Om avsaknad av profeter i dagens kyrka, skriver en biskop...

Ord som sticker ut i den snäva snällhetens kyrka i Biskop Esbjörn Hagbergs utmärkta bok enl. nedan.

Han skriver:

image454
Jag är rädd för präktigheten.

Jag är rädd för en kyrka utan profeter
.
Kanske är jag mest rädd för den egna oförmågan.

Profet är det ingen som vill vara, och ändå kallas några av oss att vara det. Egentligen bär alla på kallelsen, efter förmåga och möjlighet.

Jag är rädd att jag sviker de mest utsatta om vi väjer för orden som gör ont att säga.


Jag kan känna avsmak för den Jesus som blir lika gullig och lika platt som en bokmärkesfigur.

Bibeln är inte gullig. Behöver vi ibland läsa också det vi inte har någon lust att läsa? Alltför lätt hoppar vi över det brutala eller placerar de texterna i - skräpkammaren. Det är inte lätt att behöva ha med Gud att göra.


Hagberg, Esbjörn (2006), Leva i försoning. Om vårt gemensamma uppdrag i en provisoriks värld: Libris, Örebro

  • Vågar du vara sann mot dig själv? Man kan bara förändra det man erkänner och sanningen skall göra oss fria, står det ju i den Heliga Skrift.