Att föra Budskapet vidare...

Inte helt lätt.

Vi lever i en tid där det inte är helt lätt att tala om det kristna budskapet och om Jesus, säger många.

Det finns olika "diken", det ena att tala för vitt och brett och där risken blir att man kan bli betraktad som fundamentalist, å den andra sidan är att det glada budskapet blir så utslätat att det bara efterlämnar en "feel-good" stämning just för stunden.

Svårigheten är att veta hur mycket man kan tala om det kristna budskapet där man befinner sig. Jag tror att man får känna av, "genom att sticka upp sitt finger i vinden och känna efter hur vinden blåser", så att man vid varje tillfälle kan anpassa sig.

Den främsta orsaken till nyfikenhet är då andra märker att man själv har något som den andre vill ha. Detta kan ta sig i uttryck som sinnesro, ett lugn som avspeglar sig, en lycka och fridskänsla som sprids runt omkring personen och som faktiskt "smittar". Man kan bara förändra sig själv, sade prästen som vigde mig och min Fru 1989, vist.

Givetvis skall man ta det som kallas dopbefallningen eller missionsbefallningen på allvar. Var och en kan förmedla Budskapet på sitt sätt, vi är ju olika och lika, så att det blir äkta och inget påklistrat. Äkthet märks.


Missionsbefallningen lyder i Matteusevangeliet, kapitel 28, vers 16-19.

Jesus sänder ut sina lärjungar

16De elva lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt

dem att gå. 17När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men

några tvivlade. 18Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: "Åt mig har

getts all makt i himlen och på jorden. 19Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar:

döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn 20och lär

dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens

slut."Det finns ett behov i vårt samhälle, många vill ha något mer som de kommersiella krafterna inte kan tillgodose, med en mening för sitt liv, ett behov av en inre frid där shopping och andra upplevelse inte klarar av mätta människans behov långsiktigt. Och det är här Jesus Kristus kommer in, som kan hela och rena oss, och som kan läka och fylla det "inre hålet".

Om man inte talar om Jesus är risken att det kristna budskapet bara blir eller skapar en verksamhet i församlingen som liknar andra sekulära verksamheter, och som därför kanske inte tränger in i människan.

Jesus säger ju: "följ mig"! Att gå i hans fotspår innebär att bli mer lik Honom, och att tänka, "what would Jesus do" i alla situationer. Hur gör man då det? Jo, genom att ta reda på vad Han säger och lära sig hur Han agerar i olika situationer. Genom att läsa Bibeln kan man lära sig mer om Jesus och om sitt eget sanna jag.


Idag är Bibel läsningen i avtagande, läste jag i en undersökning. Låt oss därför väcka nyfikenheten om Jesus på de sätt som passar just för var och en, men jag tror att en viss frimodighet behövs.

Allt för många idag, vilket många undersökningar av olika slag visar på, bär på antingen en brustenhet eller en längtan till något bättre. Här tror jag absolut att Jesus Kristus kan fylla detta hål, då jag vet att Han har gett mitt liv mer och ny frisk kraft, och för alla de som jag mött som bl.a. gått igenom och kommit i kontakt med 12-stegs rörelsens befriande steg (med befriande från allt från mat, socker, alkohol, narkotika, emotionella, porr missbruk), där steget från en "Gud som du uppfattar honom" till en mer precis tro, bl.a. den kristna, där Gud då blir tydlig genom Jesus Kristus och som kan befria människan från det svåra, så att hon kan uppleva sig älskad fullt ut.

Låt oss tala om en bättre värld, där vi alla kan mötas i kärleken, som Broder och Systrar.
Tala mer om Jesus, en sann människa, för det är ju det vi innerst inne önskar att bli. "Var inte rädda", säger Jesus genomgående i Bibeln. Bli frimodig, det "smittar".

Vad händer med mig när man börjar tro på Gud?

Många idag har inte kunskap om kristendomen.
Tänkte därför belysa ett begrepp som kan vara svårförståeligt för den som inte studerat teologi.


Vad innebär begreppet att vara "rättfärdig och rättfärdiggörelse"?


"Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror av lagen men som lagen och profeterna har vittnat om, en rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus, för alla dem som tror".
Romarbrevet (Nya testamentet) 3:21 - 22


Rättfärdiggörelse innebär att gemenskapen med Gud återställs, då syndafallet (Adam och Eva berättelsen i Gamla testamentet) bröt denna relation mellan människa och Gud. Genom rättfärdiggörelsen kan Gud fullfölja avsikten med oss genom kärleks- och kulturuppdraget, eftersom problemet är moraliskt.


Lösningen heter försoning, så att vi därefter kan ta hand om den här världen, skapelsen.
[1] Bibeln pekar på denna upprättelse.[2] Den treenige Guden har möjliggjort rättfärdiggörelsen (i fortsättning kallad RF) genom vår tro på Kristus (som blev sann människa och dog och återuppstod för oss) och som Fadern sänt för att rädda oss syndare.

Vi tillsammans bekänner att det är av nåd allena och genom tron på Kristi frälsningsgärning och inte pga. vår egen förtjänst som den heliga Anden förnyar våra hjärtan och därigenom låter oss utföra goda gärningar. Alla är kallade till frälsningen (som Bibelns budskap vittnar om) och RF genom Kristus och denna RF ges som en gåva, tack vare vår tron, och som vi aldrig någonsin själva kan förtjäna.

  
Denna lära är i centrum för alla andra trons sanningar och därför skall alla kyrkans läror och praxis peka mot Kristus.

    
Idag har innebörden av rättfärdiggörelsen lett till en gemensam förståelse mellan den lutherska och romersk-katolska kyrkan (fast katoliker har flera kriterier så förnekar de inte den funktion som RF budskapet innebär).


Paulus[3] förklarar innebörden och menar att en människa utan egna gärningar eller förtjänster av Gud förklaras rättfärdig, tack vare Kristi försoning när hon i tron mottar syndernas förlåtelse för Kristi skull. Detta kallas en "främmande" rättfärdighet (aliena justitia) och är sprunget ur det som Kristus gjort på korset och som tillräknas en människa genom tron (den Augsburgska bekännelsen, artikel IV[4] visar en känd definition).  Rättfärdigheten avser människans RF inför Gud,[5] inte en borgerlig eller etisk RF.RF är förbunden med tron. Hägglund beskriver den kort i tre punkter :[6]

•·      inte genom egna krafter - utan för Kristi skull (propter Christum)

•·      inte genom egna förtjänster - utan av nåd (gratis)

•·      inte genom gärningar - utan genom tron (per fidem)


[1] Upp. 21:1 - 2, 22:2 - 5.

[2] 2 Petr 3:13, Matt 5:5, Matt 19:28, Rom 8:18 - 25.

[3] Författare och evangelist som skriver om rättfärdiggörelsen i Rom. 3 och 4 i Bibeln, NT.

[4] SKB, 58.

[5] Coram Deo.

[6] Hägglund, Bengt, Trons mönster, Församlingsförlaget, 2003.Vilken syn på synden ligger bakom formeln "simulus et peccator"?

Luther uttryckssätt: "två hela människor i en och samma människa", avser att människan som är omvänd är både rättfärdig och syndare.

Det är en kamp mellan ont och gott, mellan den nya och gamla människan. Man har fått nåden helt och hållet, eftersom nåden kommer och tillräknas från Kristi fullkomliga rättfärdighet, men samtidigt finns synden kvar, men den överskylds av Kristi förtjänst.

Sålunda avser ovan citat det helhetsaspekt på människan, att hon är helt och hållet rättfärdig, tack vare nåden, men ändå syndare, då hon är en köttslig varelse som är präglad av synden och lever kvar i sin gamla människa.

      
Man kan också säga att tack vare tron börjar man göra det goda med villighet, då sinnet är förändrat. Detta kallas för den nya lydnaden (nova oboedientia) och sker i etapper, ett växande (profectio) bort från synden, således är man syndare fortfarande, men Anden driver fram det goda på vägen mot en fullkomligare skapelse (men vi kan aldrig under livet blir perfekta).Som Luther skrev som Dag Hammarskjöld möjligtvis kunde instämma i: "inte ett framme utan ett på väg.."


Övergångssignalen visar vägen mot Jesus och himlen. Sant!!!

Vet du vad knappen betyder som du trycker på när du går över ett övergångsställe? Detta visste du inte. SE HÄR...

På rätt väg?

En dag i taget...


Rädsla.

En obehaglig kraft som förminskar våra möjligheter, krymper oss och ibland tvingar den oss kvar eller in mot felaktiga val. Å andra sidan kan den ge signaler inåt, att valmöjligheten är fel eller farlig.


Vem skall man lita på? Gud håller dig i handen, så känn in i magen eller hjärtat, där vet du vad som är rätt. Gud talar till dig. Träna på att våga lyssna. Förminska inte ditt liv å andra sidan se upp för högmod. Alltid diken på var sida.


image543
Bibelns budskap håller, se upp så du inte kör av Vägen bara. Antingen kan man bokstavstolka och då missar man helheten i Bibelns budskap, man kan också fastna i det andra diket, att allt blir urvattnat.


Det är inte lätt att förstå Livets Bok, men den är så öppen att den hela tiden ger möjlighet för var och en att tolka in den i sitt eget liv, precis där man just nu är. Märkligt och faktiskt underbart.


Skall tala bl.a om detta den 24 augusti på kvällen på Svalkans Café, Ulriksdal i Stockholm, under rubriken "Borde kristendomen dammas av?".


Många har svårt att känna igen sig i Bibeln, framförallt när de inte öppnar den...Är du på rätt Väg?