonen och var kvar i mitt sovrum bland böckerna hos Maslow, Freud, Eriksson och Victor Frankl. Psykologiska teoribyggare som försökte få in människors uppförande och koder in i system.

Man kanske skulle krypa in i ett sådant idag.
Så man får lite gjort.
Annars kan man ju studera sig själv genom dessa giganters metoder.

Då får man lite sällskap.
Av sig själv.
Då är man inte ensam, inte ens själv.

Tittar ner från det femte steget hos Maslow - självförverkligandets avsats.

För det är väl där man är genom att studera och förverkliga det man är avsedd för, i alla fall såsom man känner det.
Uppenbarligen tycker några andra också, då man är antagen. Och det är bra.
Den dag man tvivlar på sig själv och sitt kall är den yttre kallelsen viktig för en präst.

Vi människor idag litar och går så mycket på känslan.
Tilliten till det som är där bortom bergen som Nils Ferlin skaldade så insiktsfullt förträngs.
Den direkta upplevelsen gör att vi tappat bort fokuset på andra.

Varje beslut skall tas för sju generarationer framåt, läste jag i en vis indian shamans bok.
Även politiska beslut borde tas på samma sätt.

Därför är det ok att vara hemma idag, så jag kan läsa och bli lite visare, så jag kan hjälpa andra.
Livet blir så olika beroende på hur man ser på det och vad man gör av det.

Vi skall ta hand om oss själva och skapelsen och varandra.

DU SKALL ÄLSKA DIN NÄSTA, SOM DIG SJÄLV.

Klokt.
En salig mix...

Söndag.
Vila efter hektisk lördag.

Ville gå på söndagsgudstjänst vid ca. kl. 1800-tiden.
Finns många kyrkor runt om i Uppsala-trakten, men kunde inte hitta en enda vid den här tiden.

Månne vill alla präster fira söndagskväll hemma, eller.................
Absurt är ordet.

Igår föreläsning hos Uppsala Stift och i deras hus hela dagen om bl.a. ADHD, damp, tics, asperger, autism.
Mycket viktigt och intressant.

Fler än du anar lider av någon dysfunktion som kan innebära svårigheter både i mötet med andra och för dem själva, men det finns också fördelar. Många bryter nya vägar. Många kändisar har haft diagnoser.

Mycket givande. De flesta av oss snuddar vid något beteende.
image338
Tänkte på SVENSSON, SVENSSON - typisk diagnos.

Rädd för förändringar, snöat in på bara en grej, ofta dylektiker och ser hellre på bilder etc.

Och det skrattar vi åt. Hmm................
Många lider i det tysta. Så släpp ut allt. Fick vi lära oss.
Sanningen skall göra oss fria står det i Bibeln. Korrekt.

Återigen fick jag det bekräftat.
Man kan bara förändra det man släpper ut i ljuset för andra och för sig själv.Lördag kväll: 50-års fest i Spånga Folkan i Stockholm.
Kult.

image339

Var i den lokalen senast då jag var humper åt Eva Remeaus (i fyra myror är mer tre elefanter, ni vet).
Märkligt att gå in där som samma person, men 32 år senare......
Trevlig fest. Bandet som lirade spelade kvällen innan på Globen. Också de kult.
Repeatles som är på Sverige turnén just nu.
image340

Men scenen vette mot där alla satt. Ingen kunde snacka.

Så jag gick en promenad då jag har svårt att höra vid hög volym (discoskadad efter 16 år som dj), och när jag kom tillbaks, hittade jag ett litet rum där några boys satt och samspråkade över ett par bärs...

Frågan löd: Mikael, är vi alkisar för att vi varje fredag och lördag tar ett par pilsner?
Jag: Varför tycker Ni det? Undrar Ni själva?
De: Nej, vi tycker inte det?
Jag: Varför undrar Ni då?
De: Jo, det är ju ett bedrägligt lugn man skaffar sig genom ölen.
Jag: Hur många?
De: Ett par...
Jag: Hur många?
De: 4-5 stycken
Jag: Ärligt?
De: Ca. 6-8 på fredagen och lika många på lördagen varje helg?
Jag: Vad tycker Ni själva?
De: NÄ, det kan vi inte vara farligt för alla vi känner dricker lika många....
Jag: Och????
De: Men vi blir inte fulla?
Jag: Kan Ni då köra hem oss ikväll?
De: Nä, det förstås....
De: Men man vill varva ner efter en hektisk vecka, så allt rinner av en och så man kan somna i soffan, typ...
Jag: Och frun tycker det är ok?
De: Va? När, det blir ingen skillnad på mig, sade de samstämmigt. Sade de....

Fråga barnen och fråga frugan, tänkte jag. Men det går nog bara av farten och traditionen. För många ett invant sätt att ta hem ett par kalla från Bolaget. Åtta öl. Jo, jo.....

De: Men du verkar så lugn på ögonen och sättet numera. Du verkar ha hittat hem.

Då borde man kanske tänka och undra hur man själv skulle kunna hitta detta som någon annan funnit, kan jag tycka. De funderare en stund...
Och tog en bärs till......

Alla måste gå sin väg. Onödigt långt för en del.
Vaknade fräsch, trots att det blev sent. Undrar hur boysen mådde. På riktigt......

Sanningen finns där i bottet av oss själva, som Uno Svenningson sjunger i sin hit - Under ytan.
Dv.s om man vågar lyssna...

Eller som han sade i baren.
Nu får du inte dricka mer, du är alldeles suddig.....
Hå ja ja.

En del går inte ens en rak väg ibland.
Skål, tamejfan! - Som salig i åminnelse den fantastiska tv-mannen Jacob Dahlin sade i sitt nöjesprogram.

Vem snodde mina timmar.......& luktar jag gammalt snart....

Vaknade tidigt. Igen.

Gamla människor vaknar tidigt. Är jag en sådan nu...
Luktar ju inte gammalt. Huden sitter som den skall. Har inte ramlat i duschen. Minns vem jag är.

image336

Och så det här med timmarna.
Det var morse nyss, nu är hon plötsligt 17.16. Vad hände...

Datorn äter mina livs återstående timmar.

Har skrivit avtal med flera företag för mitt företags räkning idag. Pillerjobb.
De skall få olika underhållare för deras events.

Förr höll jag på så här hela dagarna. Pengarna flöt in, men inte visheten.
Nu är det tvärtom. Borde vara mer lagom...

När det känns trist så läser jag
Magnus Ugglas blogg. Han ÄR kul.

Ligger före i skolan. Som vanligt. Men är van att vara strukturerad. Tar inte raster. Vad skall jag göra då?
Titta ut på skogen. Om det har kommit snö, om det har blivit mörkt, eller...

Naturen funkar bäst på sommaren. Annars kan man se den på video.
Snö är fint. Men ärligt, det är kallt, blött och jobbigt att klä på sig.

Jo, jo...
Håller på att bli gammal.

Är väl dags att snart ratta in P1 på radion, sägs det när man snart har levt över 18.000 dagar...
Lyssna på väderleken, så jag vet hur bra jag har det inne.

Den enda överraskningen man får är genom den slumpvisa följden jag valt för min i-pod där jag har över 6.000 låtar. Fick tips på akademiledamoten Peter Englunds utmärkta blogg. Så kul har jag det...
Undrar hur man blir överraskad som munk i ett kloster. Kanske enbart över att man fått en ny rynka...

Snart är väl synen borta. Har ju glasögon, hoppas jag inte luktar gammalt i alla fall...

Dags att sjunga ut......

Rädsla.
RÄDSLA.

Har aldrig sjungit. Kan inte och har inte befunnit mig i sådana sammanhang att det har varit nödvändigt.

image335
Min första sånglektion genomförde jag idag.
Precis som man sett på film.

Står mitt emot varandra och sjunger i skalor.
Åtminstone försökte jag efterhärma.

Det gick bra.
I mitt huvud.

Men mina stämband var rebeller. Eller så var de kreativa.

De ville nog konstruera alternativa uttryck jämfört mot sångpedagogen Marias. Så ser jag det.
Men inte Maria... tyvärr.

Trist att bara sjunga en ton åt gången.

Nåväl, det blir att köpa singstar till dotterns playstation. Och när hon inte är hemma får jag låsa in mig i hennes rum och tjuta.

Hoppas inte grannarna går förbi för en gång skull.
Man kanske blir anmäld för att spöa hunden.
Eller att hunden anmäler mig för vanvård....

Jag tänker inte ge upp. Saliga äro de saktmodiga, står det i Bergspredikan (Matteus evangeliet kap. 5).
Sådan är jag för en gång skull, gällande sång.

Många märkliga saker skall man genomföra (genomlida) för att bli präst.
Men det är oftast kul (vet inte om sångpedagogen och hunden tycker likadant).

Nej, nu skall jag nog ge mig på Jussi Björlings: Till havs....

Tack, säger nog alla hemma.
Att han inte gör det här.
Utan till havs....

Psykologiskt begrepp som prickar mitt i verkligheten....

Skriver och läser om religionspsykologi.
Mitt i prick nedan. Gällande många idag.

Tror ibland en hund eller katt som husdjur kan vara befriande för många.

Att lära sig bry sig om andra öppnar upp ens isolerings "murar".

Det är inte besvärligt med husdjur, däremot att vara eller känna sig ensam.

Så här stod det:
 • Även vuxna har ett behov av bekräftelse från dem som är föremål för deras produktivitet och omsorg, det motsatta med stagnation kan inträffa för de vuxna individer där intresseutvidgning samt energiinvestering ter sig främmande, sålunda kan de då bli personligt utarmade.
 • Nyckeln här är omsorg och sympati, men även avståndstagandet som motvikt. Svårigheterna här ser jag är balansen, en jämvikt/balans är önskvärd.
image333
Du skall älska din nästa, såsom dig själv.

Så riktigt.

Genom att ge så får man.
Vi har många djur.

Man blir nog snällare. Även mot sig själv.
Och så får man kravlös kärlek.

Och ingen svarar emot en. Bara det....

Tack Kära Sponsorer!!! Himmelriket är greppbart... så sträck ut din hand....

Man kan bara förändra det man erkänner.
Ni har läst det förr.

Och man är inte skapt att vara en ö.

TACK.
Både Lasse & Tessan har uttryckt sitt stöd i min kamp mot SKIT-SOCKRET.

image332
Vad medför det för bra och vad medför det för gott (förutom att smaken leder mig bort från mig själv...).

Det är tydligen som knark för många. Eller som alkohol för en del. Ett litet problem är också ett problem.

Vi måste ta hand om varandra och oss själva, samt stötta varandra.
Som Ni Kära Sponsorer har gjort via kommentarer här på bloggen.

ETT VÄLFÄRDSLYXPROBLEM - Verkligen. Trots detta.
Ett problem är det när man gör något som man själv inte vill.

TV 4 imorse. En flicka i Afrika. Hennes släkt hade dött i AIDS.
Endast 7 år gammal.
 • Hon fick samla in och koka några blad som hon kokade varje dag för att äta och hon var jämt hungrig.
 • Trasiga kläder och hon visste inte hur hon skulle få nya.
 • Ingen skolgång, som hon så gärna önskade sig. Det fanns ju inga skolor... Här klagar många på skolan, där finns det inga att klaga på. Skillnad....
image331
Nu håller
SOS Barnbyar på att bygga en skola för att ta hand om 40 barn, tror jag det var.
Tillsammans med Astrid Lindgrens stiftelse (Astrid skulle fyllt 100 år idag).

Skänk en slant till dem och hedra Astrid, som har gjort så mycket gott med sina böcker.

Skänkt hopp åt så många och roat miljoner. Samt så oroade hon en del politiker på sin tid.
Två diken.

 • Ett med socker.
 • Ett utan något.

Det är Du som är vägdelaren.
Vi kan alla hjälpa EN. Även om det bara är lite, lite.
Om alla gör så.

Himmelriket är nära............

Tack Ni som hjälper mig.
Låt oss skapa en bättre värld. Även för andra.

Vi är värda det.
Ge kärlek och ett leende. Låt det bli en vana.
Dessutom ger det lvet en mening. Att hjälpa andra.

Forskarna säger att missbruk stoppas med kärlek.

Så enkelt.
Så svårt.


Hjälp!

Inga människor kvar.... så varför skall man resa....

Märkligt.
Minst sagt.

Vi har inte varit utomlands på många, många år, tror det är över 14 år sedan utanför Norden.
Och inte finns det pengar nu till en verkligt behövlig semester heller.

Men man kan ju se på internet. Och reslustan väcktes.
Reste mycket förr.

Nya orter, nya spännande platser och överraskningar. Och nya människor och möten.
Men vänta.
Något saknas.

När jag ser på internet och resebyråernas bilder från charmanta orter, så finns det inga människor på de flesta.
Inga människor. Varför?
image330
Finns det inga där?

Är det inte inne att resa dit längre.

Vill man inte visa upp dem som bor på orterna?

 • Är de för fula.
 • Tjocka.
 • Korta.
 • Långa.
 • Eller är de bindgalna....

Är de rädda att man inte vill åka dit där det finns människor?
Ok.

Då kan jag lika gärna kvar här hemma.
Här ute på landet finns inga människor som syns.

Grannarna ser man inte "röken av".
Så det är väl som utomlands. Inga människor.

Billigare att vara hemma.
Så jag får väl slå på TV´n.
Där finns i alla fall människor.
Man kan där se dem som bor i andra länder.

Så de finns nog i alla fall.
Tror jag. Och det gör jag.

Ett steg i taget, sedan........ Uppsala Universitet....sedan....

Enligt Times Higher Education, enl. Expressen , är Uppsala Universitet, Sveriges bästa universitet.

image328
Förra året låg Uppsala universitet på 111:e plats. I år hamnar den på en 71:a plats.

Uppsala universitet är det svenska universitet som ligger högs upp på listan.
Därefter kommer Lunds universitet på 106:e plats.

Jo, jo...
Inte trodde man att man skulle börja studera så här rel. sent i livet......

Kom ihåg när jag var discjockey på Norrlands Nation i Uppsala 1983.

Tänkte att det är för sent för mig. Och jag skulle inte klara studier på hgre nivå.
Dålig i språk etc....


Nu har jag klarat snart 4 år där, dessutom förtjänstfullt.

Ibland undrar jag om jag skall klara nästa PM, uppsats eller hemtenta...
Men har lärt mig, att tar jag bara en sak i taget, en dag i taget, så har det hit tills tydligen fungerat.

image329
Är det inte så här vi människor fungerar.

När rädslan spirar, som bottnar i vår egen osäkerhet för att inte duga eller rädslan för att inte klara av det, då sätter osäkerheten in och börjar gnaga på vår tillit....

Låt den inte slå rot. Vattna den inte.
Har inte Ted Gärdestad sjungit in en låt som heter så vist: Låt kärleken slå rot.

Och se.....
Den fd. dj´n från bl.a. Norrlands nation klarar sig bra på ett universitet som ligger 71:a i världen.

Och vet du vad?
Jag behöver inte gå på några nationer längre. Har ju varit där.
Åtminstone för 25 år sedan.

Nu är det annat som lockar.
Månne vishet genom kunskap.

Tänk hur det kan gå.
Om man vågar ett steg i taget. Det är det enda som krävs.....

Och så det viktigaste.
Att ha tilliten att det är Någon som bär en, när man själv tvivlar.

Det är ingen tillfällighet att jag är på min nya stig.
Misstror slumpen.

Guds Frid önskar jag alla idag också.

P-S - Ge mig kraft att inte äta onödigt idag! D.S

Det man inte erkänner kan man inte förändra.....

Ok.
Hårt och svårt.

Inom teologin kallas det när man inte erkänner sin brist, för att man rättfärdiggör sig själv.

Således fastnar man i det som Luther benämner: människans inkrökthet i sig själv.
Man klarar inte av vissa saker själv. Punkt.

Jo, ja vet.
Nu har jag länge nog försökt skylla på än det ena, än det andra.

Har jag liv finns det möjlighet att förändra och förbättra mig själv.

Visserligen kan jag sätta på mig "offerkoftan", men den hjälper inget, snarare tvärtom.

Dags att gå till handling. Dags att ge sig själv chansen.
image327

JAG ÄR FET.
Ok, nu är det skrivet. Var det så svårt......

Oavsett vad anledningen är, så är det dags att visa på sanningen.

Och nu vet alla det som de redan har sett.
Men de har möjligjort detta genom att inte på ett kärleksfullt sätt säga detta till mig.

Sedan kan detta beror på många orsaker: att man inte vågar såra, att man inte bryr sig, att man inte vet hur man säger detta, att man inte vill bli ovän - för att man vill vara kompis till vilket pris som helst.

Och även om de sagt det, så har jag förklarat bort det. Rättfärdiggjort mig själv med en massa floskler.

FRAM FÖR FLER MOTMÄNNISKOR!!!!

 • När suget sätter in, bestämmer inte jag längre.
 • En ruta på en chokladkaka är inte tillräckligt..........

En ruta är för mycket och halva kakan för lite.
Förstår du?


Så vad skall jag göra, förutom att erkänna att jag ibland, inte alltid, är "torsk" på socker, men det är illa nog att jag ibland tappar kontrollen, det är inte jag som bestämmer längre.
Skulle ju inte rättfärdiggöra mig själv, därav denna bikt.

Sanningen gör oss fria står det i "handboken för Livet", dvs. Bibeln.
Sant!

Idag väger jag 81,2 kg. Min idealvikt är 70 kg.
Det är ok med 75 kg.

Nu har jag medgett första steget. Kapitulerat. Platt fall.

Steg 1 av de 12-stegen:
 • Vi medgav att vi var maktlösa inför effekterna av beroende, och att vi inte kunde hantera våra liv.
Man kan inte förändra, det man inte erkänner.
Nu har jag tagit ett steg.

Det krävs bara ett steg i taget. Tack och lov.
Behöver bara bekymra mig för en dag i taget.....
En dag i taget.

Nu har jag gjort min del, nu överlåter jag resten åt Gud.

Stötta mig gärna med kommentarer, så jag förstår att jag inte är ensam i min kamp.
Klarar inte min kamp själv.

Ingen är skapad för att vara en ensam ö, man bara gör sig till en genom att gömma sina tikortakommanden. Men ingen är perfekt. Tack och lov, inte heller jag.

Insikt att försonas med det svåra och vända detta till en tillgång.....

Vad handlar då dessa steg (som jag skrev om i förra inlägget) om och vad innebär dessa???..

Tänkte börja med några i taget?.

 image325
De fyra första löftena handlar om ändringar i personens känsloliv.


Det första handlar om individens förmåga att befria sig från det förgångna och att ta sig ut ur den snara som ett beroende innebär och genom detta få ett nytt fungerande liv.

 

Det andra löftet berättar att människan kommer att minnas sitt förgångna utan nedstämdhet.

Individen kommer att minnas vad som hänt under missbruket och oskadliggöra de plågsamma minnen som förknippas med det den lider under.


Beroendepersonligheten kommer att uppnå en befrielse genom att berätta sin livshistoria och beskriva sin skam, skuldkänslor samt den tärande smärtan för andra medlemmar i sin 12-stegs grupp.

 

Målet med det andra löftet är att individen skall börja acceptera sitt förflutna som en nödvändig del av vem han/hon är och börja uppskatta sig själv, trots ett förflutet som missbrukare (oavsett om det gäller känslomässiga defekter, mat- eller alkoholmissbruk etc.)

 

Tredje löftet lovar människan en insikt för ordet sinnesro.


Betydelsen i ordet inbegriper inte ett löfte om att individen alltid kommer att känna sig väl till mods. Sinnesro är: Ett klarsynt och rakt sätt att se på världen, följt av ett inre lugn och stilla beslutsamhet.


Sinnesro är som ett gyroskop, som hjälper oss att hålla oss på rätt köl, oavsett vilken oro och turbulens som virvlar omkring oss. Det är ett sinnestillstånd att sikta mot.

 

Sinnesro är alltså inte ett tillstånd av hänryckning grundad på nykterhet (av vad nu än missbruket består utav) utan ett accepterande av angenäma och otrevliga känslor.


Till följd av denna insikt kan beroendemedlemmen sluta att vara slav under sina känslor och istället bli befriad från tvånget att vara ett med sina känslor.

 

Individen kommer att känna sig tillfreds med den realitet att denne kommer att göra misstag även i det nya livet.

 

Fjärde löftet följer som en direkt följd av att individen accepterat sig själv i föregående löfte.


Det kommer att finnas tidrymder i den nyktra beroendepersonlighetens liv då denne upplever sinnesfrid, samt får en starkare insikt i att allt är som det skall vara.

 

Individen kommer att kunna godta det som varit, det som är och göra upp planer för att gå vidare.

 

Tänker på det som jag fick som SMS för några år sedan i min mobil, där Bibeln lovar:

image326

Den som är i Kristus är en ny skapelse, det gamla är förbi och något nytt har kommit

(2 Korintierbrevet, 5 kapitlet, 17:e raden i Nya testamentet, Bibeln)


Kan sanningsenligt säga att sedan jag släppt kontrollen och låter Gud och Jesus styra mitt liv, har detta ovan verkligen inträffat, och jag är inte ensam om detta.

När skall du våga släppa kontrollen och vad har du att förlora och vad har du att vinna?

Jag har en tro som bär mig genom allt, då jag nu vet att det finns en mening varför just jag finns och att det finns en plan just för mig. Så är det för oss alla.

Det finns en plan, även för dig. Släpp in Gud i ditt liv. Han väntar på just dig.

 


Garanterade löften till frihet.... som många önskar...

Frihet.

image324
Många känner att de inte hinner med, att de inte orkar.

Och en hel del överkonsumerar saker de inte mår bra av.

Gällande allt från godis (socker), mat, prylar, porr, alkohol, för mycket jobb eller träning ex.

Det är ett problem när något upptar ens tankar, även när man inte så önskar.

Eller när ens omgivning anser att det är ett problem. Inte när man själv anser det, många gånger.Därav är det viktigt att skaffa sig lite "motmänniskor". Har du sådana i ditt liv?

Hur skall man bli fri och vilka löften finns det då?
Den frågan ställer sig många. Därför vill jag belysa de löften som de 12-stegen lovar.
Intressanta? Kommentera gärna.

12-stegs program finns för bl.a de med socker, mat, känslomässiga problem, alkohol, narkotika...... för att nämna några inom världens mest växande andliga rörelse, 12-stegs rörelsen.

AA:s tolv löften är en samling förmåner/insikter som individen kommer att berikas med, om han/hon följer tolvstegsprogrammet och AA:s filosofi.

1. Vi kommer att känna en ny frihet och en ny lycka.


2. Vi vill inte beklaga det förflutna eller önska att helt stänga dörren om det.


3. Vi ska förstå ordet sinnesro.


4. Vi ska få känna inre frid.


5. Det gör detsamma hur djupt vi sjunkit, vi ska få uppleva att vår erfarenhet kan vara andra till hjälp.


6. Den där känslan av att inte vara till någon nytta och tycka synd om oss själv kommer att försvinna.


7. Vi kommer att bli mindre egoistiska och istället intressera oss för andra.


8. Sökandet efter egna förmåner kommer att försvinna.


9. Hela vår inställning till och syn på livet kommer att förändras.


10. Rädslan för människor och ekonomisk osäkerhet kommer att lämna oss.


11. Vi kommer intuitivt att veta, hur vi ska handla i situationer som tidigare gjorde oss osäkra.


12. Vi ska plötsligt inse att Gud gör för oss, det som vi inte kan göra för oss själv


(Anonyma Alkoholister, 1995).


Bjuden på över 20.000:-.....

Någon där uppe måste gilla mig och mitt företag.
image323

Läs denna för mig osannolika historia.

Häromdagen ringde en annonsförsäljare som hade fått order av sin chef, att ge mitt företag en gratisannons.

En helsida i en seriös event tidning för att vi har varit deras trognaste kund och alltid skött våra betalningar.

Den är värd över 20.000:-......

Även hon tvivlade på sin chefs order och omdöme.
Tack säger undertecknad.
Har nog annonserat de senaste 28 åren i deras tidning, men ändå.....

Sådant här tror man inte förekommer längre. Eller hur.
Det är så man kan tror på en högre makt. Fast det gör jag ju innan.

Men ändå.
Tack.

När blev du bjuden på en positiv upplevelse senast..........

Gud och Byggare Bob..........

Skriver om gudsbilder.

Gud - men det är svårt för mig att tro på en gammal gubbe med vitt skägg som sitter på ett moln.....

Har hört detta många gånger.
Varifrån kommer denna bild? Vem lär oss detta?

Är det inte dags att stimulera, åtminstone för allmänbildningens sida, och att undervisa om Bibeln och dess gudsbild/bilder. Annars är risken att det blir "en israelisk hembygdskunskap".

Alla bär vi på olika gudsbilder. Eller gudsbild. Punkt.


För den som bär på Gamla testamentets straffande gudsbild
och som missat hela budskapet genom att inte läsa vidare och ta del av det befriande, frigörande och den kärleksfulle samt levande Guden som handlar, även här och nu, har missat allt.

Detta tror jag många gånger Kyrkan har missat. Eller haft svårigheter att belysa.
Man kan ju inte hitta mer info. om detta på de flesta kyrkors hemsidor. Än.....

Kvinnor som levt i patriarkala sammanhang och som bär på negativa Fadersbilder, möjligtvis sprungna ur egen familjs dysfunktionella primär-personer/förebilder, får svårt att internalisera en Fadersbild. Här kan feminina drag/benämningar hos Guden under en övergångsperiod öppna upp för en tro.

Hur ser din gudsbild ut. Kommentera gärna.

Man säger ofta att Gud är större, sålund kan inte ringas in under avgränsingar och beskrivningar.
image321
Tänk om Gud var som BYGGARE BOB!

Vore inte en sådan bild en öppnare för många?

Och vi alla var som SKOPIS och de andra som hjälper varandra att bygga vårt rike här och nu....

Om Gustav Wasa visste..........

Förutom att studera, äger jag ett eventföretag sedan tidernas begynnelse.

Snart skall vi för en klients räkning genomföra och ansvara för ett event på Uppsala Slott.
Tanken slog mig om framtiden....

Undrar om Gustav Wasa kunde tänka sig att hans försvarsborg blev en fest anläggning.
Å andra sidan var det säkert fina baler under gångna tider också.

"Narrar" i alla tider har underhållit vid hov och slott. Denna gång blir det bl.a. Klasse "Banarne" Möllberg, som jag idag var på anrika Ofvandahls Konditori och fikade med.
image320
"Har Ni vatten också?" frågade Klasse en av de anställda.
"Va.... Är det slut på bordet långt där borta...?".

"Ja", svarade Herr Möllberg.
"Är det säkert?" , svarade tonårsflickan med dödskalletatueringar som skulle föreställa att jobba där.

"Hörr´ru.. det finns inget vatten kvar i kannan där borta...", ropade hon till någon som förmodligen skulle föreställa att "jobba" där.

"Är det inte kvar....", svarade hon trött.

"Nej..." sade den första släpigt.

"Inga problem tjejer", sade då jag.
"Jag kan gå och hämta och fylla", sade jag vidare.

"Jyst" sade den trötta tatueringsbruden, utan att ens orka lyfta sitt trötta huvud och se på oss.

"Hoppas ni inte blir trötta bara", försökte jag säga så ironiskt som möjligt.
"Närrå, vi tar det lugnt....".

Jåsa.....
Brukar säga att: "det var inte bättre förr, men det är sämre nu....."

Gustav Wasa hade säkert spärrat in dem i en av fängelsehålorna under Uppsala Slott, kastat nyckeln och därefter istället tagit sig en eller flera sejdlar skummande öl och istället lyssnat till underhållningen av sin narr. De hade nog då velat ha vatten efter en tid....

Jag försökte glömma serveringsliken, drack istället min skummande cafelatte och liksom Gustav lyssnade jag på vidare på underhållaren Klasses och hans roliga anekdoter.

Undrar om det finns fängelserum under Ofvandahls konditori???....

Det verkar ju som de duktiga servertriserna har tagit slut.
De kanske är inlåsta.

Isåfall var de fel som blivit inlåsta.
Det fanns en tid då servetris var förknippad med ordet service. Men det var för länge sen´.....
Utvecklingen går framåt. Sägs det.

Full präst i tidningen idag......

Demokratisk sjukdom.

Alkoholism känner inga gränser.

En präst som tagit sig ett återfall - igen, men blir inte "avkragad" står det om i dagens tidnng.
Läs mer...
Inom 12-stegs rörelsen ger man rådet att man bara får en chans på sitt jobb.

image319
Kristendomen ger många chanser, å andra sidan innebär epitetet att vara "snäll" inte att man är möjliggörare.
Det finns många medberoende i samhället idag, inom alla branscher och grupper.

Att inte våga gripa in, att inte besvära, att inte våga eller orka innebär att många får må dåligt i onödan.

Ingen är felfri, men vi måste börja våga tala om det som tynger oss.

Man kan inte förändra, det man inte erkänner - för sig själv och andra.

Ingen är en ö.
Men många har blivit det pga olika anledningar.

Låt oss hjälpa varandra. Men inte genom att tillåta dumheter.
Min uppsats om druvjuice i kyrkan verkar vara adekvat.....

Kan inte vara lätt att som präst dela ut vin och inte få ta del av kalken.
Vad tycker du?

Stressad pga att det är FÖR bra....

Ok.

En student skall lida. Punkt.
image318
Har nu en ny mobil som det inte går in mer än ca. 100 låtar på, eller något... + att den har radio samt kamera och så kan man maila och kolla "nätet". SURT....

Inte mer än dessa begränsat antal låtar...

FÖRR: Vägde den ca. 7 kg, ingen batteritid, gick bara att ringa och var SKITDYR.

Tror jag pröjsade ca. 30.000:-. Trettio laxar för en av de första för ca. 25 år sedan....

Och nu. Lite gnällig...
Ok, jag har värsting i-poden som det går in 20.000 låtar på.
Har bara tankat ner ca. 360 album, så det blir ca. 4.000 låtar eller något.

Vad är problemet?
Vilken skall jag ta med mig när jag går ut. Bägge.... Verkar onödigt.

Å ena sidan om man bara kan välja mellan 100 låtar så blir man orolig.
Om man å andra sidan tar med sig i-poden så är den lite för stor, tycker jag nu...

Men jag måste ändå ha med mig telefonen....

Och vad skall jag välja mellan dessa 4.000 låtar..

Vad var det jag sa´!

EN STUDENT MÅSTE LIDA....

Kyrkans uppdrag samt teknikens under...

Pojkar.....

Är det inte så de säger, flickorna, detta med en mild överlägsen men förstående ton, när de kommenterar oss pojkar och män och vår glädje i undret. Talar nu om teknikens under.
image316
Köpte en ny mobil igår. Helt sjukt. Det blev billigare än att ha kvar den gamla. Ur led är tiden. Tänker på hur mycket energi det kostar att göra en ny...

Men den är kul. Massor av finesser. Och det går att ringa med den. Är inte det bra.

Tänker på bensinstationerna, som en liknelse till detta.
Förr i tiden kunde man i stort sett bara köpa bensin där, nu är de restauranger och mataffärer. Ibland tar det allt för lång tid att köpa bensin där, så man väljer enklare varianter. Konstigt......

Är det inte så med mobiltelefoner.
Har hört att i Japan är storsäljaren en lur som man bara kan ringa med och med stora knappar.

Gör det enkelt är en bra paroll.

 • Var igår på en givande gudstjänst i Lötenkyrkan i Uppsala med Familjen. Fullt med folk och två biskopar var där. Predikan handlade om livet efter döden, vilket sällan berörs. Fikat efteråt var kanon och många, i alla åldrar stannade kvar. Hit vill jag och Familjen gå igen.

Återigen lite information om kyrkan, idag talar jag om:


Kyrkan som gåva och uppdrag?


Protestantisk syn

image317

Uppdraget är förkunnelsen av evangelium samt förvaltning av sakramenten och genom detta blir det en gåva att nya människor, lockas och frälses och kommer in i kyrkan. Kärleken är en gåva som kallar var och en som har blivit döpt för helig, sade Luther. Genom den ämbetssyn, med det allmänna prästadömet, där alla kallas präster, efter dopet, möjliggör ju utbredningen av det kristna riket och budskapet.


Alla får tillgång till Gud genom bönen och har rätt att bära fram andliga offer, dvs. det att ställa sitt eget liv i Guds tjänst[1]. För att predika evangelium och förvalta sakramenten rätt, har Luther gjort en åtskillnad med den tjänst som han kallar det pastorala[2] ämbetet som meddelats av församlingen till de särskilda enskilda personer som är i tjänst åt församlingen, så de blir inte ?högre? än församlingen, då de tjänar dem.


En gåva är att Kristus lovat kyrkan att förlåta synder, bönhöra och ge den helige Ande, oavsett vilka människostadgar vi har. Detta ger en styrka så alla kan vända tillbaks till kyrkan, då vi alla är syndare enl. Luther. Det är också en markering gentemot alla som inte ingår i de heligas samfund som en gräns med den yttre.[1] Rom. 12:1

[2] Eller särskilda andliga


Söndag - Vad-var är kyrkan.......

Blev hemma igår.
image315
Började att läsa igenom det jag skrivit och lärt mig under dessa år. Kom fram till att jag skall försöka skriva om allt jag skrivit. Sedan slog mig tanken....

Om jag nu vill fräscha upp kunskaperna, så kanske någon annan också vill lära sig det jag fått kunskap om.
Därför tänkte jag lägga in små delar av detta i min blogg i framtiden. Alltid finns det någon som vill lära sig något.

På kyrkornas hemsidor får man ingen större kunskap pga olika anledningar.

Tänkte åka till
Lötenkyrkan i Uppsala och fira gudstjänst kl. 1115.
Lev väl och ärligt.

Vad/var är kyrkan?


Protestantisk syn


Den är Kristi levande kropp, inte en organisation stiftad av människor, utan en fri skapelse av helige Ande, vars ursprung går tillbaks till Kristus som består av alla Kristus troende[1] i kyrkan.


De är inte avgränsade från världen, utan skall följa Jesus förmaning att vara - i världen, men icke av världen.[2].


Den är en trons och helige Andes gemenskap, en gemenskap av särskilt slag, i våra hjärtan, och består av ett andligt folk. I kyrkan ingår uppdraget att utbreda evangelium, ministerium docendi evangelii, dvs. att vara i evangelieförkunnelsens tjänst, vilket tydliggör kyrkans uppdrag med ämbetet, liksom den gamla beteckningen Verbi Divine Minister, som är prästens epitet. Prästens roll, det särskilda ämbetet, innebär inget annat än att predika evangelium och förvalta sakramenten rätt.


Här visar Luther på det allmänna prästadömet[3] för alla troende. Luther säger att Kristi kyrka är alla som tillhör honom och där Ordet förkunnas och sakramenten förvaltas, där är kyrkan.


[1] Som är utvalda av Kristus och kallats ut i världen.

[2] Joh 17:16;18

[3] 1:a Petr. 2:9-10


Vilken frihet har en kristen jämfört en som inte är det???

image308Om en kristen människas frihet. Bok av Martin Luther

 

Ett långt men viktigt inlägg...

 

Vad innebär en kristen människas frihet, såsom Martin Luther skriver i sin bok? Detta borde vara intressant för många idag. Delar du hans tankar, oavsett om du betecknar dig som kristen eller inte? Boken som jag här har sammanfattat och kommenterar på slutet belyser den frihet som en kristen människa har i tron på Kristus.

 

Uppdelningen är på det inre, andliga och den yttre, kroppsliga och som ingår i människans frihet genom tron.

 

De farliga och falska förespeglingarna om gärningarnas betydelse mot rättfärdighet tas upp. Det är inte de goda gärningarna som förkastas, utan dess syndiga biegenskap, den falska föreställningen att de kan tros vinna rättfärdighet genom att de ser goda ut vid en första anblick, till det yttre, medans de i själva verket inte är det.

Ingen ond gärning, gör människan ond och vice versa. Endast tron gör en människa god och otron en människa ond. Gärningar skall utföras för att behaga Gud och vara frivilliga och vår yttre människa, kroppen, behöver då inte gå sysslolös och genom detta bevarar den då sin kraft. Dessutom gagnar gärningarna andra, då man lever även för andra.


Det motsägelsefulla harmonierar vilket Luther visar på det som i sin första anblick verkar vara motsägelsefullt, med att både vara fri och att tjäna samtidigt faktiskt harmonierar. Den inre människan som är lik Gud, skall styra kroppen.


Gamla Testamentet visar på synden, hur vi är och visar på vår brist att göra det goda (detta var det gamla testamentet), medans det Nya testamentet tar upp befrielsen; löftet och nåden, där vi blir rättfärdigade genom tron och som gör det möjligt för oss att vilja följa lagen, som vi inte kan av egen kraft utan vi får hjälp av Kristus genom tron och Guds ord.

image313

Friheten är från lagen, eftersom den som tror är redan rättfärdig, då gärningar inte behövs. Detta anser Luther är trons första kraft. Den andra är att själen håller Gud för sannfärdig. Den tredje gåvan är den som förenar själen med Kristus, som i ett äktenskap. Och två blir ett. I denna hjälpsamma förening tar Kristus på sig allt det dåliga och vår själ får det goda med Kristus alla egenskaper. Detta möjliggörs genom tron allena som ger frälsning och återfödelse.

 

Klokheten att kraften fullkomnas i svaghet, får inte underskattas att belysas. Detta skall predikas så att människor blir förfärade av synden genom lagen och sedan bli förlåtna genom nådens ord och vänder om, säger Luther.

image309

Luther tar upp Jesus Kristus sinnelag: som vi skall efterlikna och gör oss medvetna om. Trots att Jesus ägde Guds gestalt avstod han från allt, utan att vänta sig tack eller ta hänsyn till otack. Han blev som en av oss, lydig ända in i döden, för att allt det han har skall bli vårt. Så vi skall vara nöjda med det vi fått och är genom tron. Genom denna yttersta kärlek blir vi visade på att inte göra skillnad på några människor och tron leder oss igenom allt.

 

Friheten

Genom tron rycks människan upp över sig själv till Gud och genom kärleken sänker hon sig ner under sig själv till nästan, men förblir alltid i Gud och hans kärlek. En kristen människa lever inte i sig själv utan i Kristus och sin nästa. (Här får man ihop: du skall älska Gud av hela ditt hjärta och din nästa - på ett bra förståeligt sätt.) Därför är friheten andlig och sannfärdig.

 

Om Gud inte inpräntar sin lag och nåd i vårt inre - vårt hjärta, så är vi av naturen oförmögna till annat än att fördöma den och anser den således dåraktig. Människans s.k. sunda förnuft kan tro att rättfärdigheten kan vinnas genom gärningar, yttre bruk och stadganden och detta begränsar sålunda dem, så de inte kan känna trons frihet.

 

Gällande friheten

Man möts idag av budskapet om vikten av den individuella friheten och dess paradoxala motsatser.

 image314

Många vill bejaka sin andliga sida ex genom att:

 • lyssna på Dalai Lama,
 • läsa andliga kommersiella böcker,
 • lyssna på meditativ musik och ?andliga? föreläsare på företagskonferenser som sprider sitt budskap att den inre människan skall förändras
 • -man lyssnar, men förstår inte alltid i sitt hjärta dessa budskap om vägar till inre frid, då den yttre människan styr den inre människan som också stressar ihjäl sig, bevisligen, då det aldrig funnits så många utbrända. Trots att det finns tillgång till information och metoder att man skall lyssna till ?sitt inre?, så gör man inte det. Man förstår inte hur det inre, andliga hålet skall fyllas, så jakten går vidare, från inre frid.

image311

De flesta vill ha friheten med både inre och yttre harmoni, men kick-samhället vi lever i, belönar och uppmuntrar inte långsiktiga friska förhållningssätt med hela och goda människor. De är olönsamma.

 

Budskapen blir motsägelsefulla och många som besöker kyrkor vill möta det klara budskapet, men kan mötas av predikningar som kan vara alltför ljumma, alltför opersonliga, då predikanten många gånger inte verkar våga eller inte kan beröra den moderna människan, kanske med dess nuvarande liturgiska och retoriska form.

 

Här visar Luther att budskapet att Jesus gäller just dig och mig och att han kan fylla mitt inre hål med harmoni, gudsrelation och rättfärdighet och detta bör poängteras och förpackas så att budskapet når fram för den moderna människan. Hålet kan inte fyllas med socker, alkohol, jobb och andra kickar. Vi skall visa både på lagen och nåden! Men gör det på ett modernt funktionellt sätt.

 

Det finns för många medberoende, för få medmänniskor som vågar bry sig om andra, det finns alldeles för många möjlig görare som låter flodhästar (problem) finnas genom att inte våga se dem (Läs:Tommy Hellsten- Det finns en flodhäst i vardagsrummet)

image310

Här kommer det allmänna prästadömet in som gäller oss alla kristna. Våga föra budskapet vidare så att synden (att missa målet med sitt liv, att bli det man fullt ut är skapad för) lyfts fram och rättfärdigheten genom tron för en bättre värld bör påvisas klarare i denna många gånger sjuka värld.

 

Kristus som förebild känns för tidskrävande och olönsam för många, därigenom nermonteras den kristna etiska välfärden ned med folkhemmets numera saligen avsomnade ideal. Förebilder i vår tid som är Jesus lika som ex. Broder Roger, Anna Lindh, Moder Teresa, Dag Hammarskjöld m.fl. fyller sin funktion genom att vi kan sörja dem och visa på hur vi egentligen skulle vilja vara, men de känns för många för ouppnåeliga, då lönen, profiten måste gå före, för att allt skall fungera, där det är för kortsiktiga mål, visioner och synsätt som gäller.

 

Det finns goda exempel i vår tid som fungerar, tack och lov. Att visa svaghet är styrka, tar ju Luther liksom Bibeln upp, och det finns hjälp som fungerar där tron hjälper den yttre människan genom att den inre människan med tron på tillfrisknandet med Guds hjälp fungerar.

image312

Jag tänker bl.a. på alla 12-stegs gemenskaper som är sprungna ur kristna tankar, som medför att man bryr sig om andra genom tjänandet, servicen, att öppna möten och koka kaffe, lyssnandet till sin medmänniska med att därigenom hjälpa denne med sina bördor, Kristuslikt, till att själv predika och möta lagen i de 12-stegen där man erkänner synden inför Gud och en medmänniska och blir frälsta, hjälpta och rättfärdiga genom att tron att Gud griper in och hjälper och lyfter av synden. Och det fungerar, de som följer vägen genom alla steg, mot sanningen och livet.


Fler liknade sådana grupper behöver startas, även för de s.k. normalstörda, syndarna.

Eagles. Hit igen....

Eagles.
image305
Just, den gamla
gruppen har gjort det igen.

Ett nytt album eller vad det kan heta nuförtiden: "Long road out of Eden".
Bara namnet. De har varit ovänner, förenats och splittrats om vartannat under åren. Påminner om det jag studerar. Att vi har kommit en bra bit bort från Paradiset.
De är mina gamla hjältar.

Såg dem på Globen för ca. 6 år sedan. Bjöd hela Familjen. Varje biljett kostade 700:-/styck. Dottern somnade efter ett par låtar, och Johan tröttnade efter tag och Frun var så där intresserad....

Vissa saker måste ingå i allmänbildningen och de som inte gillar dessa, måste indoktrineras och maipuleras...

Har köpt nya dubbelalbumet via i-tunes. Kanon, mina vänner. En del nya (gamla) röster. Låtarna fastnar direkt.
Om en covergrupp lirar deras låtar blir det bara patetiskt. Märkligt. Original är original.

Kolla deras egna hemsida här...

Gällande det nya albumet så finns det en egen hemsida som fansen gjort här, där låtarna kommenteras.
image307Så här skriver bl.a. DN:
"Naturligtvis låter det snyggt. Framför allt stämsången är bitvis nästan överjordisk. Men den lätta countryrockfläkt som hörs i förstasingeln "How long" är inte typisk, dagens åldrade Eagles är ett band som föredrar det långsamma och allvarliga - i ballader likaväl som rocklåtar, oavsett om det handlar om kärlek eller politik.

Ett par gånger tidigare har det återförenade bandet gett ut enstaka nya låtar, ganska bleka dessutom, men detta är första helt nya albumet sen 1979 års "The long run". Och man får verkligen intrycket att de har satsat, att de vet precis hur obarmhärtigt detta kommer att mätas mot alla gamla klassiker. Sex år ska det perfektionistiska arbetet ha tagit, resultatet är ett mastigt dubbelalbum om hela tjugo spår. Jämnt och stabilt, med få verkliga höjdpunkter men också utan svåra svackor.

Redan det är mer än man kunde ha väntat sig, även om ett lite lättare handlag nog kunde ha lyft alltsammans en bit till"

Kristendom för ateister....

Kristendom för ateister av Olle Carlsson


Saxade nedan från Jämtlandstösens blogg. Läs mer...
Har dessvärre inte läst den. Var utlånad på Stadsbiblioteket igår. Olle var prästvigd när han började aktivt att kröka. Är numera nykter alkis sedan länge. Han vet hur folk har det bär det är som värst, anar jag.

"Låt mig få säga det direkt. Det här är en av de bästa böckerna om kristen tro som jag läst på senare år! Olle Carlsson är präst i Svenska kyrkan och var den som initierade Allhelgonamässan i Allhelgonakyrkan på Södermalm i Stockholm. Tillsammans med de människor som kommit dit har han byggt upp en gudstjänstfirande gemenskap som samlar många.

I boken sätter Olle fingret på flera av vår tids frågor och relaterar dem till kristen tro. Resultatet är en djupt personlig bok där Olle beskriver hur han ser på kristendomen, Bibeln och kyrkan. Boken är rik på berättelser ur Olles egen livserfarenhet och han delar generöst med sig även av egna svårigheter och tillkortakommanden. Det här känns som en mycket ärlig bok och det blir tydligt hur författarens tro bottnar i egna erfarenheter.

Olle gör inte anspråk på att komma med någon ny revolutionerande teologisk tanke men relaterar kristen tro till vår tids frågor på ett skarpsynt och tilltalande sätt och formulerar insikterna så att ständiga aha upplevelser uppstår under läsningen.

Några tankar från boken:

Om kyrkan

Det är lite märkligt att många av vår tids radikala teologer?oreflekterat håller fast vid romerska och medeltida ritualer och former i kyrkan med liten relevans för den moderna människan.

Om privatreligiositet

Jag tror att det i längden är svårt att vara kristen och privatreligiös. För livet är relationer och kristendomen handlar i grunden om ett liv i gemenskap. Jag är övertygad om att kyrkan är livsnödvändig. Jag tror inte på en kristendom utan gemenskap.

Om att vara människa

Att vara människa?handlar framför allt om ens inre människa, om att försonas och acceptera den man faktiskt är? Det handlar om att släppa taget om drömmen att bli någon annan

Om religionsdialog

En religion som inte kan leva sida vid sida med en annan, på samma villkor, i vårt pluralistiska samhälle kan aldrig vara en konstruktiv kraft eller ha någon framtid. Den kristendom jag försöker tillägna mig? handlar inte om att få andra att se ljuset eller förstå min sanning om Gud. Den handlar om att försöka bli sannare mot sig själv

Det här vara bara några smakprov ur en intressant bok som väcker många tankar."Har både talat med och träffat Olle. Allhelgonakyrkan har många besökare. Åldrar från ca. 20-50 år, dvs. den åldern som normalt inte går till kyrkan. Besök den.

De har för övrigt druvjuice i nattvarden. Många kyrkor som har de ökar i antal. Något att tänka på. Eller....

 Fredag - helg. Jag FÅR helg......

Finns inget direkt att plugga (bara alla teologiböcker som ljudlöst skriker till en från bokhyllan: "Läs mig....")

Inväntar nya kursen som startar den 7 nov. Fördjupning psykologi och sociologi med betoning på religion.
Familjen drar till Gävle imorgon. Så hela dagen är min imorgon.... Men vad skall jag göra.....

image303

Uppsala Konferens och Kongress sett från Uppsala Slott.


Har blivit handlingsförlamad. Vet inte vad man gör, förutom att läsa... En akademisk hjärnskada månne..

Tänkte dra till Stockholm, se på folk. Och..
 • Kanske spankulera och kolla in "bratsen" i Sturegallerian,
 • dra i mig lite kultur på ett museum (som man nu måste betala entré igen för, tvi),
 • kanske besöka ett självhjälpsmöte,
 • fika på ett hak med mina fåtal surt "förvärvade" studiepengar och få ångest när jag skiljs från dem...

Vi får se. Orkar nog inte "slappa" framför dumburken.

Idag var jag Uppsala Konsert och Kongress. Magnifikt. Gick ensam.
Träffade Kyrkans Tidnings chefredaktör. Spännade kort diskussion. Han vill ha min uppsats. Misstror slumpen.

Vill att den skall falla väl ut - för de som behöver en tro. För de som befinner sig i alkoträsket. Man kan t.o.m. förlora jobbet snabbt pga kröken, har vi läst de senaste dagarna. Skål.

Vad tycker Du jag skall göra i Stockholm imorgon....

Mc-entusiast näste biskop.....

image302Västerås nya biskop kan bli en som kör Harley Davidson (Nedan bl.a saxat fr. VLT)


Christina Schenning var inte föreslagen som kandidat av valberedningen. Ändå fick hon flest röster.

 

Jobbar nu som utbildare på Räddningsverket och är hojåkare sedan hon var 17 år, och har dessförinnan arbetat som student­präst, sjukhuspräst och fängelsepräst.

 

Alla har ett värde men mot vissa har livet varit väldigt orättvist. Det tog jag med mig från tiden som fängelsepräst, säger hon till VLT (Läs mer..)

 

Hon vill det ska finnas en öppenhet inför att människor har olika erfarenheter av Gud, samt att vi behöver varandra.
Om resultatet av provvalet var oväntat för Christina Schenning, var det nog ännu mer oväntat för andra.

Vilken taktik har du haft inför provvalet?
- Ingen taktik. Jag har faktiskt inte haft någon, säger Christina i intervjun.

 • Men själv tror jag det finns Någon som har ett finger med i spelet. Det har jag trott hela tiden. Christina är kompetent. Kyrkan behöver henne och hennes språk bl.a.

Och det är ju inte dumt med en hojåkare... och som kör Harley.. Kan det bli bättre?
Läste att någon har sagt att om Jesus kom nu, så hade han åkt Harley. Jäpp.


Vad var det jag skrev.... Schenning är ett mycket bra val.

Skrev imorse på min blogg.
Nu är röstningen klar.

Följande går vidare till nästa omgång gällande val till biskop för Västerås. (Antal röster inom perentes)

image300
Christina Schenning 75


Thomas Söderberg 74
Marika Markovits 73
Margarethe Isberg 52
Sven Hillert 37
Håkan E Wilhelmsson 27

Grattis Christina.
Ett mycket bra val. Minst sagt.


Så här skriver bl.a. Kyrkans Tidning:

Tre kvinnor vidare i Västerås biskopsval

Tre kvinnor och tre män går vidare när det gäller valet till biskop i Västerås stift. Det blev resultatet av torsdagens provval i Falun. Så många kvinnor har aldrig tidigare passerat provvalet i något stift.

Överraskande vinnare
blev Christina Schenning.

Fanns inte med på listan
- Jätteroligt. Det var oväntat och glädjande med ett så stort stöd, säger Christina Schenning, en kort stund efter att hon nåtts av resultatet.

Christina Schenning, 46 år och idag utbildare på Räddningsverket, var en av de kandidater som inte fanns med på den lista som stiftets beredningsgupp tagit fram inför provvalet. Hon är född i Malung, prästvigd i Västerås och har tidigare bland annat varit chef för fjällprästerna i Sälenfjällen.

Deltar för första gången
Det är första gången som hon är med och kandiderar i ett biskopsval. Det är också första gången som tre kvinnor går vidare från provvalet

-Det är väldigt roligt. Jag är väldigt stolt över vår kyrka som har modet att se kvinnors kompetens, säger Christina Schenning.

- Helt perfekt. Jag är Malungflicka och röstade på Christina Schenning, säger Anitea Wickers, ersättare i kyrkorådet och fullmäktige i Malung.

Läs mer...


Så här nedan står det bl.a. på Västerås Stifts hemsida idag.

Frågor till Christina Schenning.

 • Varför vill du bli biskop i just Västerås stift?

Viktigt i min kyrkosyn är folkkyrkotanken med sin tillmötesgående attityd, öppenhet och noggrannhet att inte dra gränser för Gud. Vidare är samhällsengagemang, sociala frågor samt arbete med internationella frågor något som Västerås stift förvaltar.

 • Vad kan just du bidra med som biskop i stiftet?

Viktigast i ett biskopsval är reflektion kring vart kyrkans folk vill gå och inte enbart vem som ska leda arbetet. Vad vill ni med kyrkan i Västerås stift och vad är inriktningen på uppgiften, därefter kan ni titta på min (de andras) ledarstil.

 • Den viktigaste samhällsfrågan att arbeta med för kyrkan just nu?

Kyrkan har en viktig, men ofta marginell roll. I arbete med t.ex. kriser och katastrofer tar kyrkan ett viktigt ansvar under själva händelsen. Men samhällsengagemang är till stor del vardagsarbete, att vara proaktiv, att i samverkan med kommun, myndigheter, näringsliv, föreningar etc. tydliggöra lokalsamhällets behov och vilka insatser kyrkan kan göra. Denna omvärldsanalys med andra tror jag stärker kyrkans uppgift att vara mitt i byn, även om byn har förändrats och hela världen är en del av den idag.


Prov valet ang. biskop för Västerås idag..... Schenning bra val!

Nästa år ska Västerås stift få ny biskop. Inför provvalet idag torsdag, har tolv kandidater nominerats. Flera av de nominerade är kvinnor, skriver VLT.

image299Har mött en hel del kompetenta människor från Kyrkans värld. Christina Schenning är otvivelaktigt en av de mest kompetenta, så vitt jag kan bedöma.
Att se människan, att bli berörd och att kunna beröra är bl.a. hennes gåvor.
En av hennes predikningar är något av det bästa jag hört.
Ber att kyrkan skall få en kompetent biskop i Västerås.

VLT skriver: "Man talar om Västerås stift som ett stift som har låga trösklar och högt i tak. Det kan en av kandidaterna till biskopsvalet, Christina Schenning, hålla med om. Hon har bland annat arbetat som studentpräst, kyrko-herde, präst i fjällkyrkan och just nu som utbildare på Räddningsverket. Den höga representationen av kvinnor glädjer henne.
-Det är spännande att det finns en möjlighet för Västerås stift att få en kvinna som biskop. Men det är inte en specifik egenskap att det är en kvinna. Det specifika är att få en biskop till Västerås som är engagerad i folkligheten och som kan leda Västerås stift teologiskt. Om det blir en kvinna är detytterligare en kompetens i kyrkan, säger Christina Schenning".
Läs mer...

Även Dalarnas Tidningar skriver om valet idag. Läs här...

Läs Västerås stifts hemsida, de har en blogg under dagen gällande valet. Läs här...