Chockhöjning av kvinnliga alkoholister på bara några år... Är du egentligen intresserad?

ÄR DU EGENTLIGEN INTRESSERAD AV DIN NÄSTA?


Ser du vad du ser...Skrämmande.
Förstår du? Kan du sätta in dig i lidandet som förekommer hos riskbrukarna och deras omgivning, framförallt hos barnen med en full livsfarlig oberäknelig förälder? Kan du det?  Blunda och tänk efter.


Nedan är saxat från DNs debattartikel idag lördag 2008-08-30.


"Ny rapport från Folkhälsoinstitutet:

På fyra år har antalet kvinnliga alkoholister i Sverige ökat med 50 procent från 65 000 till 100 000. Åren 2003-2007 ökade alkoholismen kraftigt i Sverige. Bland kvinnor handlar det om en cirka 50-procentig ökning och bland män om cirka 25 procent. Det visar en omfattande studie från Folkhälsoinstitutet.


Alkoholskadorna fortsätter att öka i Sverige, trots att den totala konsumtionen nu legat still i några år. Ökningar ses av bland annat alkoholförgiftningar, alkoholrelaterat våld och alkoholorsakade trafikolyckor.


Även om många svenskar har dragit ner sin konsumtion de senaste åren så gäller inte detta alla. För personer som redan har en hög alkoholkonsumtion eller som är på väg in i ett alkoholberoende har den ökade tillgängligheten inneburit ökade problem.


Särskilt bland ungdomar förefaller utvecklingen gå mot en polarisering där en majoritet nu dricker mindre, medan en riskutsatt minoritet till följd av ökad tillgänglighet dricker mer, med en ökning av bland annat alkoholförgiftningar bland tonåringar som följd. De förebyggande insatser som genomförts skapar ökad krismedvetenhet bland flertalet. Dock når man inte de sårbara grupper som är särskilt riskutsatta; här tar den ökade tillgängligheten överhanden."


Läs artikeln här i sin helhet...


Hur kan du hjälpa till?

Vad saknar du för stöd för att hjälpa? Är du egentligen intresserad? Vad behövs?
Kommentera gärna.


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback