Nattvarden åstadkom återfall för en beroende...

Har vetat om denna historia, en bland flera likartade, sedan länge.

Tog med den i min uppsats år 2007, som handlar om "Borde Svenska Kyrkan erbjuda druvjuice i nattvarden", Vet att min uppsats ligger och pyr lite överallt.

Just nu handlar min kyrkas budskap om klimatfrågan till stor del, men vi människor ingår i den, därför bör det till alla annonser som Svenska Kyrkan just inför i bl.a. UNT, också så småningom inriktas på människan, ecce homo - dvs. se människan.

Låt oss inte bara vara Ordets hörare, utan också dess görare, som det står i den Heliga Skrift.

Läs artikeln här från Dagen idag (igår vad denna historia också i SVD),

Låt oss hjälpa våra förlorade söner (och våra döttrar).
Sluta snacka, just do it.


Så här står det bl.a. i artikeln:

" Numera är han oerhört noga med att alltid kontrollera vad som finns i nattvardsvinet. I hans hemförsamling använder man druvjuice, men det är långt ifrån standard. Om han besöker en annan församling som inte har alkoholfritt vin väljer han att hoppa över nattvarden helt.


- Att ta bara brödet är ju som en halv nattvard och det känns inte bra. För mig är nattvarden det mest centrala i kristendomen, förklarar han.

Prästen Lars Åke Lundberg tycker att det är viktigt att ta hänsyn till personer med Bo Holmströms bakgrund och ser inga teologiska problem med att använda druvjuice istället för vin i nattvarden.

- Det står i Bibeln att Jesus tog en kalk, men det står inget om innehållet. Jesus själv bröt mot många traditioner och gjorde mycket som utmanade, som att ta barn i sin famn, prata med kvinnor och annat som till slut fick honom dödad. Han sa också att de religiösa bruken är till för människorna, inte för sin egen skull. Håller vi för hårt fast i traditionerna så förråder vi innehållet, säger han till SvD."


Oväntade möten är inte det...

Misstror återigen slumpen...

Blev intervjuvad för en kristen tidning idag, Uppsala Domkyrkas egna gratismagasin - Livet, om min nya väg mot ett inre helande.

Vi talade bl.a. om att Kyrkan inte bara bör "talk the talk" utan även "walk the walk", när det gäller nattvarden.

Man vill gärna visa upp dem som tillfrisknat från risk- eller missbruk, men sedan anser jag, att man självklart också bör bjuda in alla till nattvarden fullt ut, så att man känner sig delaktig genom man får ta del av Jesu "kropp och blod", dvs. till natttvardens bägge element, bröd och kalken. Inte enbart det ena elementet, brödet, om man inte kan eller vill ta del av alkoholhaltigt vin i kalken. Ingen vill visa upp sitt utanförskap för en själv och andra med handen på axeln när det serveras vin till de "friska".

Det räcker inte med ord... Walk the walk...

Vandrar efter intervjun genom en park och möter kyrkans högsta chef. Vi går tillsammans och jag berättar återigen om problemet gällande nattvarden för oss som inte kan dricka alkohol. Många tänker nog inte på hur vi har det, att vi finns, att vi varit glömda barn, det syns ju inte utanpå.

Ber och hoppas att vi skall bli inbjudna. Att man går med oss, inte bara talar till och om oss.

Ett märkligt oväntat möte. Igen.

Gud är bra finurlig har jag börjat inse, när jag väl fattade att det är Gud som ligger bakom dessa för mig oväntade möten. Men jag är ju begränsad.

Och jag är inte Gud. Numera.
Det finns en Plan.
Vågar du inse det?..... Dags att byta till Guds glasögon annars.


För mycket våld pga. alkohol, säger polisen...

Stäng krogarna efter kl 0300.

En uppmaning från polisen i SVD.

När jag jobbade som dj under 16 år, fanns det få krogar som var öppna till 0500 i Stockholms City.
Slutsatsen då som nu, folk blir för packade och det blir mer slagsmål ju längre man har öppet. Folk blir trötta och tålamodsgränsen sänks.

Så här skriver bl.a. polisen:

·I syfte att minska mänskligt ­lidande, samhällskostnader för sjukvård och rättsprocesser samt för att få fler engagerade och kunniga poliser på fältet i city föreslår vi att Stockholmspolitikerna sätter en senaste stängningstid till klockan 03 för citys krogar.

·Av samma skäl föreslår vi att riksdagspolitikerna ger polisen möjlighet att vid allvarliga missförhållanden omedelbart och tillfälligt avbryta alkoholserveringen under 24-48 timmar. En sådan möjlighet finns för polisen i till exempel Finland.


Vi menar att dessa beslut minskar våldsbrotten och onykter­heten och ökar tryggheten i city. De frigör också resurser så att vi närpoliser kan ägna mer tid och engagemang åt övriga angelägna trygghetsfrågor


Läs hela den intressanta artikeln här...


Har varit på delar av Svenska Kyrkan för att förändra ex. nattvarden, så fler kan delta som inte kan eller vill dricka alkohol. Dessvärre verkar jag inte få något svar, undrar om man egentligen är intresserad. Förmodligen faller frågan mellan stolarna.

Är detta en präst eller diakonal fråga? Varför hör man inget direkt från kyrkorna gällande denna fråga som tar 40.000 människors liv årligen?

Jesus såg de svaga. Det är brustenheten som är den minsta gemensamma nämnare mellan oss människor.
Men man måste bygga upp miljöer där man vågar vara i den och tala om den.

Hallå! Vakna! Folk dör och blir misshandlade....

Om en alkoholist får ett återfall pga. alkoholhaltigt vin i nattvarden är det Guds vilja..

Ovan sagt av en präst....

image492
Sant. Läs
prästkandidaten Pers blogg idag.


Det finns tydligen präster som anser detta. Barockt.

Jag tycker att de då borde sluta sitt uppdrag, eftersom man tydligen tappat empatin eller förmågan att ta reda på hur sjukdomen alkoholism fungerar, vilket borde vara självklart för en kyrkans man att göra i dessa tider av så utbredd alkoholism och konsumtion.

Empati skall vara centrum i sitt tjänande. Punkt.

Per skriver bl.a:
 • Om vi tror att det måste finnas vete i brödet, eller att det måste finnas alkohol i vinet för att Kristus ska kunna närvara i vinet så förminskar vi Gud.
Han har varit på studiebesök och i Kummelby kyrka i Sollentuna där är man verkligen inkonsekvent, skriver han.

...I Kummelby är man tvärtemot inkonsekvent. Huruvida man använder glutenfritt bröd glömde jag fråga, men man erbjuder druvjuice eftersom "det är många från AA som kommer till gudstjänsten".

Rent praktiskt går det till så att man har en särskild kalk med druvjuice, så att var och en kan säga till att man i stället för starkvin vill ta emot det alkoholfria alternativet. Man tycks allså mena att druvjuice är en fullgod ersättning för starkvin, men använder alltså i första hand starkvin, och den som av någon anledning inte kan ta emot detta får säga till, varvid den som delar ut kalken går och hämtar en annan kalk. Detta är inte konsekvent.

På frågan varför man inte väljer att enbart använda druvjuice får vi svaret "kyrkoherden har bestämt att det ska vara vin". Frågan blir alltså återigen vad man definierar som vin.


 • Den som inte vill eller kan ta emot alkoholhaltigt vin, måste återigen signalera sitt utanförskap, genom att berätta att man bara kan ta emot druvjuice. Man får hoppas att man har så mycket självkänsla och mod att man vågar signalerar sitt utanförskap, vilket jag vet att de flesta tillfrisknande alkoholberoende inte vågar eller vill. Blir kanske lättare att inte gå till en sådan här kyrka... Märkligt oförstående kyrkoherde.
 • Hoppas Gud griper in, så att vi alla får del av förlåtelsen och gemenskapen vid nattvarden. Inte bara de teologiskt komptenta som tolkar till sin fördel, kan man tycka.
 • Eller som en god vän sade: Trams, om kyrkans sätt. Så tyckte han.
 • Vad tycker du?

Druvjuice är vin enl. tidigare definition gällande nattvarden, har jag bevisat!

Fick en kommentar som jag tycker är intressant och vill besvara med min uppsats. Det finns olika åsikter, MEN de bör vara väl underbyggda på kunskap.

Dessutom känns det åtminstone för mig, vara okristligt, att förvägra någon nattvarden, men det är min åsikt...:

Markus skriver:


Med respekt för alla nykterister och alkoholister - båda delarna finns bland min släkt och mina vänner - nattvarden ska innehålla vin (möjligen i nödfall avalkoholiserat)men det får ALDRIG vara juice. Då vet jag inte om det verkligen är nattvard utan måste sitta kvar (samt återkommer ej till den kyrkan) och är alltså utestängd.

MIkael svarar:


Jag får alltid sitta kvar. Trist att om du inte skulle få ta del av nattvarden, så skulle du aldrig återkomma till den kyrkan.Tur att inte alla alkoholberoende som blir utestängda eller inte insläppta gör samma sak, då kanske du förstår hur vi känner det att faktiskt bli exkluderade. I de flesta kyrkorna.

Vinet skall finnas i nattvarden, vilket min uppsats visar på, men det centrala är inte attalkoholhalten, utan att det har över tid ägt rum en definitionsförskjutning ang. innehållet i ordet vin, se nedan.

Alkisar kan aldrig dricka avalkoholiserat vin, för att vara säkra, visar vetenskapen på (läs boken:
Hjärnan av Olsson). Det får inte vara alkohol, det är det i avalkoholiserat vin, om än lite, men tyvärr tillräckligt pga. smakminnet.

Vi firar inte heller idag nattvarden som på Jesu tid. Vi gör inte allt på samma sätt, ex. samma kläder etc.

image486


Delar av slutsats i min uppsats:

Vinträdet är inte ett träd i egentlig mening, det som den bär är druvklasar, inte vin. Gamla testamentets alla texter tar avstånd från jajin, jäst vin och manar till att bara dricka tirosch, ojäst vin, vilket indikerar en ojäst juice . I LXX är det hebreiska ordet översatt som oinos, såsom för jajin, uppenbarligen inte en omdömesgill myndig distinktion, alltså feltolkad. I Mishna kom det hebreiska ordet att översättas med juice, must, vin.


Sålunda kan man se att beteckningen vin har en bred definition, och inte behöver innebära att det är alkohol i vinet som många idag anser, utan det man eftersträvar är det ojästa vinet, en ojäst juice. Ingenstans har jag funnit någon definition av vin, ex. ang. dess alkoholhalt, inte heller om man kan använda någon annan dryck i nattvarden i SKB. Vidare anförs det att man bör förkasta tillbedjan av brödets och vinets yttre synliga element i det heliga sakramentet. Kyrkomötets utredning stödjer påståendet om vinet, tirosch, som traditionellt har översatts med must, men även de säger att det har genomgått betydelseförskjutningar under århundradenas lopp. I NT-tid tycks tirosch och dess grekiska motsvarighet, gleukos, istället ha fått betydelsen ?färskt vin?, säger de. Sålunda är det som skall gälla är ett vin som är ett ojäst vin, en druvjuice, vilket min undersökning kommer fram till.


Svenska Kyrkan anser att man kan rekommendera följande alternativ till nattvardsvin:

1) Alkoholhaltigt vin, med möjligheten till vin med låg alkoholhalt. 2) Vin blandat med vatten.

3) Nattvardsvin, ej alkoholhaltig dryck, dryck som kommer från vinträd, sålunda druvjuice.

 

Kyrkomötets utredning klargör vidare att sammanställningen bröd och vin saknas i NT och att det inte heller framgår klart vilken dryck Jesus använde, eftersom det inte framgår klart i NT att Herrens måltid firades med vin.


Svenska Kyrkan anser vidare att man i Herrens måltid bör markera sitt medvetande om alkoholproblematiken i dagens samhälle, eftersom denna har stor symbolisk betydelse och kan vara en kraft som motverkar nöden. Det finns inget hinder mot att övergå till annan dryck än vin, vilket framgått ur Jesus instiftelse, då Jesu löften inte är knutna till brödet och bägaren, inte till någon särskild sorts bröd eller någon särskild sorts dryck, säger kyrkans utredning klart.

image487

 

Nattvardens syfte är att erbjuda varje människa evigt liv genom Jesus offer, det är därför vi fått nattvarden som en påminnelse om detta. Den är en gemenskapsmåltid där Gud berör människor och i nattvardsfirandet visas kyrkans kallelse till gemenskap med alla människor och Gud.Enl. SKB skall man inte utdela nattvarden under endast en form, dessutom så fördöms de som låter bli bägge gestalterna (brödet och vinet) vid nattvardens utdelande.


Konkordieformeln hävdar att i nattvarden skall det utdelas under bröd och vin samt erhållas med munnen av alla.

Luther hänvisar till evangelisterna som alla i instiftelseorden om kalken påtalar: Dricken härav alla. Inget påtalas om att man inte skall dricka, och att det räcker enbart med brödet. Alla som är med i nattvarden förväntas att ta del av bägge gestalterna. Luther påpekar här att det är föreningen mellan ätandet och drickandet tillsammans med instiftelseorden som är det väsentliga i detta sakrament. Man måste hålla Kristi befallning som omfattar hela sakramentshandlingen, där det också ingår att man tar både bröd och vin.


Därför påtalar Konkordieformeln att om man inte håller Kristi instiftelse, som han förordnat den, förekommer inget sakrament. Man skall inte undanhålla sakramentets erhållande under den ena gestalten och fara grymt fram mot rättskaffens människor, sägs det. Kyrkan skall inte försvara förbudet att meddela lekmännen kalken, då kyrkan inte kan ta sig friheten att av Kristi instiftelser göra ting, med vilket man kan handla egenmäktigt.

 


image488

 • Vill man hjälpa de utsatta? Oavsett om de kommer från Djursholm och är direktörer eller är bara vanliga drinkare...
 • Eller vill man framhäva sin egen teologiska ståndpunkt för att det skall kännas bra för en själv?
 • Vi skall bära varandras bördor.... eller...
 • Två kalkar i kyrkan, en med alkohol och en med druvjuice. Så alla får vara med i gemenskapen... Om man vill det...

Känd präst uttalar sig om druvjuice i nattvarden...

Alla borde få förlåtelse...

Nattvardens mysterium borde självklart öppnas upp för alla. Punkt.
Vad tror Ni Jesus skulle säga och göra?

Har ju skrivit en uppsats och bevisat att det är möjligt att erbjuda
druvjuice i nattvarden inom Svenska Kyrkan.
Många präster förstår inte, eller verkar inte vilja förstå...

 • Det finns ex. 1 miljon alkoholberoende som stängs ute från nattvardsbordet,
 • sedan finns det de som inte vill dricka alkohol och
 • de som vill vara goda förebilder för sina barn,
 • sedan finns det barn som bär på anlaget,
 • sedan finns det konfirmander,
 • etc...

image482
Fick av den kände prästen Hans Hartman (son till Olov Hartman, så nu fick jag skriva det om någon annan, märkligt roligt...) följande svar gällande min uppsats slutsats.Mikael!

Jag har läst din uppsats med stort intresse.
Lärt mig mycket, upptäckt mycket jag inte tänkt på tidigare.

Jag har i alla mina prästår med emfas hävdat det öppna nattvardsbordet.
Brödet och vinet måste alla människor som önskar ha tillgång till utan några restriktioner!!! Där får det inte finnas några begränsningar eller avgränsningar.

Det är en bra parallel du drar mellan glutenallegikern och den alkoholberoende. Glutenallergikern har sjävklart rätt till glutenfritt nattvardsbröd, men den alkoholberoende har inte samma självklara rätt till alkoholfri dryck.


image483Det här med att enbart ta emot nattvarden under en gestalt.
Jag visste inte att vänster hand på höger axel var tecknet för "enbart bröd, inget vin". Höger hand på axeln är ju tecken för att nattvardsgästen enbart vill få del av välsignelsen.

Att hävda att en alkoholberoende enbart skall ta emot nattvarden i ett element - brödets - innebär en mycket tydlig begränsning, då ju förlåtelsen ju är kopplad till vinet: " likaså tog han kalken, tackade Gud, gav åt lärjungarna. Drick av den alla, denna kalk är det nya förbundet i mitt blod, utgivet för alla till syndernas förlåtelse.

Jag har i min enfald trott att alkoholfritt vin är en fullgod ersättning till det vanliga starkvinet. Jag har inte tänkt tanken att smakminnet kunde trigga igång suget igen.

image484


Jag tror att väldigt många präster har tänkt som jag, informationsbehovet är stort!


Mikael, Guds välsignelse över dina studier och ditt viktiga arbete kring alkoloberoendes rätt till fullständig nattvard - med både bröd och vin.

önskar Hans Hartman.


 • Vad tycker du om ovan! Läs min uppsats summering här!

Campogiani hade kanske levt om föräldrar agerat...

Har väntat på nedan artikel.

Pojkarna blev igår dömda för dödsmisshandeln av Riccardo.
Ingen har bett om ursäkt. INGEN!!!!


Är det ok att sparka ihjäl någon som ligger?

Är det ok att ingen reagerar (förutom rättsapparaten)?

 • Var är föräldrarnas röster och ursäkter.
 • Pojkarnas och framförallt de kristnas röster.

Man tar upp HIV etc. inom kristenheten, men inte upp alkoholproblematiken tydligt, inte ens luddigt...

Det fanns sprit på festen som de inblandade var på innan de dödade Riccardo. Inga vuxna fanns där.
 • Varifrån kom spriten?
image441
Inblandade var fulla. Nyktra tror jag de inte agerat med våld i samma utsträckning, vilket statistiken också säger.

Sitter man för tryggt i
sina kyrkor och vågar inte se och umgås med problemen som ungdomarna och deras föräldrar har?

Vågar man inte se hur världen är?

Våga som Christina Schenning - biskopskandidat för Västerås Stift (röstning är imorgon - rösta på henne om Ni vill ha en kyrka som skall våga göra skillnad!) se världen, våga ta reda på hur den ser ut för att kyrkan i framtiden skall med dess budskap kunna förändra för de små, svaga och de sjuka.

Det är vi alla kristna som skall agera. Om vi bryr oss, om vi är intresserade?

När jag har talat om vikten av druvjuice i nattvarden handlar det SJÄLVKLART om en klart definerad diakonal syn som bör prägla den kristna etiken.

Hjälp den som är sjuk och de omkring denne.

För att man inte har alkoholberoende omkring sig, så verkar man tro att detta problem inte finns.

HALLÅ. HALLÅ!!!

 • Riccardo är död. Dags för ett upprop.
 • Jag behöver hjälp.

Många läser denna blogg, få kommenterar...

Jag tjatar om denna fråga. Är alla medberoende, som nedan artikel visar på...
Ingen reagerar?....

Vad är det för fel på Er?Aftonbladet skriver idag:

Men när började vuxenvärlden stå vid sidan av och se på medan 15-16-åringar super sig fulla?

 

Berusning bland ungdomar är den enskilt största bidragande orsaken till våldsbrottslighet, säger Torbjörn Nilsson, chef för Stockholmspolisens ungdomsrotel.

 

Det är inte säkert att Riccardo Campogiani skulle levt även om alla på festen hade varit spiknyktra. Men det hade i alla fall inte blivit något bråk med karaktären fylleslagsmål utanför festlokalen.

 

Förra veckan läste jag Karlskronapolisens utredning om dödsskjutningen i Rödeby. Flera av de ungdomar som åkte upp till gården för att terrorisera familjen (där pappan tog fram hagelgeväret) hade druckit öl och vodka.

 

Polisens utredare försökte även ta reda på vem som hade försett ungdomarna med alkohol. Utredarna fick inget svar men de gjorde i alla fall ett försök, vilket hedrar dem.

Att ha ihjäl en annan människa är den allvarligaste illgärning som finns. Det är lätt att allt annat läggs åt sidan i en sådan utredning.

 

Men langning är ett allvarligt brott, och det är särskilt allvarligt om den som tar emot alkoholen är under 18 år. Det är ett brott som kan ge upp till två års fängelse.

 

Vem skaffade fram spriten, champagnen och ölen som tonåringarna drack? Läs den i sin helhet...


Sakta vi gå genom stan... eller kyrkan....

Ibland undrar man...

Hörde att en det finns präster som inte vill dela ut druvjuice. Ingen nyhet, MEN...

De kan inte motivera sin beslut teologiskt, utan hänvisar till sina KÄNSLOR.
Däremot kan man i kyrkan dela ut glutenfri oblat, men inte druvjuice.

Detta innebär således att det är:
 • image433Prästerna är de som bestämmer.
 • Inte kunderna, förlåt, gudstjänstbesökarna!

Tänk i vilket annat yrke kan man få hänvisa till sin känsla, (är man inte beroende av ens medlemmars bidrag för ens lön...), så man slipper göra det man är anställd för.

Det finns församlingar som funderar på att införa regler att vid uthyrning av kyrkans lokaler, så då, (både vid extern samt intern uthyrning) får det inte brukas eller förekomma alkoholhaltiga drycker.

 • UTOM VID NATTVARDEN....???....


Ibland undrar man hur en del tänker.

 

Vad tycker du???


Druvjuice i nattvarden är ok visar utredning!!!

Druvjuice i nattvarden - är det ok?

Några har återigen undrat, därav detta inlägg.
Min uppsats som jag fick VG på kom fram till ett klart ja!

 

Nedan några delar av dess slutsats:


image427

Frågeställningen i ljuset av att alkoholberoendet är så stort samt att AA:s samlade kompetens säger att en alkoholist försvar från att ta sig ett återfall måste komma från ?en högre makt?, innebär en möjlighet för Svenska Kyrkan att missionera sitt budskap samt att visa på sin diakonala omsorg och detta till en ansenligt stor målgrupp i samhället.


Min utredning pekar på: Nattvardens syfte är att erbjuda varje människa evigt liv genom Jesus offer, det är därför vi fått nattvarden som en påminnelse om detta. Den är en gemenskapsmåltid där Gud berör människor och i nattvardsfirandet visas kyrkans kallelse till gemenskap med alla människor och Gud.

 

Enl. SKB skall man inte utdela nattvarden under endast en form, dessutom så fördöms de som låter bli bägge gestalterna (brödet och vinet) vid nattvardens utdelande.


Konkordieformeln hävdar att i nattvarden skall det utdelas under bröd och vin samt erhållas med munnen av alla. Luthers hänvisar till evangelisterna som alla i instiftelseorden om kalken påtalar: ?Dricken härav alla?. Inget påtalas om att man inte skall dricka, och att det räcker enbart med brödet.


Alla som är med i nattvarden förväntas att ta del av bägge gestalterna. Luther påpekar här att det är föreningen mellan ätandet och drickandet tillsammans med instiftelseorden som är det väsentliga i detta sakrament. Man måste hålla Kristi befallning som omfattar hela sakramentshandlingen, där det också ingår att man tar både bröd och vin.

 

image428

Därför påtalar Konkordieformeln att om man inte håller Kristi instiftelse, som han förordnat den, förekommer inget sakrament. Man skall inte undanhålla sakramentets erhållande under den ena gestalten och fara grymt fram mot rättskaffens människor, sägs det. Kyrkan skall inte försvara förbudet att meddela lekmännen kalken, då kyrkan inte kan ta sig friheten att av Kristi instiftelser göra ting, med vilket man kan handla egenmäktigt.


Vinträdet är inte ett träd i egentlig mening, det som den bär är druvklasar, inte vin. Gamla testamentets alla texter tar avstånd från jajin, jäst vin och manar till att bara dricka tirosch, ojäst vin, vilket indikerar en ojäst juice.

 

I LXX är det hebreiska ordet översatt som oinos, såsom för jajin, uppenbarligen inte en omdömesgill myndig distinktion, alltså feltolkad. I Mishna kom det hebreiska ordet att översättas med juice, must, vin. Sålunda kan man se att beteckningen vin har en bred definition, och inte behöver innebära att det är alkohol i vinet som många idag anser, utan det man eftersträvar är det ojästa vinet, en ojäst juice.


Ingenstans har jag funnit någon definition av vin, ex. ang. dess alkoholhalt, inte heller om man kan använda någon annan dryck i nattvarden i SKB. Vidare anförs det att man bör förkasta tillbedjan av brödets och vinets yttre synliga element i det heliga sakramentet.


Kyrkomötets utredning stödjer påståendet om vinet, tirosch, som traditionellt har översatts med ?must?, men även de säger att det har genomgått betydelseförskjutningar under århundradenas lopp. I NT-tid tycks tirosch och dess grekiska motsvarighet, gleukos, istället ha fått betydelsen ?färskt vin?, säger de. Sålunda är det som skall gälla är ett vin som är ett ojäst vin, en druvjuice, vilket min undersökning kommer fram till.


image429

Innan man förändrar val av vinet (alkoholhaltigt eller inte, dvs. druvjuice) i nattvarden bör man ha omsorgsfulla samtal där både anställda, förtroendevalda, frivilliga medarbetare och övriga församlingsbor deltar, och det är i sista hand kyrkoherden som fattar beslutet.


När beslutet är fattat är det viktigt att det genomförs konsekvent, de olika prästerna i samma församling får t.ex. inte följa olika praxis och även gästande präster och grupper måste anpassa sig till vad som gäller i församlingen.


En alkoholist kan inte med någon säkerhet förutsäga längd eller mängd för sitt drickande och klarar inte heller att helt avstå från drogintaget, så även en liten mängd alkohol innebär en stor risk för återfall och start av missbruk säger läkare, den samlade erfarenheten och även kyrkans utredning, som delar denna insikt. Att inte ge barn och ungdomar alkoholhaltigt vin, då det kan öppna upp för senare missbruk är viktigt anser kyrkomötet. Av detta kan man dra slutsatsen att det är viktigt att erbjuda druvjuice i nattvarden.

 

Svenska Kyrkan anser att man kan rekommendera följande alternativ till nattvardsvin:

1) Alkoholhaltigt vin, med möjligheten till vin med låg alkoholhalt. 2) Vin blandat med vatten.

3) Nattvardsvin, ej alkoholhaltig dryck, ?dryck som kommer från vinträd?, sålunda druvjuice.


Kyrkomötets utredning klargör vidare att sammanställningen ?bröd och vin? saknas i NT och att det inte heller framgår klart vilken dryck Jesus använde, eftersom det inte framgår klart i NT att Herrens måltid firades med vin.

image430

 

Svenska Kyrkan anser vidare att man i Herrens måltid bör markera sitt medvetande om alkoholproblematiken i dagens samhälle, eftersom denna har stor symbolisk betydelse och kan vara en kraft som motverkar nöden.

Det finns inget hinder mot att övergå till annan dryck än vin, vilket framgått ur Jesus instiftelse, då Jesu löften inte är knutna till brödet och bägaren, inte till någon särskild sorts bröd eller någon särskild sorts dryck, säger kyrkans utredning klart.

 

 

Sålunda kan jag besvara min huvudfråga.

Borde Svenska Kyrkan erbjuda druvjuice i nattvarden inom Svenska Kyrkan, med ett klart ja.


Var jag först... om Liza Minellis fylla och om medberoende bl.a....

Ni läste det nog först här på min blogg för några dagar sedan...

image400
Liza Minelli var full och påverkad (kanske av andra droger också) under sitt framträdande.Någon hade slussat in en vinare till henne. Bussigt...

Det finns många medberoende...
Läs här Carolas undanglidande svar..

Höll mitt anförande för en massa präster om detta idag. Och om min uppsats gällande att Svenska Kyrkan borde erbjuda druvjuice i nattvarden.

Skall bli spännande att se hur detta landar. Några av dem ville och tyckte det var självklart att man skulle ändra till druvjuice.
image401
Bilden här bredvid visar den enda druvjuice som jag hittat som fungerar och som man kan beställa. Den har inget socker heller, vilket är bra för dem som är sockerberoende.

Man kan kanske ha både vin och druvjuice i nattvarden.

Ämnet berörde mig, det var svårt att tala om detta. Jag hatar att inte få ta del av bägge elementen.

En präst ansåg att Luther också ansett att man måste ta del av bägge, annars föreligger inget sakrament.

Ber att de skall våga ta tag i denna fråga och förändra, så att alla kan få del och inte visa sitt utanförskap genom att inte få eller att lägga handen istället på höger axel.

image402
Gällande Ica och dess köttfärsföljetång, så har jag efter den första skandalen varit där på Heidenstamstorg och tänkte då, att de måste nog se upp om de håller på med liknande där.

Hur kan vara så dum att man fortsätter... Har träffat en av de drivande. Undrar hur han tänker idag.
Återigen. Man kan inte tjäna på både mammon och Gud.


Vad hjälper det att vinna hela världen om man förlorar sig själv. (Bibelcitat)
 • Fråga ICA ägarna och Liza?...

Puh.... uppdaterar hemsidan för mitt företag...

Har nu suttit i 11 timmar i sträck.
Håller på att uppdatera och förändra mitt företags hemsida:
www.nojeshuset.se

image398Är lite less på att skriva....

Imorgon skall jag föreläsa för präster i Domkyrkoförsamlingen om min uppsats. Undrar om det är någon som på allvar är intresserad.

Ber om det - för andras skull.

Hoppas på en vit jul, om Ni förstår vad jag menar. För barnens skull.

Borde Svenska Kyrkan erbjuda druvjucie i nattvarden - Mikael Bedrups uppsats slutsats!

En del har undrat över min uppsats som jag fick VG på i systematisk teologi.
Därav lägger jag härmed ut dess slutsats härnere. Även om den är lång.

image396
Många drömmer om en vit jul, framför allt barn.
 • Idag brukar man från 15 år ca. 10,3 liter ren alkohol (100%) per person och år.
 • 10.000 vårdplatser används för alkoholvård
 • Kostnaderna beräknades 1990 till 100 miljarder
 • Två i varje klass har missbruk hemma, där de får ta hand om föräldrarna
 • De flesta alkoholister är skötsamma utåt sett, a-laget är bara ca. 2-3%.
 • Det finns ca. 1 miljon alkisar i Sverige idag, kanske mer...
 • Runt varje alkis går det ca. 3-5 personer, sålunda är halva Sverige drabbat, direkt eller indirekt.

Dricker du för mycket eller känner du någon som gör det? Vad gör du då?

Jag tror och vet att Gud kan hjälpa folk ur sitt alkoholmissbruk, därav bör man signalera detta inom Svenska Kyrkan med att se de sjuka genom att erbjuda druvjuice, som man gör i Allhelgona och S.ta Klara Kyrka i Stockholm och som har många besökare.....

Vad tycker du? Kommentera gärna min slutsats nedan....

Skål och God Jul!

MIKAEL BEDRUPS UPPSATS - SLUTSATS!

Borde Svenska Kyrkan erbjuda druvjuice i nattvarden?


Undersökningen har visat på frågans komplexitet genom kyrkans historia världsvitt och även för den Svenska Kyrkan i vårt land. Det verkar inte finnas något stort forskningsmaterial gällande frågeställningen, vilket både öppnar upp för vidare forskning och har dels inneburit en svårighet gällande undersökningen, då det funnits begränsat material att tillgå.


Frågeställningen i ljuset av att alkoholberoendet är så stort samt att AA:s samlade kompetens säger att en alkoholist försvar från att ta sig ett återfall måste komma från ?en högre makt?, innebär en möjlighet för Svenska Kyrkan att missionera sitt budskap samt att visa på sin diakonala omsorg och detta till en ansenligt stor målgrupp i samhället.

 

De frågor jag ställde har jag fått svar på och man kan då peka på dessa som omfattar den Svenska Kyrkan.


Min utredning pekar på: Nattvardens syfte är att erbjuda varje människa evigt liv genom Jesus offer, det är därför vi fått nattvarden som en påminnelse om detta. Den är en gemenskapsmåltid där Gud berör människor och i nattvardsfirandet visas kyrkans kallelse till gemenskap med alla människor och Gud.

 

Enl. SKB skall man inte utdela nattvarden under endast en form, dessutom så fördöms de som låter bli bägge gestalterna (brödet och vinet) vid nattvardens utdelande.


Konkordieformeln hävdar att i nattvarden skall det utdelas under bröd och vin samt erhållas med munnen av alla. Luthers hänvisar till evangelisterna som alla i instiftelseorden om kalken påtalar: Dricken härav alla.

 

Inget påtalas om att man inte skall dricka, och att det räcker enbart med brödet. Alla som är med i nattvarden förväntas att ta del av bägge gestalterna.

 

Luther påpekar här att det är föreningen mellan ätandet och drickandet tillsammans med instiftelseorden som är det väsentliga i detta sakrament. Man måste hålla Kristi befallning som omfattar hela sakramentshandlingen, där det också ingår att man tar både bröd och vin. Därför påtalar Konkordieformeln att om man inte håller Kristi instiftelse, som han förordnat den, förekommer inget sakrament. Man skall inte undanhålla sakramentets erhållande under den ena gestalten och fara grymt fram mot rättskaffens människor, sägs det. Kyrkan skall inte försvara förbudet att meddela lekmännen kalken, då kyrkan inte kan ta sig friheten att av Kristi instiftelser göra ting, med vilket man kan handla egenmäktigt.

 

Vinträdet är inte ett träd i egentlig mening, det som den bär är druvklasar, inte vin.

 

Gamla testamentets alla texter tar avstånd från jajin, jäst vin och manar till att bara dricka tirosch, ojäst vin, vilket indikerar en ojäst juice. I LXX är det hebreiska ordet översatt som oinos, såsom för jajin, uppenbarligen inte en omdömesgill myndig distinktion, alltså feltolkad. I Mishna kom det hebreiska ordet att översättas med juice, must, vin.


Sålunda kan man se att beteckningen vin har en bred definition, och inte behöver innebära att det är alkohol i vinet som många idag anser, utan det man eftersträvar är det ojästa vinet, en ojäst juice. Ingenstans har jag funnit någon definition av vin, ex. ang. dess alkoholhalt, inte heller om man kan använda någon annan dryck i nattvarden i SKB. Vidare anförs det att man bör förkasta tillbedjan av brödets och vinets yttre synliga element i det heliga sakramentet.


Kyrkomötets utredning stödjer påståendet om vinet, tirosch, som traditionellt har översatts med must, men även de säger att det har genomgått betydelseförskjutningar under århundradenas lopp. I NT-tid tycks tirosch och dess grekiska motsvarighet, gleukos, istället ha fått betydelsen färskt vin, säger de. Sålunda är det som skall gälla är ett vin som är ett ojäst vin, en druvjuice, vilket min undersökning kommer fram till.


Innan man förändrar val av vinet (alkoholhaltigt eller inte, dvs. druvjuice) i nattvarden bör man ha omsorgsfulla samtal där både anställda, förtroendevalda, frivilliga medarbetare och övriga församlingsbor deltar, och det är i sista hand kyrkoherden som fattar beslutet.


När beslutet är fattat är det viktigt att det genomförs konsekvent, de olika prästerna i samma församling får t.ex. inte följa olika praxis och även gästande präster och grupper måste anpassa sig till vad som gäller i församlingen.


En alkoholist kan inte med någon säkerhet förutsäga längd eller mängd för sitt drickande och klarar inte heller att helt avstå från drogintaget, så även en liten mängd alkohol innebär en stor risk för återfall och start av missbruk säger läkare, den samlade erfarenheten och även kyrkans utredning, som delar denna insikt. Att inte ge barn och ungdomar alkoholhaltigt vin, då det kan öppna upp för senare missbruk är viktigt anser kyrkomötet. Av detta kan man dra slutsatsen att det är viktigt att erbjuda druvjuice i nattvarden.

 

Svenska Kyrkan anser att man kan rekommendera följande alternativ till nattvardsvin:


1) Alkoholhaltigt vin, med möjligheten till vin med låg alkoholhalt.


2) Vin blandat med vatten.


3) Nattvardsvin, ej alkoholhaltig dryck, dryck som kommer från vinträd, sålunda druvjuice. Kyrkomötets utredning klargör vidare att sammanställningen ?bröd och vin? saknas i NT och att det inte heller framgår klart vilken dryck Jesus använde, eftersom det inte framgår klart i NT att Herrens måltid firades med vin.


Svenska Kyrkan anser vidare att man i Herrens måltid bör markera sitt medvetande om alkoholproblematiken i dagens samhälle, eftersom denna har stor symbolisk betydelse och kan vara en kraft som motverkar nöden. Det finns inget hinder mot att övergå till annan dryck än vin, vilket framgått ur Jesus instiftelse, då Jesu löften inte är knutna till brödet och bägaren, inte till någon särskild sorts bröd eller någon särskild sorts dryck, säger kyrkans utredning klart.

 

Sålunda kan jag besvara min huvudfråga: Borde Svenska Kyrkan erbjuda druvjuice i nattvarden inom Svenska Kyrkan, med ett klart ja.


Druvjuice i nattvarden. Två olika sätt i samma pastorat. Märkligt...

Igår var jag två gånger i kyrkan.
Två helt olika upplevelser....

Högmässa kl. 0930 i en kyrka i närheten av där jag bor.
7 st. gudstjänstbesökare.
Predikan ok. Tal om olika Gudsbilder.
Och så nattvard. Puh.....

image352
Alla kyrkor i detta pastorat har enats om två kalkar, utom i denna kyrka, detta då prästen inte går med på det.

Man måste respektera att man kan ha olika teologiska Bibeltolkningar, vilket jag delar. MEN det känns ändå så utestängande, så exklusivt.

Har ju i min uppsats visat att Svenska Kyrkan borde kunna erbjuda druvjuice i nattvarden och fått den mer än godkänd, vilket detta pastorat tagit till sig. Utom just här.

Undrar ibland om prästerna själva har prövat att inte få kalken?

Borde vara bra om de gjorde det, så de kunde identifiera känslan innan de tar beslut.
Har sagt dettta många gånger, men märkligt nog är det ingen som sagt att "det skall jag pröva, så kommer jag tillbaks till dig".

På kvällen var det en spännande sondomässa i en annan del av pastoratet.

En kör medverkade och det var en härlig stämning, mycket glädje spreds genom helt nya arrangemang på gamla kända psalmer bl.a. Rätt mycket besökare och härliga samtal.

Tv å kalkar, varav en med druvjuice.
 • En sådan glädje för mig som Ni knappt kan förstå!
Det var rel. länge sedan jag kunde ta nattvard fullt ut.
Gör man det inte tillräckligt ofta är risken att ens tro kan svalna, sade Martin Luther och sade vidare att man därför inte skall undanhålla bägge elementen för gudstjänstbesökarna.

Det var MÅNGA som tog av druvjuice kalken.
En del körde bil, en del tog den av andra anledningar än jag som inte kan och får dricka alkohol.
Således en trend.

Men de konfirmander som stod nära mig sade till varandra: "Vi går fram så vi får dricka vin....."

image353
Tänk om de som bestämmer vet att många som dricker vin första gången HITTAR HEM.

Vilket ansvar de har. Tror inte de har kunskap många gånger att förstå detta.

De flesta av de tusentals alkoholberoende som jag mött har detta i släkten också.

Låt oss därför våga gå emot våra egna uppfattningar ibland och rädda barnen.
JESUS SÄGER JU: LÅT BARNEN KOMMA TILL MIG.

LÅT OSS RÄDDA BARNEN.
För Dig som tror att det bara är några barn som har det jobbigt så tror ex. Folkhälsoinstituet att det är minst 200.000 barn som bor i missbruksfamiljer. Tror själv det är många fler.

Prova att räkna till 200 000 och tänk efter att varje siffra är ett litet barn med ångest och skräck som växer upp utan tillit och som inte vet hur man skall dölja detta och hur den här dagen kommer att bli med mat eller bråk.