Dag Hammarskjöld & KG Hammar

Här nedan har jag samlat några intressanta citat. Vad tycker Du om dem?


 

Jesus ryggmotiv

 

 • Den längsta resan är resan inåt: Dag Hammarskjöld
 •  Du vågar ditt ja och upplever mening. Du upprepar ditt ja och allt får mening. När allt har mening, hur kan du leva annat än ett ja?: Dag Hammarskjöld
 •  Språkens uppgift är relationsskapande, inte definierande.
 •  Kristus vill att vi föredrar sanningen framför honom. Om vi följer den vägen att vi letar efter sanningen så hamnar vi förr eller senare i Kristus armar. Vi är alltså inte befriade från ständiga omprövningar, om vi vill leva vårt liv med Kristus i en värld som ständigt söker ny sanning: Simone Weil
 •  Att ”göra folk till lärjungar” kan ju inte ske genom att tvinga någon att vara lärjunge utan genom att med sitt exempel visa en hållning, ett försök att själv vara Jesu lärjunge.
 •  Är min kontakt med människor mer än en spegel? Vem, vad ger mig chansen att förvandla den till en port?: Dag Hammarskjöld
 •  Man måste inte bli en kopia av någon annan för att våga sig på trons väg
 •  När människor som är väldigt olika ber ihop – då sker det något, detta, märks på och efter tysta retreater.
 •  Godhet är något så enkelt: att finnas för andra, att aldrig söka sig själv; Dag Hammarskjöld
 •  Vad vår värld behöver är inte människor som begriper varandra utan människor som begriper att det finns så många sätt att vara människa på.
 •  Ingen annan människa får vara medel för någon annans strävan att nå ett mål
 •  Den största skulden idag är vår kortsiktighet
 •  Ingen är oberoende. Antingen binder man upp sig på sitt eget jag eller på någon annan.
 • Gudsrelationen däremot innebär att binda upp sig på den som ger mig störst frihet och egenvärde utan att behöva prestera. Ju mer beroende jag är av Gud, desto friare blir jag.
 •  Man förlorar nuet genom att redan befinna sig i morgondagen
 •  Gällande bokstavs troende: Då kan det vara skäl att fråga sig: Vilka behov har man? Många har behov av avgränsning, av att se saker i svart och vitt – det är psykologiska behov menar jag. Bibeln kan bli som guldkalven. Man kan tro på Bibeln som avgud. Den är nära, det är konkret, den överraskar mig inte. Men Bibeln finns alltså inte med i trosbekännelsen.
 •  Erfarenheten av Gud förändrar inifrån
 •  Kärleken är inklusiv
 •  Vi fångar inte Gud i en definition

 

Källa: Hammar, KG och Lönnroth, Ami, ”Jag har inte sanningen, jag söker den”,  Ordfront förlag, Stockholm: 2004