Spriten, förnekelse och Tommy Nilsson...

Återkommer dessvärre till ämnet alkohol.

Om man har en viss insikt hur sjukdomen alkoholism fungerar kan man ofta läsa snabbt mellan raderna. Har redan skrivit om detta och då kommit fram dessvärre till nedan konstaterande.

I dagens Expressen säger Malin Berghagen om anledningen till skilsmässan från Tommy Nilsson:
Var det hans alkoholproblem som gjorde att ni skilde er?

Ja, precis så var det, säger hon allvarligt.

Många väljer att fortsätta att dricka och tro att man kommer att kunna findricka, istället för att ta tag i detta och sluta totalt. Istället för att göra detta, fortsätter man hellre och skyller på sin frihet och annat trams, så man skiljer sig hellre och låter en hel familj splittras och låter barn må dåligt.

Det är så stark sjukdomen är.

Malin låter sig inte längre fångas i medberoende. Bra.
Bara sanningen kan göra en fri.

Frågor på det?


Tomhetens välde...

Många människor idag känner tomhet.

Frågan blir kan Bibeln ge några svar till oss idag...

image470

(Nedan är delar av min uppsats jag skrev förra året.)

 

Paulus uttryck i Romarbrevet 8:20-21 Allt skapat har lagts under tomhetens välde, inte av egen vilja utan på grund av honom som vållade det, men med hopp om att också skapelsen skall befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas, fångade mitt intresse.


Många människor i Sverige idag upplever en inre tomhet, trots att vi idag har det materiellt gott ställt om man jämför med många andra länder i världen. Därför är detta budskap intressant att undersöka. Alkohol, mat, narkotika, sex, shopping och arbetsmissbruk är idag stora problem ur ett socialt, ekonomiskt samt ur ett hälsoperspektiv, dels för vårt samhälle och dels för individen och dess närkontext. Detta är ett uppenbart bevis på att många människor inte mår bra, upplever tomhet som de försöker döva, vilket dessvärre många gånger medför ödesdigra konsekvenser.


Därför anser jag det är viktigt att undersöka om Bibeln, med sina erfarenheter, kan bedöma bakgrunden till denna tomhet, vilka konsekvenser tomheten kan ge och om Bibeln kan och kunnat ge svar för hur människor kan fylla denna inre tomhet.
11.1. Vad har min studie visat på? Grundtanken visar sig, att när något inte svarar mot det som det var ämnat för, blir det bedrägligt och tomt. Tomheten drabbade människorna, då de valde bort sin kunskap om Gud och därigenom drog på sig tomheten, medan skapelsen i övrigt blev underkastad den ofrivilligt. Synden (att missa målet) är anledningen att skapelsen förlorar sin mening, pga. den orsaken förvandlas människan till skapelsens exploatör.


Varför är Gud anledningen till denna tomhet? Möjligtvis syftar Paulus på Gud, som dömde världen att bära syndafallets följder, eller på djävulen, som låg bakom detta, men troligen menas Adam, som genom sin olydnad förde in döden i världen. Tomheten beror på Guds vrede.

 

Oavsett vem som orsakat denna tomhet, är det viktiga nu att fokusera på vad som kan fylla tomhetens välde, visar min studie. Det är brådskande för mänskligheten och i sin tur skapelsen, vilka skapelsens och människan negativa konsekvenser, dessvärre är ett bevis på.

 


11.2. Vad säger detta oss idag? När man byter ut det eviga och odödliga mot obeständiga ytliga bilder, dvs. det som inte är evigt, exempelvis gällande överdriven konsumtion av skapelsens resurser: gällande natur, materiella produkter, alkohol, mat, sex, arbete m.m. Detta innebär negativt för individen, mänskligheten och skapelsen, med snabb eller långsam undergång, samt andlig död som följd.

 

Att Gud skapat världen var givet för judar och kristna under Paulus levnad, men somliga religionsriktningar antog att materien, oandlig som den var, hade tillkommit genom en lägre gud, inte minst gällande olika former av gnosticism. Här ser vi idag olika nya strömningar, t.ex. humanismen, som betraktar människan som alltings måttstock. Även andra olika vishets strömningar med sitt försanthållande för både individ och skapelse, har genom historien visat sig förödande för många, då de ofta lämnar efter sig en besk eftersmak. Detta ger i längden upphov till en inre känsla hos människan, en tomhet.

 

Budskapet är att Gud har skapat hela skapelsen, där vi människor fick härska över den, på så sätt delegerar Herren sin allmakt till oss, dock är Gud den som är ytterst ansvarig. Detta innebär ju risker bevisligen, både för oss själva samt skapelsen. Hade vi inte fått denna möjlighet, hade vi heller inte fått några valmöjligheter.

 

Denna frihet kan innebära att saker sker som inte är Guds vilja, det är därför Paulus säger att allt skapat är lagt under tomhetens välde, och avser stadiet när människan faller i synd, vilket drabbar både människan och skapelsen. Syndafallet färgar hela den kristna tron och traditionen som världen är märkt av.

 

Hur kan Gud tillåta detta kaos och fördärv i världen i sin skapelse? Bibeln säger att Gud kommer att ställa allt till rätta en dag, med ordning och rättvisa. Genom Jesus Kristus, sann Gud och sann människa, valde Gud en väg, för att dels visa oss kärlekens och försoningens väg, och dels gav han oss upprättelse genom korset. Detta genom tron på honom, som vi kan välja. Herren tillhandahåller Anden som hjälp till och för oss, så att vi kan försonas med oss själva och varandra.

 

Allt har dock inte en mening, det finns massor av händelser som är fullständigt meningslösa och tomma på innehåll, ex. tsunamin i Asien för några år sedan. Guds avsikt är inte att människor skall lida, det finns inget meningsfullt budskap i dessa inträffanden.

 

Emellertid tror jag att Gud kan ge saker en innebörd. Gud kan genom sin godhet ge allt som händer en mening, även om allt som händer inte är Guds mening. Därför är vi alla kallade att följa Jesus och med våra liv hjälpa andra människor och på det sättet kan de bli upprättade och blir de helare, som då kan ta ansvar för skapelsen.

 

Med en teologi som visar på vikten av att ta hand om hela skapelsen, undviker vi som kristna att anpassa oss för mycket, att bli för snälla i negativ bemärkelse. Även som anställda på företag, inom stat, förvaltning och kyrka skall vi lyda Gud. Ex. agera när det gäller maktmissbruk eller förstörelse av vår nästa eller vår skapelse.

 

Människans och skapelsen gemensamma öde, vilar på att mänskligheten förvandlar och förbättrar skapelsen. Detta genom tron på Jesus Kristus!

 

Himmelriket är nära...

 


Många knarkar... Vakna!

HALLÅ, VAKNA.....

Unga super, knarkar och begår självmord som aldrig förr.

Sitter du där i din trygga bostad och tror att inget farligt händer, eftersom du inget ser..

GRATTIS - världen mår skit. Många har hål, som man försöker fylla med vad skit som helst: socker, mat, alkohol, nya mac:ar, spel och KNARK....


I dagens Metro skriver journalisten Cissi Wallin bl.a:

image469
Om jag skulle namedroppa alla svenska stjärnor jag sett dra lina på lina så hade jag varit tvungen att emigrera till
Vitryssland efteråt.

Kokain finns inte bara på Spy Bar, Stureplan, bland bratsen, det finns överallt.

I näsan på den där gulliga barnprogramledaren, i fickan på din favvoskribent, i blodet på henne som ser så rar och go ut i tv varje vecka.

Det är numera sjukt PK-kladdigt att höja ett varningens finger för drogliberalism, men jag gör det ändå.

Jag har sett för många slemmiga idioter fumla med små plastpåsar under bord och väsa: Ska ru ha lite näsa, bruden?

Har tröttnat på att folk knaprar piller som om det vore Nonstop.

Så länge våra journalister, fashionistor, skådisar, sportstjärnor, programledare och idoler knarkar kommer vanligt folk att apa efter, då kan det ju inte va så farligt?.

Eller som den artonåriga anorektiska bruden jag stod och fyllerökte med häromveckan sa:
Det är ju bara lite pulver man blir glad av, glad och smal.


Läs hela artikeln här på sid 6.

Bekännelse, förlåtelse och en bön om en förändring av mitt hjärta...

Ingen av oss, inte en enda, lyckas.

Vi kan däremot verkligen försöka att i alla våra åtagande vara så kärleksfulla vi kan, mot oss själva och andra, dvs. om vi vill.

Skall förmodligen under mitt examensarbete skriva om
syndabekännelse och syndaförlåtelse.
Har börjat försöka hitta några intressanta teser som kan vara adekvata idag. Både för mig och dig.

image468
I detta sista arbete i min teol.kand utbildning så skall arbetet präglas av en tvärvetenskaplig undersökning med akademiska metoder.

Sålunda olika dicipliner i samma 50-sidiga uppsats, där man skall bevisa att man kan arbeta med skilda synsätt sjävständigt för att komma fram till en slutsats. Puh....

Som vanligt är det enda jag kan försöka göra för att vi alla skall få en bättre planet, är att söka Guds avsikt med mitt liv, därav kan nedan bön av Franciskus hjälpa mig.FRANCISKUS BÖN

image467

 

O Herre, gör mig till ett redskap för din frid.

 

Där hat finns, låt mig få föra dit kärlek.
Där ondska finns, låt mig få komma med förlåtelse.

 

Där oenighet finns, låt mig få komma med enighet.
Där tvivel finns, låt mig få komma med tro.

 

Där osanning finns, låt mig få komma med sanning.
Där förtvivlan finns, låt mig få komma med hoppet.

 

Där sorg finns, låt mig få komma med glädjen.
Där mörker finns, låt mig få komma med ljuset.

 

O gudomlige Mästare,
låt mig sträva inte så mycket efter att bli tröstad, som att trösta, inte så mycket efter att bli förstådd, som att förstå, inte så mycket efter att bli älskad, som att älska.

 

Ty det är genom att ge, som man får,
genom att förlåta, som man blir förlåten,
och genom att dö, som man uppstår till det eviga livet.


Lasse Anrell ang. klubbdirektörens fylla...

Imorse i TV4-soffan ang. fyllcell för idrottsledaren.

image465
Lasse Anrell, journalisten: Har man ett officiellt uppdrag såsom Djurgårdens klubbdirektör har eller om man "bara" är vanlig arbetstagare, så ser jag det att man arbetsgivartekniskt bara skall ge dem två alternativ:
 • Sluta drick totalt, inte en droppe!
 • Sluta jobbet!
Det finns inget annat alternativ.

Hårt?
Nej. korrekt.

Cool jazz och psalmer med sinnesro tempo....

Pastorn blev full som en alika.

Nej, han är inte berusad, bara lite sjuk.
Scenen är hämtad från Hemsöborna när Carlsson och Madam Flod gifter sig och som jag bl.a. läser just nu.

image464

Tala om att alla är medberoende. En så prominet person kan inte ha alkoholproblem, sade man då. Och även nu...
Vi måste våga tala om det som är jobbigt, annars kan man inte förändra.

Igår kväll åkte Djurgårdens klubbdirektör i fyllecell, men enl.
artikeln hade han inte druckit så mycket. Sade han ja...


Lötenkyrkans gudstjänst idag var en temagudstjänst, mycket folk som vanligt där (det är flera hundra på de två gudstjänsterna varje söndag) och en alldeles utmärkt jazztrio, Peter Tikkanen trio kompade psalm-allsången a´la Jan Johansson style.

Nya arrangemang på de gamla "hitsen". Och vips, nu var de bra och det var en så go´ gemenskap. Detta var intressant, hoppas fler kyrkomusiker tar efter. Är inte road av orgelmusik, tvärtom, blir oroad.

Har idag sett artikeln, en helsida samt så är jag på hela framsidan av nya Budbäraren som kommer ut i veckan. Hjälp vad stort det blev. Och naturligtvis valde de en bild som jag inte ville ha... Nåja, blir än mer medveten att några kilo skall bort, man får ta konsekvenserna av sitt handlande, inte skylla på andra.

Bara att krypa till korset. Idag igen.
Nåden är stor. Ofantlig.

Tack Jesus.

Om svaghet, att misslyckas och Petters nya video och låt...

Lyssnar och ser på PETTERs nya låt och video på MTV: Logiskt.

Han sitter i en 12-stegs gemenskap och delar om sin svaghet.
Naket, ärligt med en förlåtande gemenskap. Som det skall vara. Som det är.

image462

http://www.youtube.com/watch?v=CGw9AMXhUrU


Läs texten allra nederst:


Om svaghet. Har fått kommentarer om vikt i min blogg.

Paulus säger i den Heliga Skrift: Det jag vill, det gör jag inte och det jag gör vill jag inte. Vist.
Varför, kan man tänka? Ex. om att äta för mycket eller dåliga saker.

Skrev en uppsats förra året med temat: Allt skapat är lagt under tomhetens välde (Romarbrevet 8:20), där slutsatens blev att det vi själva skapat och som blivit en sorts avgudar i vårt liv lämnar en tomhet efter sig efter ett tag. Såsom socker, prylar etc.

Det fyller inte våra inre hål tillräckligt.

Naturlig mat, olika grönsaker osv. som är obehandlade, utan konstiga tillsatser eller detta kickigångsättande socker, ger kroppen den balans den behöver.

Även naturen räcker till för att fylla sinnet. Man blir inte lika ledsen om en gren går av ett träd i skogen, än en repa på sin Ferrari.

När man varit eller är sjuk inser man vad som är viktigt i livet. Det är vid dessa tillfällen det händer, det är då man vänder.

Börja om. Tänk nytt.
Tänker då på 2 Korinterbrevet 5:17. Det är så bra.

Logiskt - Petter

image463
(Feat. Säkert!)

Chorus:
Det är så logiskt, alla fattar utom du
du har inte en aning, du har inte en aning, aning
det är så logiskt, alla fattar utom du
du har inte en aning, att jag tänker på dig precis just nu

Vers 1.
Hej jag heter petter är 33 nånting, vet knappt ut eller in, jag fattar ingenting
jag e fylld av begär, varje dag det tär
helt förblindad av mig själv och min egen karriär
jag dricker för mycket, men det förnekar jag
om du frågar mig om sanningen så tvekar jag
saknar röka gräs, ba en liten gås
jag hade nog torskat på droger om jag inte fått en psykos
nog torskat på det mesta om jag inte hållt mig i skinnet
för det kostar o festa när du trollar med sinnet
brukar skylla på trycket men jag krökar för mycket
en vinare varje kväll, det är så långt ifrån nyktert
försöker mörka mitt sätt men det blir ofta fel
du kanske känner igen mitt problem
det är då jag hatar mig själv, för jag e patetisk och vaknar upp i hell och ba känner mig så dekis

Chorus:
Det är så logiskt, alla fattar utom du
du har inte en aning, du har inte en aning, aning
det är så logiskt, alla fattar utom du
du har inte en aning, att jag tänker på dig precis just nu

Vers 2.
Hej jag heter petter jag är egocentrisk
totalförändrad men på skalet identisk
kan dö för min fru men det är inte sanningen nu
jag kommer springa in i väggen o ba ramla itu
innan jag fattar va som hänt, vilka broar jag bränt
går 12-stegs programmet, dom o alla ja kännt
brukar va svartsjuk som få, men de va värre då
när du lämna mig ibland blev hela världen grå
jag vet knappt va som e bra med mig
varför du kämpar på o ba vill va med mig
för jag träffar min familj för lite o när jag ser dom så jobbar jag konstant o ägnar knappast tid med dom
jag tänker mest på pengar o mina framsteg
men sanningen bakom ridån är nåt jag ibland ser
det är då jag hatar mig själv, för jag e patetisk
de är som o leva i hell, fan vad jag e dekis

Chorus:
Det är så logiskt, alla fattar utom du
du har inte en aning, du har inte en aning, aning
det är så logiskt, alla fattar utom du
du har inte en aning, att jag tänker på dig precis just nu

Vers 3.
Hej jag heter petter, mitt liv är som ditt
vet inte om du sett det, men de liknar mitt shit
för jag ser allt svart på vitt, alltid missnöjd med nåt
grubblar över saker som jag nog aldrig förstått
deprimerad mellanåt, de jag bär på e svårt
jag tycker synd om mig själv när jag jobbar för hårt
lovar o inte håller det, som driver mig finns där
jag gillar dom som delar mitt synsätt o flyger i min sfär
kanske tappat det helt, spelat för många spel
målat in mig i ett hörn, fått en törn
det är då jag hatar mig själv, och kommer på det
för jag har ingen jävla aning om vafan jag håller på med

Chorus:
Det är så logiskt, alla fattar utom du
du har inte en aning, du har inte en aning, aning
det är så logiskt, alla fattar utom du
du har inte en aning, att jag tänker på dig precis just nu (x3)

Göran Skytte - numera kristen författare & jag som sjuk fotomodell...

Sjuk.

image461

Man vet inte vad man skall göra när huvudet spränger fruktansvärt.
Förkyld och vansinnigt ont i min axel. Puh...

Besked idag. Operation i februari som jag väntat på i flera år med dålig sömn och värk som tar bort energin och hindrar skrivandet.

image460
Var ändå uppe igår med en dåres envishet för att fotas för tidningen BUDBÄRAREN - EFS tidnings kommande nummer. Jag ville fotas på en modern mötesplats (inte de), så jag valde Uppsala Konsert och Kongress, som för övrigt fått designpris i USA i veckan.

Kyrkan bör skapa nya kreativa spännande mötesplatser.

Markus Holmström fotade, så jag lägger in dessa här så Ni får se hur bra han är. (Kolla in Uppsala Domkyrka - dit mina tankar och kropp ofta går).Göran Skytte - den fd. gudsförnekaren har kommit till insikt med både hjärna och hjärta. Nu släpper han en bok. Omvänd. Så här benämns den:

image459
Jesus var en av mina hjältar när jag var liten, tillsammans med bland andra Tom Mix och Ivanhoe. Men sedan blev det krokigt. 1967 lämnade jag Svenska kyrkan. 28 år senare, 1995, begärde jag att åter få inträda i Svenska kyrkan som medlem.

Det första beslutet grundades på övertygelsen "Gud finns inte, Marx har rätt, religionen är ett opium för folket". Det andra beslutet, att återinträda, grundades på övertygelsen "Gud finns, Gud vill något med mig, jag vill vara kristen".

Numera är jag vad man brukar kalla en aktivt troende kristen. Och samtidigt en rationell och kritiskt lagd journalist och samhällsdebattör som inte har några som helst grundläggande problem att förena tro och vetande. Tvärtom har jag genom mina olika erfarenheter kommit fram till att det skulle strida mot mitt kritiska förnuft att inte tro på Gud. Efter enträgna uppmaningar har jag tagit mig före att försöka beskriva något om denna utveckling i denna bok. Jag gjorde länge motstånd, men till slut började boken skriva sig själv.

Göran Skytte berättar rakt och öppenhjärtigt om sin andliga resa, bland annat om tv-samtalen med Lennart Koskinen, Ulf Ekman, Ma Oftedal och KG Hammar som påverkade honom mer än han först ville erkänna. Men också om avgörande möten med påven Johannes Paulus II, predikanten Stanley Sjöberg och
prästerna Per Mases och Bo Brander.

Sjuk men ändå tillfrisknad...

Har legat hela helgen, hostar, har ont i halsen och har tappat rösten.
Livet går ner på sparlåga. Bara det viktigaste blir centralt.

image456
Det som man oftast tar för givet känns avlägset, men när man blir frisk igen så är risken stor att man tappar denna känsla och insikt.

Man påminns inom 12-stegs grupper om hur skört livet är eller kan bli.

Skall ta hand om mig nu. Inget mer bloggande idag.

Sov gott.

Stackars Tommy Nilsson och de som inte förstår alkoholism...

I dagens Expressen säger bl.a. Tommy Nilsson (som de hämtat ur tidningen Mama):

Han berättar om alkoholkonsumtionen som ledde till osäkerhet i förhållandet.

image455Jag vill inte att det ska låta som något konstigt försvar, men många dricker ju faktiskt för mycket.

Man slutar jobba klockan ett på natten, hamnar i baren med kollegerna, vill snacka och varva ner.

Men jag har aldrig varit alkoholist i den bemärkelsen att jag vaknar och vill ha en öl på morgonen.

Det var snarare så att han drack till långt in på nätterna.

Sen ska jag erkänna att jag kunde säga till Malin: Ska vi inte äta något gott i kväll? Och då var min tanke mer på den där vinflaskan som skulle öppnas till. Problemet för henne var nog att hon inte visste hur det skulle sluta. Ska han öppna en till flaska sen, kanske gå loss på whiskyflaskan? Hur jobbigt det var förstod jag inte då.

Han fortsätter:
I ett förhållande är det ju jätteviktigt att ha en pakt, att kunna lita på sin partner.


Vad jag tycker mig se ovan är:


Tommy tror att man är alkoholberoende först om man dricker igen på morgonen. Men inte om man inte kan sluta på natten....

Han skyller på polarna och säger sig behöva varva ner. Kan det finnas andra sätt att varva ner på skulle en frisk kunna tänka. Han levde ju med Malin som sysslade med meditation....

Malin var medberoende. Hon tillät enl. denna artikel honom att dricka istället för att gå ifrån honom eller ställa ultimatum. Jag eller flaskan!

Pakten han talar om är hans pakt att inte bli avslöjad, den som en alkis fångar in sin omgivning inuti. En pakt av förljugenhet. Det finns många sådana förgörande pakter idag. Tyvärr.

Han tyckte således det inte var ett problem, eftersom sjukdomen gör honom egoistisk. Fråga Malin om det var problem? Om hon upplever det som ett problem, så är det ett problem. Alkisar har svårt att inse detta i sitt sjuka tillstånd.

Alkisar tänker ofta på sprit, utan att tala om det för andra. Att man ex. skall sluta direkt efter föregående fylla och när denne börjar tillfriskna så tänker man att aldrig mer, men sedan gör besattheten sig påmind att en flaska skulle inte vara fel. Man kan ju fira att det blir fredag snart eller varva ner eller försöka glömma någon oförrätt.

Alltid finns det skäl att börja, men aldrig att totalt sluta...

Men att erkänna? Nej. Alkoholberonde är bara de som inte kan sköta sig hela tiden, som parkbänksalkiskarna och där är man inte om har bil och villa, tänker den alkoholskadade...

Många dricker för mycket försvarar sig Tommy med, som om att det då skulle vara ok.
Men jag håller med. För jag vet.

Många dricker för mycket. Många, många....

Om avsaknad av profeter i dagens kyrka, skriver en biskop...

Ord som sticker ut i den snäva snällhetens kyrka i Biskop Esbjörn Hagbergs utmärkta bok enl. nedan.

Han skriver:

image454
Jag är rädd för präktigheten.

Jag är rädd för en kyrka utan profeter
.
Kanske är jag mest rädd för den egna oförmågan.

Profet är det ingen som vill vara, och ändå kallas några av oss att vara det. Egentligen bär alla på kallelsen, efter förmåga och möjlighet.

Jag är rädd att jag sviker de mest utsatta om vi väjer för orden som gör ont att säga.


Jag kan känna avsmak för den Jesus som blir lika gullig och lika platt som en bokmärkesfigur.

Bibeln är inte gullig. Behöver vi ibland läsa också det vi inte har någon lust att läsa? Alltför lätt hoppar vi över det brutala eller placerar de texterna i - skräpkammaren. Det är inte lätt att behöva ha med Gud att göra.


Hagberg, Esbjörn (2006), Leva i försoning. Om vårt gemensamma uppdrag i en provisoriks värld: Libris, Örebro

 • Vågar du vara sann mot dig själv? Man kan bara förändra det man erkänner och sanningen skall göra oss fria, står det ju i den Heliga Skrift.

I utkanten av Orden.

Ord.
De räcker inte hela vägen fram.

Världen.
Kärlek och dess avsaknad.

Det är i detta livets spänningsfält vi rör oss, finns till och i det bristfälliga där man försöker nå den Andre.

Fumligt, men ändå.

image453
Känslans avtryck.
Går inte att ta på, men känns som ett avtryck in i själen.

Bara finns där.

Såsom det vi kallar för Gud.

Tito rättegången, medberoende och de utsatta runt hörnet....

Vill du skratta först? Läs Ugglas blogg...


Har skrivit om det tidigare.

Carola sjöng med en påverkad Liza Minelli.
Idag rättegång, där hon träffat barnflickan som berättade om att han blivit kränkt.

image451
 • Varför hamnar så många i medberoende?
 • Varför är man så rädd för sanningen?
 • Varför är man så rädd att hjälpa och att våga se och ingripa......

Har vi kommit så långt på skalan att vi inte bryr oss längre, oavsett om man är kristen eller inte...

Visst finns det många som griper in, men om man ser och möter de utsatta så upptäcker man att MÅNGA mår skitdåligt, milt uttryckt.

Var på ett 12-stegs möte idag och många där mår dåligt, men det syns inte utåt, när de går på gatorna som s.k. vamliga medborgare.

Här kan man dock få tömma sitt dåliga mående och bli påfylld av kraft och erfarenhet.

Det finns också det som vänt om från sin botten och skänker hopp. Vet jag.

Samhället vill inte se. Inte höra.

Många av mina studiebekanta verkar aldrig ha sett det svåra i den omfattning som det finns. Knappt ingen frågar mig om beroendeproblematik.

De är inte de friska, som behöver läkare, utan de sjuka, sa Jesus. Tankvärt. Borde vara så i alla fall.

Borde vara obligatoriskt med AA och NA möten för prästkandidater såsom för läkare.
Allt fler drogar. Alldeles för många utanför kyrkans befriande budskap.

Dags för en hel del att som Jesus ta sig en promenad och besöka de utsatta.

Många är inte gamla, det kryper allt längre ner i åldrarna.
De finns runt hörnet....

 • Hur är det, lyder frågan?
 • Jo tack, dumt att klaga....

HAR DU HÖRT SÅ DUMT!
Våga visa svaghet. Våga vara människa.

Jag mår i alla fall dåligt.
Hur mår du?


Längtar efter hojsäsongen....

Mullrande kromblänkt stålhäst som glider fram genom landskapet, där dofterna och vinden smeker Bikerns sinnen....

image450
Jo, jag längar så enomt.

Det är för blött på min grusväg för att ta ut hojen.

På ett sätt bra, så studierna inte blir lidande.

Men snart....

Det börjar bli dags att variera denna blogg med flera ämnen än teologi.

Hoj - egentligen täcker det allt.

Färden - Vägen - Livet - Sinnena - Möten - Glädje - Natur!

Snart..........


(Hojen på bild är tyvärr inte min, bilden togs i Norrtälje förra året)

Helle Klein, behandlingshem och förlåtelsedag i ditt liv...

Helle Klein var i TVsoffan imorse, första dagen som vigd präst.
Raka ärliga svar om det som är bra och det som inte är så.
Bra.

Många kommer nog reta sig på henne, men det behövs präster som hörs utanför de alltmer folktomma kyrkorna, då många går ur. Präster genomgår långa utbildningar där man får skriva mycket, sedan skriver de inte i lokala tidningar, bloggar och andra media som når folk idag. Märkligt...

image449
Skall idag följa en till ett behandlingshem som skall läggas in. Har aldrig besökt ett sådant, så för mig blir det intressant.

Men för den som läggs in under minst 4 veckor är det säkerligen skrämmande. Behandlingen bygger på 12-stegs rörelsens program, som jag är väl förtrogen med.

Att komma i kontakt med sig själv, att som jag ser det nu, söka Guds avsikt med sitt liv är den mest spännande resan en människa kan göra. Man är tvungen att klä av sig de skyddsplåtar man gömt sig bakom, dvs. om man vill tillfriskna.

Många skulle behöva jobba i de 12-stegen. Många. De kräver fullständig ärlighet och att man möter dem som skadat en sig själv och dem man själv skadat, för att be och ge förlåtelse, så länge det inte skadar en själv eller den andre.

Inom judendomen har man en sådan dag, Yum Kippur - försoningsdagen - en gång om året.

En sådan borde alla införa minst en dag om året.

Tito, Trissvinnaren - egentligen några rader om Sanningen, skammen och förlåtelse...

image446

Titorättegången - att det skall ta så många år innan man vågar anmäla.
Många medberoende som inte vågat ta bladet från munnen.

Är man inte medveten om den allmänna anmälningsplikten?
Eller vågar man inte och vad är man isåfall rädd för?

Att använda sin tid på något som inte berör en själv, att riskera sin karriär eller är man inte intresserad av andra helt enkelt. Är det därför det varit så tyst?......

Trissvinnaren - han som var hemlös berättade imorse i Nyhetsmorgon lördag TV4 att vändningen kom i hans missbruk på ett behandlingshem efter en månad.

image447
Efter vinsten dök syskon upp och om det tyckte han: De har haft 40 år på sig och nu hör de av sig. Önskar dem lycka till i deras liv, så fortsätter jag mitt, sade han nog vist.

Det är inte första gången pengar lockar.

Vinster och arv gör att människor visar sina ansikten och avsikter. Tydligen.

Trist. Men där man har sitt hjärta har man nog sina handlingar.

Relationer däremot är ovärderliga, men inte för alla, åtminstone inte på kort sikt.

Vad hjälper det att vinna hela världen om man mister sig själv, står det i Bibeln. Vist.

Såg filmen
av After Shave/ Galenskaparna igår - Den enskilde medborgaren. Handlar bl.a. om Skandiadirektörernas snikenhet gällande pengar.

En kommentar i den: Hallå, det är 2000-talet, det är ingen som skäms längre. Det är omodernt.


Är det detta som gör att man inte ursäktar sig för misshandlar, våldtäkter, snikenhet etc.
Det verkar inte finnas någon skam att tala om, om man inte blir avslöjad.

Vet att den dock finns kvar. På insidan. Den tar sig uttryck. I allt från överkonsumtion i mat, alkohol, våld, ljug etc. Allt  för att hålla sanningen borta...

image448
Sanningen skall göra oss fria, säger Jesus.
Förstår att han är farlig, även idag, och inte bara för 2000-år sedan.

Då kände man sig tvungen att döda honom. Även idag försöker man döda sanningen.

Han dog för dig och mig, så vi kan gå vidare, bli förlåtna när vi gjort fel.

Vem skall förlåta dem som inte har någon tro??

VEM?

Schenning och biskopsvalet samt politiken som verkar styra kyrkan...

image445
Avslutar troligen biskopsvalet här.

Kyrkan och Gud har fått mycket uppmärksamhet gällande valet, men man kunde ex. haft en presskonferens när resultatet var klart, ås hade det blivit ännu mer.

Då kunde man än mer fått ut sitt Budskap, att man är en kyrka som finns mitt i samhället och Gud är relevant.

Schenning förde ut debatten.

Man har hänvisat till traditioner i en kyrka som är byggd på tron allena, enl. Luther. Jag känner inte till de andra kandidaterna, men de är inte direkt unga.

Hoppas de kan läsa sin samtid, så att de kan samtidens frågor så att dessa kan bli besvarade med Ordet.
Dessvärre anser många att kyrkan inte är relevant, då de går ut.

Jag är skeptisk till att politiken skall styra kyrkan.


Nedan artikel från SVD.


Sossarnas makt i Västerås stift är säkradI dag har det var biskopsval i Västerås. Det gick inget vidare för Christina Schenning. Hon vann provvalet, och det var mer än vad Västerås stiftsfullmäktiges s-gruppledare Lars Rydje kunde uthärda.

Schenning kampanjade för sin egen kandidatur, och var fräck nog att bjuda in till möte och samtal om utvecklingen av Västerås stift.
Det skulle hon inte ha gjort. Oetiskt och omoraliskt, menar Rydje i ett hotfullt brev till partikamraterna.
Jodå, han är medveten om att hans agerande kan uppfattas som om partipiskan viner. Men ursäktar sig med att "nu är det nödvändigt att agera som en man så att inte allt vad som har byggts upp skall komma att rasera".

Jesus, säger jag bara, och värre blir det.


"Den uppmaning som nu går ut till er s-ledamöter är att om du är elektor lägger du din röst på Margarete Isberg. Är du inte elektor så blir din uppgift att sprida denna uppmaning till dem som du vet skall vara med och rösta inom ditt kontrakt, och är socialdemokrater."

Bussigt ger Rydje sina kamrater tillstånd att som alterantiv rösta på kyrkoherde Tomas Söderberg.

Planenligt utföll så dagens biskopsval i 56 röster till provvalsvinnaren Christina Schenning,127 röster till Margarete Isberg och 126 till Tomas Söderberg. De sistnämnda går nu vidare i en slutlig omröstning.

Och den socialdemokratiska kyrkan består.

Biskopsvalet, en diskussion med en präst som börjar förstå....

Biskopsvalet i Västerås Stift.
Schenning inte vidare.

image444
Tror att hon skulle varit befriande för evangeliets spridande och för skapandet av nya mötesplatser i kyrkan.

Att vilje se sin samtid måste vara förutsättningen för att veta människors frågor.

Hon vågade bjuda in.

Det är få som gör så i kyrkan och vågar.... Detta har även Anders Carlberg, Fryshuset uttryckt.

Är man van med sin bransch är risken att man blir hemmablind.

Risken finns att man gör som man brukar göra. Det har kyrkan inte råd med....

Träffade idag en präst för en diskussion om min uppsats. Denne insåg att han inte förstått tidigare. Man vet inte hur andra har det därute, då man inte är där, sade han. Befriande med en som vågar se människan, liksom Schenning gör.

Jag är beredd att slåss för de alkoholberoende och deras familjer, eftersom din slutsats inte strider mot evangeliet, ansåg prästen idag.

Druvjuice i nattvarden. För en måltidsgemenskap - där alla är inkluderade.JAG HAR EN DRÖM....
 • att alla är inbjudna - på riktigt - med hjärtat.
 • att kyrkan vågar se och lyssna - fullt ut. Till alla.

Såsom i Allhelgonakyrkan.

Biskopsvalet imorgon, Per-Erik Hallin och Kista tempel, förlåt centrum.....

Biskopsvalet imorgon - nu reagerar andra på dumheterna om Schenning!

image442

Vi kan nu ta del av ett utmärkt exempel på hur det blir när partipolitiken får styra kyrkan, Christina Schenning är enligt sossarna olämplig som biskopskandidat för att hon har bjudit in till samtal om kyrkans framtid och så är hon inte socialdemokrat.

Hur kan det ha någon som helst relevans vilken partitillhörighet man har?

image443
 • Fikade med den fantastiske människan Per-Erik Hallin (som spelat med alla, allt fr. Carola till Elvis).
Vi är sugna på att göra något ihop.

Är det någon som är intresserade att boka oss.

Musik, glädje, underhållning, life-storys - allvar och humor - en salig soppa.

 • Var i Kista tempel - förlåt centrum, idag.
Är detta dagens mötesplats som skall vara mänsklig?

Där man kan sitta kostar det - dvs. i en restaurang/café. Allt annat går ut på att man skall köpa något. Tänker på Rom 8:20 - Allt skapat är lagt under tomhetens välde.....

Så fort man köpt något, dyker lämpligt nya behov upp pga. marknadsbearbetning. Hela ekonomin går ut på att köpa, skapa nya behov - att aldrig bli nöjd...

Bl.a. Ica kan väl säga - kom och köp konserverad gröt, som den gamla reklamslogan löd, så även dagens kyrkor - dvs. våra köpgallerior - för det är där köpmännen vill att vi skall samlas.

Är det här mänskligt, är detta sätt att umgås och träffas det bästa och lämpligaste för oss alla idag - för de ensamma, för de svaga och för de som kan hjälpa.

 • Planeten klarar inte konsumtionen vi har i västvärlden.

Gud möter oss gratis. Ingenting för marknadskrafterna att sälja.
Man kan förstå att kristendomen är farlig.

Man kan inte tjäna både Mammon och Gud....
Du gör en bra insats för det du brinner för, dvs. var du har ditt hjärta.

Vad brinner ditt hjärta för?

Campogiani hade kanske levt om föräldrar agerat...

Har väntat på nedan artikel.

Pojkarna blev igår dömda för dödsmisshandeln av Riccardo.
Ingen har bett om ursäkt. INGEN!!!!


Är det ok att sparka ihjäl någon som ligger?

Är det ok att ingen reagerar (förutom rättsapparaten)?

 • Var är föräldrarnas röster och ursäkter.
 • Pojkarnas och framförallt de kristnas röster.

Man tar upp HIV etc. inom kristenheten, men inte upp alkoholproblematiken tydligt, inte ens luddigt...

Det fanns sprit på festen som de inblandade var på innan de dödade Riccardo. Inga vuxna fanns där.
 • Varifrån kom spriten?
image441
Inblandade var fulla. Nyktra tror jag de inte agerat med våld i samma utsträckning, vilket statistiken också säger.

Sitter man för tryggt i
sina kyrkor och vågar inte se och umgås med problemen som ungdomarna och deras föräldrar har?

Vågar man inte se hur världen är?

Våga som Christina Schenning - biskopskandidat för Västerås Stift (röstning är imorgon - rösta på henne om Ni vill ha en kyrka som skall våga göra skillnad!) se världen, våga ta reda på hur den ser ut för att kyrkan i framtiden skall med dess budskap kunna förändra för de små, svaga och de sjuka.

Det är vi alla kristna som skall agera. Om vi bryr oss, om vi är intresserade?

När jag har talat om vikten av druvjuice i nattvarden handlar det SJÄLVKLART om en klart definerad diakonal syn som bör prägla den kristna etiken.

Hjälp den som är sjuk och de omkring denne.

För att man inte har alkoholberoende omkring sig, så verkar man tro att detta problem inte finns.

HALLÅ. HALLÅ!!!

 • Riccardo är död. Dags för ett upprop.
 • Jag behöver hjälp.

Många läser denna blogg, få kommenterar...

Jag tjatar om denna fråga. Är alla medberoende, som nedan artikel visar på...
Ingen reagerar?....

Vad är det för fel på Er?Aftonbladet skriver idag:

Men när började vuxenvärlden stå vid sidan av och se på medan 15-16-åringar super sig fulla?

 

Berusning bland ungdomar är den enskilt största bidragande orsaken till våldsbrottslighet, säger Torbjörn Nilsson, chef för Stockholmspolisens ungdomsrotel.

 

Det är inte säkert att Riccardo Campogiani skulle levt även om alla på festen hade varit spiknyktra. Men det hade i alla fall inte blivit något bråk med karaktären fylleslagsmål utanför festlokalen.

 

Förra veckan läste jag Karlskronapolisens utredning om dödsskjutningen i Rödeby. Flera av de ungdomar som åkte upp till gården för att terrorisera familjen (där pappan tog fram hagelgeväret) hade druckit öl och vodka.

 

Polisens utredare försökte även ta reda på vem som hade försett ungdomarna med alkohol. Utredarna fick inget svar men de gjorde i alla fall ett försök, vilket hedrar dem.

Att ha ihjäl en annan människa är den allvarligaste illgärning som finns. Det är lätt att allt annat läggs åt sidan i en sådan utredning.

 

Men langning är ett allvarligt brott, och det är särskilt allvarligt om den som tar emot alkoholen är under 18 år. Det är ett brott som kan ge upp till två års fängelse.

 

Vem skaffade fram spriten, champagnen och ölen som tonåringarna drack? Läs den i sin helhet...


Mikael Bedrup, Ingela Agardh och Våga Tro....

image439
2 februari skall jag tydligen sitta med i ett panelsamtal i Stockholm med SVT-profilen Ingela Agardh och Klas Lindberg.

Samt verkar det som tala om ämnet - VÅGA TRO under deras Gospelkväll i Hammarbykyrkan.

 • Vem skall man tro på - sjöng Di Leva.
 • Tro på människan - sjöng Tommy Nilsson nyss.

Våldet regerar, idag kommer domarna om Campogiani, där ingen bett om ursäkt, möjligtvis pga rädsla för konsekvenser för sina handlande.

Skapelsen lider under människans exploatering.

Människan själv klarar uppenbart inte sitt uppdrag då man själv är sin yttersta måttstock.
Tydligen fastnar man i egoism.

Våga Tro - Våga Växa - Våga inse att det finns en långsiktig mening för dig och mig.

Dags att söka Guds avsikt med mitt liv.
(Kan bara förändra mig själv och då bli en förebild för andra).

Christina Schenning, Lars Rydje, biskopsvalet. Gud eller politik..???....

Biskopsvalet den 10 januari för Västerås Stift.

 • Är det politiken - makten - som skall välja biskop?


Borde vara folket som väljer - inte politikerna - så att Stiftet får en biskop som är intresserad av sin kyrka, sin samtid och som kan göra det kristna budskapet adekvat för dess medlemmar, och för dem som ännu inte är nådda - både av Ordet och dess gärningar (diakonal omsorg).

image438


PRESSEN SKRIVER NEDAN BL.A:


VLT kunde i går berätta om ett rundbrev som sänts ut till de 43 socialdemokratiska ledamöterna och ersättarna i stiftsfullmäktige från ordföranden Lars Rydje (s). Han anklagar biskopskandidaten Christina Schenning för att agera i egen sak och bedriva en valkampanj på ett sätt som lämnar "mycket övrigt att önska både etiskt och moraliskt".

Västerås stift är uppenbarligen inte som Iowa. En god biskopskandidat skall ställa sig till förfogande, men bör alltså inte plädera för sin sak. Det låter tjusigt. Men hur tjusigt är det att bli baktalad och inte kunna försvara sig?
I brevet till partivännerna pläderar Lars Rydje för att en annan kandidat, domprosten Margarete Isberg, bör bli biskop. Bland hennes kvalitéer framhålls att hon är "s-märkt".

Det är pinsamt för socialdemokraterna att deras gruppledare inte generar sig för att betrakta biskopsvalet ur ett så snävt partiperspektiv. Efter detta kan det inte vara roligt för någon kandidat att få socialdemokraternas stöd eftersom de väljer biskop efter partitillhörighet. Kunde de inte skonat Västerås stift från den blamagen?

Läs mera här från VLT...

Biskopsvalet i Västerås - ett modernt dockhem? Christina Schenning - vår tids Nora - uppbunden av ett osynligt patriarkat?

Ibsens - Ett dockhem igår kväll.

Skrevs år 1880 om kvinnans frigörelse och lika värde.
Tyvärr - intressant fortfarande.

Nora sade i pjäsen - Jag vill bara vara människa.
Kommentaren träffade mig rakt i hjärtat.

Inte kvinna, inte man - utan Människa.
Lika villkor. Båda könen kompletterar varandra.

Men...

Patriarkala nätverk som kväver jämvikt agerar fortfarande.

image437

Biskopsvalet i Västerås stift nästa torsdag har fått en politisk dimension.

Röstberättigade med socialdemokratiska sympatier uppmanas att rösta på domprosten Margarethe Isberg, av ingen mindre än stiftsstyrelsens vice ordförande Lars Rydje.

Rydje har kritiserat Christina Schenning för att ha bjudit in allmänheten till öppna möten för att diskutera hur Västerås stift skulle kunna utvecklas.
Läs mer på Sveriges Radios hemsida här...Nu går Rydje ut med ett brev, som skall hemlighållas (är det etiskt?) för allmänheten, där han anser att Schenning agerar omoraliskt.... (hur tänker han då om sitt eget agerande?..).

Att bjuda in till de öppna möten hon gjort, visar på svaghet anser Rydje.

 • Är det inte ledare som vågar visa på svaghet och som vågar lyssna på sitt Stifts behov, det som behövs, och som visar på öppenhet, öppna inbjudande samtal om vår tid, som verkligen behövs.
 • Inte män som med informella slutna nätverk agerar och skickar brev.

Rydje säger vidare i ovan intervju att:

Vi har vårt engagemang i Afrika till exempel, som då till exempel Isberg vet mycket om eftersom hon har varit med i det här skeendet hela vägen. Likadant med prästlönetillgångarnas förvaltning, till exempel, säger Lars Rydje.

I december när jag intervjuade dig sa du - att man låter det här vara och låter valet ske.

Litar inte du på att Gud ska föra socialdemokraternas talan, säger intervjuaren.Mina frågor är bl.a som samhället idag ser ut?

 • Är inte Stiftets människor de viktigaste i första hand? Deras behov och frågor, så att de kan få möta Gud.
 • Är prästlönetillgångarna - ett av de viktigaste för en biskop? Heter det inte man kan inte tjäna både Mammon och Gud?

Om Schenning har brutit mot en tradition (det är väl Svenska Kyrkan och inte den katolska hon vill och skall tjäna), som män förvaltat och tydligen förvaltar, är det väl dags att denna bryts. Såsom även Nora gör i ett dockhem...


Även Kyrkans Tidning tar upp fallet Schenning och skriver bl.a.:

I brevet skriver Rydje, tillika valförrättare i biskopsvalet den 10 januari, att eftersom Schenning - bedriver en kampanj på ett sätt som har mycket övrigt att önska både etiskt och moraliskt - och som aldrig hänt förut - så måste vi socialdemokrater agera -. Läs mer här...


 • Hon agerar inte i lönndom, som Stiftsstyrelsens vice ordförande gjort...
 • Vilken kyrka vill vi ha? En som har ledare som är intresserade av folkets frågor eller en som bl.a. styrs av politiska partier, där mäns traditioner, liksom i Ibsens - Ett dockhem - fångar in och kväver kvinnor.

Vi behöver fler människor, inte kvinnor, inte män. Vi behöver människor som Nora blir och är. Och som Christina Schenning.

En ledare prövas när det blåser - det har det sannerligen gjort om Schenning i detta biskopsval - hon verkar stå pall!

Hon blåste in - det blåser om henne nu, och sannerligen som av en Gudsvind har de stängda dörrarna blåsts upp och som nu verkar vädra ut det instängda.

Precis som i Noras omgivning behövs det öppna.
Om inte än mer nu, eftersom det patriarkala många gånger nu istället är listigt inslaget.

Öppna upp...
 • Om männen vågar.Lämnar nu allt i Guds hand. Må hon agera efter Sin vilja.

Är kvinnor fria?

På väg.

Uppsala Stadsteater ikväll för att se Ibsens -
Ett dockhem.

image435
Hur långt har kvinnor kommit sedan 1880?

Fortfarande inte helt fria..
Det Är inga lika villkor.

Lönerna olika.
Hemma - tar kvinnor oftast mer ansvar och jobb, trots heltidsjobb ibland.

Borde självklart vara jämvikt.

Även kvinnligt och manligt skall tillåtas.
Komplettering - inte hot.


image434
Läste religionsvetenskap A på Uppsala Universitet för några år sedan, om judendom ur ett feministiskt perspektiv, i den utmärkta boken här brevid av Judith Plaskow - som fler borde ta del av.

Även inom kristendom bör det kvinnliga teologiska perspektivet utökas.

På allvar.

Sakta vi gå genom stan... eller kyrkan....

Ibland undrar man...

Hörde att en det finns präster som inte vill dela ut druvjuice. Ingen nyhet, MEN...

De kan inte motivera sin beslut teologiskt, utan hänvisar till sina KÄNSLOR.
Däremot kan man i kyrkan dela ut glutenfri oblat, men inte druvjuice.

Detta innebär således att det är:
 • image433Prästerna är de som bestämmer.
 • Inte kunderna, förlåt, gudstjänstbesökarna!

Tänk i vilket annat yrke kan man få hänvisa till sin känsla, (är man inte beroende av ens medlemmars bidrag för ens lön...), så man slipper göra det man är anställd för.

Det finns församlingar som funderar på att införa regler att vid uthyrning av kyrkans lokaler, så då, (både vid extern samt intern uthyrning) får det inte brukas eller förekomma alkoholhaltiga drycker.

 • UTOM VID NATTVARDEN....???....


Ibland undrar man hur en del tänker.

 

Vad tycker du???


Druvjuice i nattvarden är ok visar utredning!!!

Druvjuice i nattvarden - är det ok?

Några har återigen undrat, därav detta inlägg.
Min uppsats som jag fick VG på kom fram till ett klart ja!

 

Nedan några delar av dess slutsats:


image427

Frågeställningen i ljuset av att alkoholberoendet är så stort samt att AA:s samlade kompetens säger att en alkoholist försvar från att ta sig ett återfall måste komma från ?en högre makt?, innebär en möjlighet för Svenska Kyrkan att missionera sitt budskap samt att visa på sin diakonala omsorg och detta till en ansenligt stor målgrupp i samhället.


Min utredning pekar på: Nattvardens syfte är att erbjuda varje människa evigt liv genom Jesus offer, det är därför vi fått nattvarden som en påminnelse om detta. Den är en gemenskapsmåltid där Gud berör människor och i nattvardsfirandet visas kyrkans kallelse till gemenskap med alla människor och Gud.

 

Enl. SKB skall man inte utdela nattvarden under endast en form, dessutom så fördöms de som låter bli bägge gestalterna (brödet och vinet) vid nattvardens utdelande.


Konkordieformeln hävdar att i nattvarden skall det utdelas under bröd och vin samt erhållas med munnen av alla. Luthers hänvisar till evangelisterna som alla i instiftelseorden om kalken påtalar: ?Dricken härav alla?. Inget påtalas om att man inte skall dricka, och att det räcker enbart med brödet.


Alla som är med i nattvarden förväntas att ta del av bägge gestalterna. Luther påpekar här att det är föreningen mellan ätandet och drickandet tillsammans med instiftelseorden som är det väsentliga i detta sakrament. Man måste hålla Kristi befallning som omfattar hela sakramentshandlingen, där det också ingår att man tar både bröd och vin.

 

image428

Därför påtalar Konkordieformeln att om man inte håller Kristi instiftelse, som han förordnat den, förekommer inget sakrament. Man skall inte undanhålla sakramentets erhållande under den ena gestalten och fara grymt fram mot rättskaffens människor, sägs det. Kyrkan skall inte försvara förbudet att meddela lekmännen kalken, då kyrkan inte kan ta sig friheten att av Kristi instiftelser göra ting, med vilket man kan handla egenmäktigt.


Vinträdet är inte ett träd i egentlig mening, det som den bär är druvklasar, inte vin. Gamla testamentets alla texter tar avstånd från jajin, jäst vin och manar till att bara dricka tirosch, ojäst vin, vilket indikerar en ojäst juice.

 

I LXX är det hebreiska ordet översatt som oinos, såsom för jajin, uppenbarligen inte en omdömesgill myndig distinktion, alltså feltolkad. I Mishna kom det hebreiska ordet att översättas med juice, must, vin. Sålunda kan man se att beteckningen vin har en bred definition, och inte behöver innebära att det är alkohol i vinet som många idag anser, utan det man eftersträvar är det ojästa vinet, en ojäst juice.


Ingenstans har jag funnit någon definition av vin, ex. ang. dess alkoholhalt, inte heller om man kan använda någon annan dryck i nattvarden i SKB. Vidare anförs det att man bör förkasta tillbedjan av brödets och vinets yttre synliga element i det heliga sakramentet.


Kyrkomötets utredning stödjer påståendet om vinet, tirosch, som traditionellt har översatts med ?must?, men även de säger att det har genomgått betydelseförskjutningar under århundradenas lopp. I NT-tid tycks tirosch och dess grekiska motsvarighet, gleukos, istället ha fått betydelsen ?färskt vin?, säger de. Sålunda är det som skall gälla är ett vin som är ett ojäst vin, en druvjuice, vilket min undersökning kommer fram till.


image429

Innan man förändrar val av vinet (alkoholhaltigt eller inte, dvs. druvjuice) i nattvarden bör man ha omsorgsfulla samtal där både anställda, förtroendevalda, frivilliga medarbetare och övriga församlingsbor deltar, och det är i sista hand kyrkoherden som fattar beslutet.


När beslutet är fattat är det viktigt att det genomförs konsekvent, de olika prästerna i samma församling får t.ex. inte följa olika praxis och även gästande präster och grupper måste anpassa sig till vad som gäller i församlingen.


En alkoholist kan inte med någon säkerhet förutsäga längd eller mängd för sitt drickande och klarar inte heller att helt avstå från drogintaget, så även en liten mängd alkohol innebär en stor risk för återfall och start av missbruk säger läkare, den samlade erfarenheten och även kyrkans utredning, som delar denna insikt. Att inte ge barn och ungdomar alkoholhaltigt vin, då det kan öppna upp för senare missbruk är viktigt anser kyrkomötet. Av detta kan man dra slutsatsen att det är viktigt att erbjuda druvjuice i nattvarden.

 

Svenska Kyrkan anser att man kan rekommendera följande alternativ till nattvardsvin:

1) Alkoholhaltigt vin, med möjligheten till vin med låg alkoholhalt. 2) Vin blandat med vatten.

3) Nattvardsvin, ej alkoholhaltig dryck, ?dryck som kommer från vinträd?, sålunda druvjuice.


Kyrkomötets utredning klargör vidare att sammanställningen ?bröd och vin? saknas i NT och att det inte heller framgår klart vilken dryck Jesus använde, eftersom det inte framgår klart i NT att Herrens måltid firades med vin.

image430

 

Svenska Kyrkan anser vidare att man i Herrens måltid bör markera sitt medvetande om alkoholproblematiken i dagens samhälle, eftersom denna har stor symbolisk betydelse och kan vara en kraft som motverkar nöden.

Det finns inget hinder mot att övergå till annan dryck än vin, vilket framgått ur Jesus instiftelse, då Jesu löften inte är knutna till brödet och bägaren, inte till någon särskild sorts bröd eller någon särskild sorts dryck, säger kyrkans utredning klart.

 

 

Sålunda kan jag besvara min huvudfråga.

Borde Svenska Kyrkan erbjuda druvjuice i nattvarden inom Svenska Kyrkan, med ett klart ja.


Nyfiken på kristen tro?

Vad innebär den kristna tron och att vara kristen i Sverige idag?
image426
Läser boken - Kristen tro - av Alister McGrath (huvudredaktör) som är illustrerad och på svenska.

Som bilaga finns en liten antologi med centrala texter samt en teologisk ordbok av Per Beskow, kyrkohistoriker och docent vid Lunds universitet.

Det har också visat sig att Per Beskow är släkt med mig, då han är kusin med min Far. Världen är liten...
Den svenska utgåvan är kompletterad med frågor och exempel som är aktuella i Sverige och som ger boken ytterligare ekumenisk bredd.

 • Vad tror de kristna?
 • Hur kommer det sig att de tror som de gör? Vilken roll spelar tron för deras sätt att leva och tänka?
 • Kristen troslära har sin grund i Bibeln -- vad betyder det i dag?
Köp den här - den är en bra grund och dess bilder, dess design gör den intressant och rel. lättläst.

Nattvardsdrycksdiskussion på Systembolaget...

Blickarna möttes där inne på Systembolaget.
Hon - prästen, som vet hur alkoholberoende har det - och min blick.

image424Lämnade tillbaks vin med en närstående som haft fest. Ville inte bära dessa drycker dit in, utan detta gjorde den jag var med.

Självklart träffade jag då en präst som vet vem jag är.

Tänk hur fel det kunde gått. Ett rykte kan uppstå så lätt....

Hon kom fram mot oss i kön där man lämnar tillbaks drycker.

Vedebörande berättade om sin predikan i den stora kyrkan nyss, då hon tagit upp hur alkisbarn har det.

Efteråt hade kyrkvärdsbesökare ifrågasatt varför då kyrkan erbjuder enbart alkohol i nattvarden, berättade prästen.


Många försöker fylla sitt inre hål med alko-hål....
 • En hel del känner skam, för olika skulder.
 • En del bär på skuld pga. tidigare handlingar.
 • Vem skall förlåta?
 • Hur skall man känna sig fri att gå vidare...

Jesus dömer dig inte, tvärtom.

Vågar du närma dig sanningen, som du har därinne i dig.
Om hur du skall leva fullt ut, på ett korrekt sätt.
Så att du tar hand om dig själv och sedan de omkring dig.

Våga 2008 att gå den Väg som är skapad för just Dig.

Gud vill att du skall växa
, inte krympa, varken i andras eller i dina egna ögon.


Vad säger den Heliga Skrift:

image425
Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom.

Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds ende sons namn.

Och detta är domen, att när ljuset kom in i världen, då älskade människorna mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda.

Den som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas.

Men den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att han gör vad Gud vill.

(Johannesevangeliet 3:17-21)

Vändpunkt, löfte, tro, hopp och bara en dag i taget...

Nytt år - en lovad vändpunkt för många.

image421
En dag i taget räcker.

Bara 24 timmar i taget.
Det klarar du och jag.

Nåden är stor. Ofantlig.

Fler borde förstå - inte med huvudet, utan med hjärtat.


Gör så gott du kan.

Sätt andra i fokus detta år.
Mindre egoism innebär ett himmelrike för de Andra.

Hur skall man kunna bära sig själv genom det jobbiga, det grå, det svåra och det missmodiga?

Budskapet är Gott.
Du behöver inte bära dig själv, lägg ner allt: dina problem, svårigheter och tillkortakommanden framför fötterna på Han som kan och kommer att bära dig.

I år är det dags.
 • Våga tro - på riktigt.
 • Löftet är att du blir Guds barn.
 • Och det kommer att uppfyllas om du fyller ditt hjärta med löftets påstående.


Den Heliga Skrift säger dig idag:
image423
Men när tiden var inne sände Gud sin son,
född av en kvinna och född att stå under lagen,
för att han skulle friköpa dem som står under lagen och vi få söners rätt.

Och eftersom ni är söner har Gud sänt sin sons ande in i vårt hjärta, och den ropar: Abba! Fader!

Alltså är du inte längre slav, utan son.

Och är du son har Gud också gjort dig till arvtagare.

(Galaterbrevet 4:4-7)