En ytterligare man vald till biskop...

De som ville se förändringarnas vind blåsa, åtminstone känna en svag bris, gällande kvinnligt synsätt i Svenska Kyrkan (eftersom övervägande del av besökare är kvinnor), kan nog nu känna sig besvikna.

För övrigt läser jag just nu den spännande feministteologen och professorn i Nya testamentet,
Elisabeth Shussler Fiorenza, om Johannesevangeliet, som hon anser sätter kvinnor i centrum såsom full fjättrade lärjungar, vilket de johanneiska församlingarna ansåg vara centralt, redan för över 2000 år sedan.

Ibland tar det tid, sägs det inom kyrkan.Sannerligen, så sant.

Det är därför man skall ha bråttom, så att någonting så småningom blir adekvat får man hoppas för sin samtid. Kyrkan har blivit snabbare. Tack gode Gud!

image491
Ytterligare ny manlig biskop, blir det denna gång för Västerås Stift, Tomas Söderberg, säkerligen en duglig präst och karl. Men han är inte en kvinna.

De som var rädda för Christina Schenning, med sitt friska synsätt med att försöka se och undersöka samtidens frågor, detta bl.a ur ett kvinnligt perpektiv, behöver därför nu inte vara rädda.

Och socialdemokraterna som gick till angrepp på henne, och istället lät partispiskan svingas och ville välja sin egen Margrethe Isberg, känner sig nog nu rejält snuvade på konfekten...

Som den kände författaren Kurt Vonnegut så ironiskt skrev (i slutet av varje orättvist dramatiskt slut i kapitel i boken: Slakthus 22, om jag nu minns rätt):


Så kan det gå, hå ja ja.

Schenning och biskopsvalet samt politiken som verkar styra kyrkan...

image445
Avslutar troligen biskopsvalet här.

Kyrkan och Gud har fått mycket uppmärksamhet gällande valet, men man kunde ex. haft en presskonferens när resultatet var klart, ås hade det blivit ännu mer.

Då kunde man än mer fått ut sitt Budskap, att man är en kyrka som finns mitt i samhället och Gud är relevant.

Schenning förde ut debatten.

Man har hänvisat till traditioner i en kyrka som är byggd på tron allena, enl. Luther. Jag känner inte till de andra kandidaterna, men de är inte direkt unga.

Hoppas de kan läsa sin samtid, så att de kan samtidens frågor så att dessa kan bli besvarade med Ordet.
Dessvärre anser många att kyrkan inte är relevant, då de går ut.

Jag är skeptisk till att politiken skall styra kyrkan.


Nedan artikel från SVD.


Sossarnas makt i Västerås stift är säkradI dag har det var biskopsval i Västerås. Det gick inget vidare för Christina Schenning. Hon vann provvalet, och det var mer än vad Västerås stiftsfullmäktiges s-gruppledare Lars Rydje kunde uthärda.

Schenning kampanjade för sin egen kandidatur, och var fräck nog att bjuda in till möte och samtal om utvecklingen av Västerås stift.
Det skulle hon inte ha gjort. Oetiskt och omoraliskt, menar Rydje i ett hotfullt brev till partikamraterna.
Jodå, han är medveten om att hans agerande kan uppfattas som om partipiskan viner. Men ursäktar sig med att "nu är det nödvändigt att agera som en man så att inte allt vad som har byggts upp skall komma att rasera".

Jesus, säger jag bara, och värre blir det.


"Den uppmaning som nu går ut till er s-ledamöter är att om du är elektor lägger du din röst på Margarete Isberg. Är du inte elektor så blir din uppgift att sprida denna uppmaning till dem som du vet skall vara med och rösta inom ditt kontrakt, och är socialdemokrater."

Bussigt ger Rydje sina kamrater tillstånd att som alterantiv rösta på kyrkoherde Tomas Söderberg.

Planenligt utföll så dagens biskopsval i 56 röster till provvalsvinnaren Christina Schenning,127 röster till Margarete Isberg och 126 till Tomas Söderberg. De sistnämnda går nu vidare i en slutlig omröstning.

Och den socialdemokratiska kyrkan består.

Biskopsvalet, en diskussion med en präst som börjar förstå....

Biskopsvalet i Västerås Stift.
Schenning inte vidare.

image444
Tror att hon skulle varit befriande för evangeliets spridande och för skapandet av nya mötesplatser i kyrkan.

Att vilje se sin samtid måste vara förutsättningen för att veta människors frågor.

Hon vågade bjuda in.

Det är få som gör så i kyrkan och vågar.... Detta har även Anders Carlberg, Fryshuset uttryckt.

Är man van med sin bransch är risken att man blir hemmablind.

Risken finns att man gör som man brukar göra. Det har kyrkan inte råd med....

Träffade idag en präst för en diskussion om min uppsats. Denne insåg att han inte förstått tidigare. Man vet inte hur andra har det därute, då man inte är där, sade han. Befriande med en som vågar se människan, liksom Schenning gör.

Jag är beredd att slåss för de alkoholberoende och deras familjer, eftersom din slutsats inte strider mot evangeliet, ansåg prästen idag.

Druvjuice i nattvarden. För en måltidsgemenskap - där alla är inkluderade.JAG HAR EN DRÖM....
 • att alla är inbjudna - på riktigt - med hjärtat.
 • att kyrkan vågar se och lyssna - fullt ut. Till alla.

Såsom i Allhelgonakyrkan.

Christina Schenning, Lars Rydje, biskopsvalet. Gud eller politik..???....

Biskopsvalet den 10 januari för Västerås Stift.

 • Är det politiken - makten - som skall välja biskop?


Borde vara folket som väljer - inte politikerna - så att Stiftet får en biskop som är intresserad av sin kyrka, sin samtid och som kan göra det kristna budskapet adekvat för dess medlemmar, och för dem som ännu inte är nådda - både av Ordet och dess gärningar (diakonal omsorg).

image438


PRESSEN SKRIVER NEDAN BL.A:


VLT kunde i går berätta om ett rundbrev som sänts ut till de 43 socialdemokratiska ledamöterna och ersättarna i stiftsfullmäktige från ordföranden Lars Rydje (s). Han anklagar biskopskandidaten Christina Schenning för att agera i egen sak och bedriva en valkampanj på ett sätt som lämnar "mycket övrigt att önska både etiskt och moraliskt".

Västerås stift är uppenbarligen inte som Iowa. En god biskopskandidat skall ställa sig till förfogande, men bör alltså inte plädera för sin sak. Det låter tjusigt. Men hur tjusigt är det att bli baktalad och inte kunna försvara sig?
I brevet till partivännerna pläderar Lars Rydje för att en annan kandidat, domprosten Margarete Isberg, bör bli biskop. Bland hennes kvalitéer framhålls att hon är "s-märkt".

Det är pinsamt för socialdemokraterna att deras gruppledare inte generar sig för att betrakta biskopsvalet ur ett så snävt partiperspektiv. Efter detta kan det inte vara roligt för någon kandidat att få socialdemokraternas stöd eftersom de väljer biskop efter partitillhörighet. Kunde de inte skonat Västerås stift från den blamagen?

Läs mera här från VLT...

Biskopsvalet i Västerås - ett modernt dockhem? Christina Schenning - vår tids Nora - uppbunden av ett osynligt patriarkat?

Ibsens - Ett dockhem igår kväll.

Skrevs år 1880 om kvinnans frigörelse och lika värde.
Tyvärr - intressant fortfarande.

Nora sade i pjäsen - Jag vill bara vara människa.
Kommentaren träffade mig rakt i hjärtat.

Inte kvinna, inte man - utan Människa.
Lika villkor. Båda könen kompletterar varandra.

Men...

Patriarkala nätverk som kväver jämvikt agerar fortfarande.

image437

Biskopsvalet i Västerås stift nästa torsdag har fått en politisk dimension.

Röstberättigade med socialdemokratiska sympatier uppmanas att rösta på domprosten Margarethe Isberg, av ingen mindre än stiftsstyrelsens vice ordförande Lars Rydje.

Rydje har kritiserat Christina Schenning för att ha bjudit in allmänheten till öppna möten för att diskutera hur Västerås stift skulle kunna utvecklas.
Läs mer på Sveriges Radios hemsida här...Nu går Rydje ut med ett brev, som skall hemlighållas (är det etiskt?) för allmänheten, där han anser att Schenning agerar omoraliskt.... (hur tänker han då om sitt eget agerande?..).

Att bjuda in till de öppna möten hon gjort, visar på svaghet anser Rydje.

 • Är det inte ledare som vågar visa på svaghet och som vågar lyssna på sitt Stifts behov, det som behövs, och som visar på öppenhet, öppna inbjudande samtal om vår tid, som verkligen behövs.
 • Inte män som med informella slutna nätverk agerar och skickar brev.

Rydje säger vidare i ovan intervju att:

Vi har vårt engagemang i Afrika till exempel, som då till exempel Isberg vet mycket om eftersom hon har varit med i det här skeendet hela vägen. Likadant med prästlönetillgångarnas förvaltning, till exempel, säger Lars Rydje.

I december när jag intervjuade dig sa du - att man låter det här vara och låter valet ske.

Litar inte du på att Gud ska föra socialdemokraternas talan, säger intervjuaren.Mina frågor är bl.a som samhället idag ser ut?

 • Är inte Stiftets människor de viktigaste i första hand? Deras behov och frågor, så att de kan få möta Gud.
 • Är prästlönetillgångarna - ett av de viktigaste för en biskop? Heter det inte man kan inte tjäna både Mammon och Gud?

Om Schenning har brutit mot en tradition (det är väl Svenska Kyrkan och inte den katolska hon vill och skall tjäna), som män förvaltat och tydligen förvaltar, är det väl dags att denna bryts. Såsom även Nora gör i ett dockhem...


Även Kyrkans Tidning tar upp fallet Schenning och skriver bl.a.:

I brevet skriver Rydje, tillika valförrättare i biskopsvalet den 10 januari, att eftersom Schenning - bedriver en kampanj på ett sätt som har mycket övrigt att önska både etiskt och moraliskt - och som aldrig hänt förut - så måste vi socialdemokrater agera -. Läs mer här...


 • Hon agerar inte i lönndom, som Stiftsstyrelsens vice ordförande gjort...
 • Vilken kyrka vill vi ha? En som har ledare som är intresserade av folkets frågor eller en som bl.a. styrs av politiska partier, där mäns traditioner, liksom i Ibsens - Ett dockhem - fångar in och kväver kvinnor.

Vi behöver fler människor, inte kvinnor, inte män. Vi behöver människor som Nora blir och är. Och som Christina Schenning.

En ledare prövas när det blåser - det har det sannerligen gjort om Schenning i detta biskopsval - hon verkar stå pall!

Hon blåste in - det blåser om henne nu, och sannerligen som av en Gudsvind har de stängda dörrarna blåsts upp och som nu verkar vädra ut det instängda.

Precis som i Noras omgivning behövs det öppna.
Om inte än mer nu, eftersom det patriarkala många gånger nu istället är listigt inslaget.

Öppna upp...
 • Om männen vågar.Lämnar nu allt i Guds hand. Må hon agera efter Sin vilja.

Nu är det klart.....

Äntligen.

Har nu skrivit färdigt det sista pm:et. Har endast examensarbtete och en praxistermin kvar.
Lektioner nästa gång först om ett år, verkar det som.

Har läst in nästan två terminer denna. Puh. Resultatet över förväntan.
Tack för kraften Ovanifrån!

Nu har jag tid att se på HEM TILL GÅRDEN och upptäcker till min fasa att den inte sänds just nu.

image390
Får istället ta fram ALBERT & HERBERT firar jul i min dvs-samling.

image391
Har ju följt biskopsvalet i Västerås, där man kritiserat Schenning för att med nya metoder i ett biskopsval torgföra och ta del av åsikter.

MÄRKLIGT.

Detta eftersom man nu på stiftets hemsida kan
se alla intervjuverna live över internet. Precis som under en presidentkampanj i USA, vilket man själv kritiserade. Hur tänker man nu då?


Tala om dubbelmoral.
Är man rädd för girl-power. Tydligen.

Schenning gjorde bra ifrån sig, eftertänksam, klok och handlingskraftig men som även vågade visa på svaghet.

Det som borde vara kyrkans signum och även gällande dess aktörer, framförallt hos en biskop. Gör som Gud bli en människa.

Hon kan bli riktigt bra för många. Hon vågar bli berörd och beröra andra.

Vilket uppmärksamheten på henne verkligen visat.
De andra har knappt uppmärksammats.

Tyder inte detta på att hon kan få medias och människors öra och öga.
En sådan biskop behövs i dessa dagar. Sannerligen.


image392
Gör som Petrus när han fick kallelsen av Jesus, våga gå ut på djupt vatten, släpp det invanda, det trygga, det förutsägbara - välj Schenning.

Hon vågar gå på vatten och många kommer att vilja följa henne. Våga göra skillnad. Kyrkan och människor behöver detta.
 • Vågar du gå på vatten?
Jag har gjort det. Läs 2 Korinterbrevet 5:17.

Jäntelag orsakar biskopsstrid och mötet som exploderade....

Igår två gudstjänster. Väsens skilda......

 • Den ena var det en gullig liten luciakör som sjöng, tror även Staffan var en stalledräng förekom (varför i en kyrka...).
Prästen hälsade välkommen och lite till samt sade att det var kaffe efteråt. Ingen predikan. 25 minuter lång.
2:a advent....... Minst sagt märkligt.

image381
 • Den andra var en Sinnesrogudstjänst. Fullt med folk, många från 12-stegs rörelserna och en hel andra syndare.
Fika innan och nakna samtal, om livet, döden, Gud och kyrkan.

Ungefär som de samtal som Schenning, biskopskandidaten kritiseras för.

Gissa om de gav något. Vilken kraft, som visade på omvändelsens enorma betydelse.

Bandet spelade fantastiskt, sju stycken, musik som berörde. Även psalmer i modernt arrangemang för moderna instrument som vi alla kunde känna oss bekväma med.

4:e steget i de 12-stegen var kvällens tema:
 • Vi erkände inför Gud, oss själva och en medmänniska alla våra fel och brister och innebörden av dem.

Prästen gjorde ett personligt utlägg, att detta berörde också honom. TROvärdigt.

Två delningar, två life-storys, två kvinnor, två incestoffer som barn. Nu mogna kvinnor, snygga på utsidan, där nu insidan börjats pussla ihop....

Fruktansvärt naket, men i en miljö där kärleken exploderade.
Så mycket brustenhet, där kraften till vändningen med Gud manifesterar över egot och som fullständigt exploderat och möjliggjort vändning.

Alla kunde känna igen sig i sin egen sorg, i sin egen personliga bottennivå, men också i sin glädje och tacksamhet att leva, här och nu. Och att vara just där igår. Med andra som vågar dela brustenheten.

Bättre påfyllning finns inte.
Finns inte.
När kyrkan är som bäst att våga förmedla Guds enorma omtänksamhet om var och en av oss.
Gud verkar genom oss. Vi behöver varandra. Ingen är och skall vara en egen ö.

Sådana här möten förvandlar. Låt kyrkan brisera i glädjerika möten.

På onsdag är det utfrågning i Västerås av biskopskandidaterna.
Har framhållit Schenning. Nu vaknar media också.

Ingen vågar förändra mer än vad ledarna tillåter. Därför är alla ledarval oerhört viktiga för kyrkans framtid.

Ingen organisation blir bättre än sina ledare
har jag alltid hävdat sedan jag började jobba med företag för över 31 år sedan. Och jag har sett många olika typer av ledare. Några riktigt bra.

Tror av erferenhet på en för kyrkan: Schenning.


Aftonbladet idag så har Helle Kleins artikel rubriken:

Pingvinberget består i både kyrka och akademi

 • Hon går till angrepp på Svenska Akademin som bara utsett en kvinnlig Nobelpristagare i år, Doris Lesing, samt även mot kyrkans kritik mot Schenning och tar upp de patriarkala nätverken som hindrar kvinnor och därigenom att visa på hela mänsklighetens hela bredd.
image383
Hon skriver bl.a:

Hon (Christina Schenning, min anm.) har bjudit in till öppet hus för att få veta vilka samtal som förs om samhälle och kyrka inom Västerås stift. För detta kritiseras hon nu hårt av framförallt männen i stiftet.

 


Traditionen bjuder att en biskop inväntar kallelsen och absolut inte utåt tillstår att han eller hon vill ha makt. Så har det slutna maktsystemet kunnat upprätthållas i århundraden. Männen har ändå sina nätverk och behöver inte hålla öppet hus.

 

Självklart finns det en balans mellan kallelseprocess och personvalskampanj.

Jag tror inte ett ögonblick att Christina Schenning har haft kampanjmöten. Få torde vilja ha ett biskopsval som liknar det amerikanska presidentvalet.

 

Att föra öppna samtal om kyrkans framtid och om trons uttryck i vår tid handlar snarare om att stå för ett dialogiskt ledarskap. Faktum är att det är just det som behövs om vår episkopala kyrka ska kunna vara folkligt förankrad framöver.

 

Schenning gör helt rätt i att gå sin egen väg.

 

Pingvinberget i både akademi och kyrka behöver luckras upp.

Läs hela artikeln här...
I Sveriges radio (lyssna på den här) uttalar sig Schenning och säger bl.a:

Det är en oskriven regel att de personer som ställer upp i ett biskopsval inte håller någon typ av valmöten.

Det har nu kommit fram att Christina Schenning har samlat folk till möten i Malung, där hon kommer ifrån.

Det är olämpligt, säger bland annat Lars Rydje, Borlänge, som är vice ordförande i Stiftsstyrelsen. Vi ska hålla på våra regler.

Jag har hållit möten och pratat om Gud, samhället och kyrkan, berättar Christina Schenning. Det tycker jag är viktigt och min uppgift.

Hon förstår inte den oskrivna regel som Lars Rydje hänvisar till.

Jag bryter inte på något vis mot svensk lag.

image384

Jag tänker fortsätta att prata med människor och handlar det om att bryta mot jantelagen eller jäntelagen, som ska få flickor tysta, så kommer jag att göra allt för att bryta mot dom.

Biskopsvalet i Västerås och varför Christina Schenning....

Har under en tid tagit upp det stundande biskopvalet i Västerås.
Märkligt nog tas detta inte upp i någon större omfattning i media.

image380Har kyrkan sig själv att skylla?

Är kyrkan så marginaliserad att man inte bryr sig nämnvärt?

Vet tidningarna att man inte ens köper deras tidning om de skriver om detta, trots att kyrkans medlemmar betalar flera tusen per år i medlemsavgifter.

Är biskopsrollen marginaliserad i folks medvetande, dvs. vet gemene man inte vad biskopars uppgift är, pga. att dessa inte är med i tillräcklig utsträckning i den allmänna mediadebatten.

Har man sig själv att skylla eller är de för visionslösa borde vara väl vara en adekvat fråga?

Jag som intresserad prästkandidat känner inte till någon biskops vision (självklart är det att göra evangeliet känt).

Vad kan detta bero på? Borde de inte kortfattat inspirerat informera om denna till alla stiftets kyrkomedlemmar och inte bara i sitt herdebrev (som kan vara för lång och för teologisk för gemene man att förstå).

Är det medlemmarnas eller biskoprnas bristande insikt om vikten av detta?
Eller tror man inte att det ligger i biskopens ämbetsuppgift?

Vart skall man gå om man inte vet riktningen? Många församlingar skulle behöva klarare visioner, än i deras många gånger otydliga församlingsinstruktioner.

Detta kanske inte just nu ligger i biskoparnas arbetsuppgifter, men detta borde det göra i framtiden, som jag ser det, så att kyrkans underbara verksamhet i mycket större omfattning börjar spela roll i folks medvetande.

image378Har den senaste tiden agiterat för Christina Schenning,
läs här artikeln i sin helhet om hennes vision bl.a.

Så här skrivs det bl.a. i Kyrkans tidning.

Först skrivs det om Räddningsverket och dess övningsverksamhet...


Jag kan ju inte lära de här kunniga människorna någonting egentligen, säger hon. Men jag kan vara med om att skapa ramar för ett gemensamt lärande.

Mycket handlar om vad som händer när individen möter ett system. Att där uppstår en kultur som kan präglas av rädsla, av tystnad och skam eller av öppenhet och lärande.

När något går fel så tar vi inte upp det för att sätta dit någon.

Att skylla på en enskild löser sällan problemen.
Det är oftast förhållanden inom organisationen som driver människor att agera som de gör. Det kanske är brist på utbildning, brist på rutiner eller tydligt regelverk.

De slutsatserna är giltiga också för Svenska kyrkan, menar Christina Schenning.
Här ryms en god människosyn som kyrkan inte alltid omsätter i sin organisation.

Under alla mina år i kyrkan har jag aldrig mött någon som inte vill det goda, däremot är det inte alltid organisationen tar vara på det engagemang som finns. Här måste kyrkan bli mycket bättre.


Vidare står det i artikeln bl.a.:

 

Åren vid Räddningsverket har gett Christina distans till kyrkan.

 

Erfarenheterna när hon valde att säga upp sig från sin tjänst som kyrkoherde i Kista för några år sedan, har gjort henne starkare och mer klarsynt.

 

Christina Schenning ansåg att det ekonomiskt, personalmässigt och teologiskt var orimligt att låta EFS-föreningen driva en egen fristående distriktskyrka inom församlingens ramar.

 

Jag vill att Svenska kyrkan ska vara ett. Men där fanns det så många olika förväntningar som inte gick att förena.
Till slut handlade det inte om sakfrågorna utan om mig som person och då valde jag att stiga av.

 

Detta har lärt henne något om en ledares utsatthet och behovet av stöd; i form av handledarskap men också en stödjande stiftsorganisation.

 

I dag har mycket förändrats i Kista, tillägger Christina. Personal har sagts upp, ekonomin går utför och EFS-föreningen är snart upplöst.

 

image379

Tiden i Kista har också lärt henne något om ledarskap.
Har man inte koll på hur svårt det är att vara ledare ska man inte vara det.

 

Vad skulle vara Christina Schennings signum som biskop?


Hon vill stå för ett ledarskap i samverkan med andra, men där biskopen tydligt är ytterst ansvarig för stiftets samlade arbete. Hon vill också främja ett underifrånperspektiv.

 

Jag ser framför mig ett ganska stort arbete kring kyrkans viktigaste uppgifter som grundas på församlingarnas prioriteringar och en ordentlig omvärldsanalys.

 

Ett tredje svar handlar om innehållet: att sätta det andliga samtalet i centrum.


Det fjärde svaret är kanske det mest betecknande.

 

Det återkommer under pauserna i den dramatiska krisövningen och korridorer som andas myndighet men befolkas av vänliga kollegor som ger uppmuntrande kommentarer till att en kollega i statlig tjänst figurerar i biskopsdiskussionerna.

 

Det handlar om samverkan.

Att kyrkan deltar i samhällsutvecklingen som en aktiv partner: inte bara i tid av kris, utan i en förebyggande, nätverksbyggande, lärande roll.

Det här är något Christina Schenning har med sig från Malung. I ungdomsgruppen Kristen i plugget samverkade alla oavsett samfundstillhörighet.

-Det har lärt mig att ekumeniken inte ska vara toppstyrd.
När man i ekumenikens namn säger att det är knepigt med kvinnliga biskopar eller könsneutralt äktenskap säger jag: strunt i det.


Det är i lokalplanets ekumenik vi har något att bidra med
och generöst ta emot av andra.

Åsa Lindeborg, Christina Schenning - nakna skildringar och flera andliga möten....

Möten.
Det är de som förändrar - ansikte mot ansikte.

Idag flera.
 • Julmarknad i Hågaby. Samtal i Waldorfmiljö om bl.a. en högre makts kraft som kan möjliggöra förändring, detta över ett fikabord.
 • Därefter ett ytterligare möte på ett annan plats, där vi kunde konstaterade vikten av öppna samtal om samhället och Gud i Svenska Kyrkans regi.
image376

Kan konstatera att vi bägge vågar se och tala om vår barndom för att hjälpa andra. Förr hölls det tyst.

Åsas bok - Mig äger ingen - har sålt i massor. Tydligen ett bevis att man vill läsa och tala om detta för många förlamade ämne och sjukdom. Tyvärr känner många känner igen sig.... alltför många.

Som sagt, man kan inte förändra det man inte erkänner.

Det finns ett gigantbehov för så väldigt många att vilja tala om sin brustenhet och att möta andra med liknande erfarenheter.

Hoppas Svenska Kyrkan möter upp detta behov. Den har kompetensen och resurserna, som lokaler och anställda, hoppas man har viljan.... För behovet finns sannerligen. Detta tror jag inte, det vet jag. Tyvärr.

image377
Hoppas kommande biskop i Västerås vågar inspirera till mod så att fler kan bli helare.

Har sagt det förr. Christina Schenning har modet.

Hoppas och ber att Svenska Kyrkan skall våga att välja henne till biskop.
Många skulle bli stolta över sin kyrka då och i framtiden, är jag väldigt övertygad om.

Biskopsvalet i Västerås Stift och surt sa räven, eller....

OK. Jag är inte uppväxt i kyrkans korridorer.

Idag är jag inte nådig, även om det är just nåden jag vill ha fram.

Allla branscher och företeelser har sina dolda koder, men å andra sidan förändras de alltid över tid.
Inget är tradition från början.

image372
Kanske inte förstår dessa koder när det gäller valet till ny biskop för Västerås Stift och varför dessa outtalade koder finns.

Man jag har stor erfarenhet av de marknadsmässiga tilvägagångsätten när man tillsätter ledare.

De skall synas, de skall våga förändra och de skall kunna inspirera och kunna läsa marknaden.


Christina Schenning, som kom 1:a på biskopskandidats listan, har inför utfrågningen den 12 dec. i Västerås bjudit in och frågat om synen på samhället och vad Svenska Kyrkan gör och skulle behöva förbättra eller utveckla eller se vad de redan är bra på.

image373
Då har hon nu från flera kyrkliga företrädare fått kritik.
Så skall man inte göra, detta sätt är inte brukligt.....
Från min begränsade horisont, låter detta faktiskt absurt!!!

Om jag skulle tillsätta en chef/VD för mitt företag, skulle jag vilja att denne hade gjort en omfattande analys av mitt föetag och dess marknad, se vilka behov och resurser som finns och vad som behöver utvecklas. Eller hur...

I Kyrkans tidning ondgör sig dels några av de andra kandidaterna, dels andra företrädare inom kyrkan att detta inte är brukligt. Läs den här...

Inte brukligt.....

50.000 människor
och mer än så gick ur Svenska Kyrkan förra året.
Om alla Enköpings invånare gick ur Svenska Kyrkan skulle det uppmärksammas, för det är nästan så många som gått ur. En hel stad.

Är detta brukligt.....

Skrota brukligt. Traditioner är viktiga, men de måste våga ifrågasättas, för de är inte heliga i detta avseende. Åtminstone kan jag inte se vikten av detta, då det behövs nytänkande för att i framtiden vara en part att räkna med.

Vill man inte ha en biskop som är nyfiken, och som inte först och främst vill se över prästtillgångarna för att säkra prästers löner, som några av de andra kandidaterna ansåg var något av de viktigaste för en ny biskop...

image374
Är det inte en vision, sprungen ur evangeliet om Kristus, ur en teologi om en älskande Gud som kommit till oss för att hjälpa en sargad värld som behövs.

Schenning tar upp vision, en öppen kyrka och vikten av det andliga samtalet
- för det är bara ur det allt kan förändras och förbättras, i mötet ansikte mot ansikte.

Jag tror å det bestämdaste att man behöver en biskop som vågar se samhället, som vågar möta svåra frågor, som vågar ta reda på saker utanför kyrkans väggar för att göra skillnad.

Vet man det kan man ställa in kompassen på Vägen, sedan inspirera sina med- och motarbetare för att gå ut i världen och genom det andliga samtalet förbättra människors, individers liv.

Jag tycker alla kandidater skulle ha varsin egen hemsida, dit man kunde ställa frågor och att var och en av dessa där kunde presentera sig själva, sina visioner, sin teologi m.m. Vore inte det en kyrka i tiden.

Visst, man skall leva i världen, men inte av den, men Gud vill att vi skall utvecklas. Ingenstans har jag läst att vi skall vara kvar där vi just nu är.

Men man har ännu inte förstått vikten av internet till fullo.
Har läst lite i avhandlingar av forskarna Mia Lövheim (Religiös identiet på internet bla. för unga..) och Anders Sjöborg om internet (Bibeln på internet som verktyg..) och religion. Bägge pekar bl.a. på detta kostnadseffektiva och alldeles utmärkta verktyg för möte och mission samt undervisning, men kyrkan har inte förstått dess fulla potential. Alldeles uppenbart.

Ingenstans har jag funnit bra hemsidor i kyrkan, som ger klar info och undervisning och som känns fräscha.

Detta märks och kanske rädslan för förändring avspeglas i kritiken mot Schennings nya och öppna sätt.
Kyrkan behöver nytänkande, inte traditioner som inte klargör kandidaters fulla potential rättvist.

Kritiken kan upplevas som: surt sa räven...... Man kanske är rädd för nytänkande? Vad tror du?

Läste även tidningen Budbärarens kritik mot Schenning, vilken faktisk utlämnat vissa relevanta fakta.
Man är uppenbart oroad över hennes agerande för snart ett halvt årtionde sedan, där hon vågade gå och agera i en tidigare konflikt som hon fick överta. Är det inte ledare som vågar agera, som inte smusslar undan schimer under mattan och låtsas som det regnar ute, som behövs. Åtminstone behövs de i denna världen.

Tydligen hade denna EFS-församling inte någon längre bärighet, då de nu har lagts ner. Dessvärre. Läste ingen självrannsakan hur det kunde hända i artikeln, detta kan och borde vara på plats, man blir ju mer trovärdig då....

Men, surt sa räven...

Bättre att skylla på andra verkar många göra idag gällande kristna schismer inom många samfund.
Detta är absolut inte bra för framtiden och det kristna livet. Ett öppet samtal är bättre än pajkastning.
Som kristen borde mångfald och enhet vara en bra strävan, tycker åtminstone jag.

Har faktiskt aldrig upplevt så mycket dold kritik i mitt 30-åriga arbetsliv som det finns inom de kristna väggarna, som de får år jag varit del av kyrkan.

Om detta borde man börja tala om. Man kan inte förändra, det man inte erkänner.
I affärslivet har man varken råd eller intresse av pajkastning, i stort sett. Man skall leverera.
Mobbning förekommer mer i kyrkan än någon annanstans, skriver Kyrkans Tidning i senaste numret.

Att leverera har man inte behövt i så stor omfattning inom kristenheten, det ligger i sakens natur, men det finns behov att tillgodose, och dessa kan man strunta i att se, utan istället köra på som vanligt i gamla upptrampade fotspår och pinka in sitt territorium.

Men det finns också många, många som gör bra saker också, det måste klart uppmärksammas också!!!

VI HAR INTE RÅD MED PAJKASTNINGEN. Världen behöver försoning och kärlek, action och inte gnabb. Har jag fel....

Den biskop man vill ha verkar vara någon som aldrig gjort fel, får jag ett viss intryck av, eller....

image375
Har man inte förstått att ingen av oss är perfekt, det är därför Gud kom till oss.

Förlåtelse verkar inte vara det avgörande kriteriet hos en del kristna falanger, vilket märks i mediadebatten, som för mig är mycket märklig.

Borde man inte istället sikta på det som håller oss samman, stjärna och kärnan - Jesus, samt att själva göra en egen självreflektion över sina misslyckanden för att bli trovärdiga.

Självrannsakan behöver vi alla. Även biskopskandidater, de har alla säkert gjort mycket fel. Dvs. om de har vågat åstadkomma något.

Bikten: att inför någon annan torgföra sina egna synder, är ett utmärkt verktyg för växande, vilket är 12-stegs rörelsens grund för tillfrisknande. Man kanske inte gör det så ofta inom kyrkan som inom ex. AA (Anonyma alkoholister). (Lägger därför in alla dessa 12-steg på slutet i detta inlägg, se längst ner).

Jan Carlzon sade som nytillträdd SAS chef:


 • Man kan inte spara sig ur en kris, man måste ge en vision och satsa.
 • Och om man inte gör något, så gör man inget fel. Men gör man något, så får man saker uträttat. Och gör man då fel, kan man alltid, ställa saker tillrätta. På det sättet får man något alltid gjort.

Är det inte en sådan biskop som behövs. En som vill något, som vågar lyssna in och som vågar synas.

Många biskopar är åtminstone för mig anonyma (de är säkert duktiga, men de syns inte). Och jag är ändå prästkandidat.

Läs här sex frågor, som Kyrkans Tidning ställt till biskopskandidaterna.
Vem verkar intressantast tycker du?


Himmelriket är nära... Låt oss våga sträcka ut handen, låt oss våga göra skillnad.
För det behövs nya vägar.

50.000 utträden.
De behövs vision och mission.

Vi alla behöver Gud, världen är brusten. Låt oss fokusera på det nödvändigaste.
Folk är hemlösa, folk super, barn lider, våldet manifesterar.

Sluta tjafsa, utan lyssna in samtiden och låt Kyrkan fullt ut bli ett adekvat verktyg för bättre liv och en mötesplats för brustenhet och upprättelse.
Om man vågar.

Vem kommer du att rösta på?De tolv Stegen

(Ta bort alkohol och ersätt med vad som tynger dig, som ex. synd, mat, socker, för mycket arbete, porr etc.)

 

1. Vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen - att vi förlorat kontrollen över våra liv.

 1. Vi kom till tro på att en kraft, starkare än vi själva, kunde hjälpa oss att återfå vårt förstånd.
 2. Vi beslöt att lägga vår vilja och vårt liv i händerna på Gud, sådan vi själva uppfattade Honom.
 3. Vi företog en genomgripande och oförskräckt moralisk självrannsakan.
 4. Vi erkände inför Gud, oss själva och en medmänniska alla våra fel och brister och innebörden av dem.
 5. Vi var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna alla dessa karaktärsfel.
 6. Vi bad ödmjukt Honom att avlägsna våra brister.
 7. Vi gjorde upp en förteckning över alla de personer vi hade gjort illa och var beredda att gottgöra dem alla.
 8. Vi gottgjorde alla dessa människor, så långt det var oss möjligt, utan att skada dem eller andra.
 9. Vi fortsatte vår självrannsakan och erkände genast om vi hade fel.
 10. Vi försökte genom bön och meditation fördjupa vår medvetna kontakt med Gud - sådan vi uppfattade Honom -
  varvid vi endast bad om insikt om Hans vilja med oss och styrka att utföra den.

12. När vi, som en följd av dessa steg, själva hade haft ett inre uppvaknande försökte vi föra detta budskap vidare till andra alkoholister och tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter.Bra exempel på förändringsarbete i samfund....

Att våga förändra för att fortfarande vara adekvat, nu och i framtiden, är en utmaning för varje kristet samfund i Sverige.

Tro på mirakel, men då vi fått armar, ben, öron och mun så är det mening att vi skall bidra till detta.
Över 50.000 har ur gått ur Svenska Kyrkan det senaste året.

image370
Jag vid min begränsade horisont, som dock i många avseenden är tydligare än hos s.k. vanliga kyrkobesökare, kan inte se några nämnvärda förändringar inom kristenheten för att de skall inspirera många.

Visst, mycket skall bort av både kostnadskrävande byggnader och ointressant verksamhet.

MEN MAN KAN INTE ENBART SPARA SIG UR EN KRIS.
 • MAN MÅSTE HA EN VISION........

Jag ser ingen sådan, jag läser inte om någon.
Förutom om Allhelgona kyrkan i Stockholm, som spelar roll för människor.

Idag är det en spännande artikel om Fildadelfiakyrkan i Stockholm och deras förändringsarbete.
Läs den här i helhet...

Den handlar om ledarens viktiga roll att våga förändra och
samtidigt ge en vision som måste förankras hos alla.

Så här står det bl.a. i Dagen:

......Två timmar senare är Filadelfiakyrkan fylld av pastorer och församlingsledare från hela landet, den årliga Predikantveckan inleds. Tema: Att våga nåt nytt?.

 

Piensoho konstaterar att förändringstakten i samhället är större än någonsin och att det är en stor utmaning för en församling. Han predikar om ledarskap utifrån Josuas liv och säger att hans önskan är att stärka självkänslan hos de församlade.

 

Vi behöver ledare som vet att verkligheten alltid är förhandlingsbar. Ledare gnäller inte, de förändrar verkligheten. Det är vad vi är kallade till. Kliv fram!


Och samtidigt, bredvid ett starkt självförtroende som gör att man vågar gå före, påpekar han också att det är viktigt att förstå sin plats.

 

 Att vara ledare handlar inte om att bli högst i hierarkin, det handlar om att vara beroende av Gud och behöva ständig ledning. Vi behöver öva oss i urskiljning så att vi är lyhörda, så att vi vet vart Herren går för det är dit vi vill gå.


Önskar att det blir en bra biskop som kan inspirera i Västerås Stift, när de nu skall utse en ny. 

 • Tror definitivt att Christina Schenning kan vara den som kan inspirera och leda Svenska Kyrkan där.


Hur kan man göra Kyrkan mer attraktiv och häva sekulariseringen?


Vill här nedan försöka peka på några mycket viktiga punkter för framtidens kyrka om den skall vara användbar och bli attraktivare!


image360Vad menas först med sekularisering?


Sekularisering (av latin sæcularis, som hör till seklet) är den process varigenom en stat eller ett samhälle gör sig fri från alla religioner och leder till att samhället och staten är neutrala i trosfrågor. Sverige anses som ett i hög grad sekulariserat samhälle, trots att en mycket stor majoritet fortfarande tillhör Svenska kyrkan, det samfund som tidigare var en del av staten.

 

De tidigare rådande teserna har varit:

1) Tesen om sekularisering, som utgår från att samhällen utan någon form av religiös tro och religiösa organisationer växer fram som en följd av ett vetenskapligt synsätt på tillvaron.

 

2) Tesen om att de som tror på övernaturliga, dolda väsen och krafter och som är villiga att offra något för sin tro präglas av irrationalitet, kunskapsbrist eller av psykiska störningar.

 

Det nya sättet enl. Rational Choice Theory är att några av religionssociologins nya företräder hellre vill utgå från en interaktiv modell för att beskriva sekulariseringens grundande, detta med tre definitioner: religion, religiösa företag (religious firms) och religiös ekonomi.


Denna religiösa ekonomi liknar en traditionell kommersiell ekonomi, med liknande synsätt: om kunder samt olika företag som med sina produkter vill erbjuda och tillfredsställa sin marknad.De som styr hur deras teori gällande religiös ekonomi bäst fungerar är i vilken mån den är reglerad av samhället. Är den oreglerad finns förutsättningar för en religiös pluralism och vice versa. Det nya sättet är en modell med analys av religiösa ekonomier, istället för individuell religiositet, sålunda är angreppssättet att studera de religiösa företagens vitalitet, än att som tidigare analysera skillnader ifråga om efterfrågan på religion.


Detta synsätt anser jag är adekvat, då en monopolistisk situation ofta kan innebära en stagnation på många plan, allt från frånvaro av kundanpassning som bottnar i ointresse eller behov av att läsa av samhället, dess kultur, dess sociala struktur och läge och vilja att aktivt söka nya kunder.


Är kyrkan statsfinansierad, dvs. en reglerad marknad i något avseende, kan detta innebära att man inte känner sig lika tvingad av att anpassa sig till sin marknad, eftersom ekonomin då kan tillåta att man inte behöver jobba efter ekonomiska marknadsprinciper, såsom att målstyra verksamheten och efter teorier som t.ex. return on investment och slipper sålunda indirekt att vara lönsamma, vilket hindrar utveckling i längden eftersom man kan ägna sig åt ett utbud med produkter som inte efterfrågas nämnvärt och därmed kan detta innebära stagnation för den religiösa utvecklingen, som i sin tur då kan bidra till sekulariseringsprocessen.

 

image361

Visserligen finns det kompetenta aktörer som kan tillfredställa kunderna på en reglerad marknad, ett lysande ex. är Allhelgonakyrkan i Stockholm.


Marknadstänket genomsyrar allas verklighet i vardagen, dessa sätt att tänka och vara påverkar säkerligen ens sätt att välja och tänka om religion och samfund. Därför anser jag att Rational Choice Theory är en viktig början för en modern religionssociologis utveckling eftersom den är inkorporerad i ett modernt tänkande hos individerna, framförallt i dem redan sekulariserade länderna och i synnerhet de protestantiska, som kan ses som mer individualiserade.


Individerna här är vana att tänka och handla efter att generellt maximera sin nytta, sina fördelar, sålunda kommer detta säkerligen i någon mån innebära att man överför detta även inom religionens sfär för egen del, vilket då i dess avvägning kommer att även omfatta även religiöst humankapital.

 

En öppen fri marknad, utan dominerande samfund kan bäst omfatta denna teori och det vedertagna börjar ju på många håll framförallt i västvärlden bli en frånvaro av en officiell och dominerande kyrka.


Andligheten har aldrig varit större i vårt land sägs det från flera håll, trots detta växer generellt inte de kyrkliga samfunden, bristen av konkurrens kan förklara saken. Man bär dock veta att det kan ta flera generationer att bli attraktiv.

 

image362

Prästen Olle Carlsson i nämnda Allhelgonakyrka, som alltid är fullsatt säger om vad kyrkan gör med de skaror som kommer i nyss utkomna nr. 48 av Kyrkans tidning:


Vi i Allhelgona har inte resurser att ta emot den enorma tillströmningen - och är kyrkan intresserad av dem? Vill vi ha människor i kyrkan? Svaret är inte självklart säger Olle Carlsson.


Med detta citat visar Olle på Rational Choice Theory, där människor har hittat hans kyrka, medan andra kyrkor i närheten och i landet ekar skrämmande tomma. De flesta som går i Allhelgona bidrar, även om de bara är där, för man ser man dem inte som free riders (dvs. de som åker snålskjuts på andras insatser).


Därför blir de ofta över tid mer aktiva i olika grupper. En inklusivistisk människosyn komparerad med ett attraktivt utbud som läser marknaden och dess kunder visar här på att nämna teori fungerar.


Om man vill ha fullt i sina kyrkor, krävs det att man jobbar på ett annat sätt, här alldeles uppenbart bevisat.


image363

Men man förändrar inte i tillräckligt stor utsträckning i kyrko-sverige för att bli attraktiv, trots ekande salar. Kanske beror detta pga. ens egen bekvämlighet, detta möjligtvis bl.a. pga. statsanslag som utarmat kreativiteten och brist på insikt om ett marknadstänk.


Svårigheten ligger bl.a. i att anpassa kyrkan och fortfarande vara i världen, men inte leva av den, dvs. att låta Gud och Kristus vara centralt och inte gå mot Guds intentioner, så att man inte blir enbart en ytterliga social aktör och mötesplats, utan en kyrka som berör, inspirerar, helar och bygger upp människan och dennes relation till Gud, så hon kan låta Guds avsikt med hennes liv bli tydligt och därigenom blir kyrkan en möjliggörare för individen att genom denna kunna få mening för sitt eget liv och andras, så att man kan båda älska sig själv och andra.


Jag tror det finns en hel del som har både mod, energi och kunskap att kunna och våga förändra, förbättra och samtidigt förvalta all fantastisk kunskap som finns inom våra kyrkor.


Detta på ett konstruktivt och intelligent sätt så att kyrkan kan bli en tillgång som kan skapa mening, mål, gemenskap och glädje för alltfler. Hoppas jag är en av dem.

 

image359Tror även att Christina Schenning,

en av biskopskandidaterna för Västerås Stift är en av dessa.Himmelriket är nära... Om man vill och vågar....


Schenning och biskopsvalet för Västerås Stift 2008

En av biskopskandidaterna till Västerås Stift har nu hoppat av.

Stadsmissionens direktor Marika Markovits har av familjeskäl samt att hon inte känner sig färdig med sitt nuvarande uppdrag
tackat nej till vidare medverkan som kandidat. Läs även Dagens artikel om detta här...

Tror att det behövs en kvinna på posten.

En duglig sådan, som också kan läsa samhället utanför kyrkans väggar och veta vilka frågor som finns där för att kunna göra kyrkans (Guds) budskap relevant, både för de som finns "inom" och för dem som befinner sig "utanför" kyrkans organisation och budskap.

Självklart krävs att man kan kyrkan och vågar inspirera alla, samt att man vågar se dess fördelar och även brister.

image358

Fortfarande anser jag att Christina Schenning är en ytterst klok präst samt ledare och tror att Schenning kan bli en mycket kompetent biskop. Läs hennes CV här!

 • Vad tycker du?
 • Vilka kunskaper, erfarenheter och gåvor bör en biskop i dagens Sverige ha?
Kommentera gärna?

Schenning, Inspiration och att våga växa och se andra...

Mörkt ute, men ljust i mitt inre...

Så känns det idag.
Är som vanligt snabbt färdigt med mina inlämningsuppgifter, detta nu gällande beteendevetenskap.
Är därför fri.

Har efter dagens seminarie, avvnjutit (faktiskt!) mitt andra pass ang. sånglektion.
Märkligt roligt. Är ju inte Caruso.
Men det går bättre än förväntat tycker både jag och den positiva Maria, min sångfröken.

Egentligen går allt märkligt bra.

Var ju rädd att börja plugga till präst, då jag inte är en hejare varken på språk eller sång.
image345
Blev då påhejad av den utmärkta prästen
Christina Schenning, (hon är nu en av biskopskandidaterna för Västerås Stift) som tydligen såg att jag kunde mer än jag själv insåg. Vi behöver fler sådana inspiratörer i kyrkan.
Har stött på alltför få. Däremot tvärtom, märkligt nog.

Har ju haft många fler VG än G under de här 4 åren hit tills. Mirakel ser jag faktiskt det som.

GUD hjälper mig, men har ju fått armar, ben och andra sinnen för att min självkänsla skall kunna växa genom att jag själv får möjlighet att använda mig av mina gåvor som är nerlagda i mig. Man blir stolt över det man tar hand om, har du tänkt på det?.....

Om man vill och vågar växa behövs inspiratörer som skänker kraft, råd och vågar säga emot en för att man skall få mod att pröva nya vägar.
Uppmanar Dig att inspirera din omgivning.
 • Se målen, inte problemen. Höj blicken!!!

Gud bär mig och detta är så OERHÖRT tryggt, framförallt när jag vid vissa tillfällen tvivlat på min förmåga eftersom jag är begränsad. Min tacksamhet går till min nya väg-guide Jesus.

Detta tack vare vad Han har gjort för mig och på det sätt Han ständigt inspirerar och utmanar mig.
Detta genom Bibeln där Guds Ord skänker insikt, trygghet, kärlek och tack och lov förmaning.

Köp nu den inspirerande Bibeln i ny form, som lifestyle magasin med kvalitet och med tankeväckande bilder.

Nya testamentet har gett mig ett nytt liv...
Varför inte ge bort den till någon som behöver kraft och ett bättre liv. Kanske du själv?....

Beställ den här och se mer här...

image344
F.d. SAS chefen Jan Carlzon ligger bl.a. bakom den.

Så här står det bl.a. i Kyrkans tidning:

Vi är inte ute efter att missionerna. Men vi vill se om texterna har någon bärighet hos människor i dag och om de kan fungera som etiska rättesnören, säger Dag Söderberg. Då måste de också illustreras med fotografier från dagens miljö.

Alla foton som ingår i den nytestamentliga versionen visas därför i en utställning ute på Raoul Wallenbergs torg, Nybrokajen i Stockholm från den 16 november till och med den 31 december. Starka bilder som förhoppningsvis får stressade julshoppare att sakta in stegen och kanske ta in bildernas budskap i sina egna liv.

Läs mer här...

Min blogg på Västerås stifts hemsida...

Pennan är vassare än svärdet.


Vist och korrekt.
Varför inser inte kyrkan som lever genom Ordet dess fulla potential.

Internet tar sig in överallt. In under skinnet.
Så varför skriver inte fler präster bloggar...

För mig är detta obegripligt. På gränsen till indirekt tjänstefel (det står nog inte i deras anställningsinstruktioner).
Avsikten är att föra ut Ordet, så.....

Nu är
min blogg länkad hos Västerås Stifts hemsida.

Har där skrivit om Christina Schenning. Biskopskandidat.

image343 • Om man kan se människan
 • Om man kan läsa sin samtid
 • Om man kan inse att man måste våga både förvalta och förändra - för att sätta upp mål så att människan kan få det bättre redan här och nu
 • samt att våga inge hopp
- då tror jag å det allra bestämdaste att Schenning kan vara den kandidat som kan klara av detta svåra stycke genom att bygga team som kan göra skillnad för dem som behöver nås, både av Ordet och den diakonala omsorgen som kyrkan har så stor kompetens av.

Ingen klarar ensam att driva och bygga visioner.
Därför behövs i Västerås Stift en lagspelare som både kan peka på mål, våga ta obekäma beslut samt att ha förmågan att se de osedda.

Har under min levnadstid träffat många, många människor som berört mig.
Detta från alla samhällets skikt - från alkisar, kriminella, till s.k. vanliga, knegare, företagare, industrimän och kvinnor till olika typer av s.k. kändisar.

Genom dessa möten och förhoppningsvis genom en viss fallenhet för att kunna läsa människor, tror jag mig kunna bedöma att ovan kan bli en mycket kompetent medarbetare i kyrkan som VÅGAR göra skillnad.

Ingen är felfri. Men den som berör mitt hjärta och verkar tänka både med hjärtat och huvudet och som har tidigare erfarenheter, bra och dåliga, kan bli en trovärdig biskop. Och som tror på Gud.

Hoppas man vågar rösta på Schenning.

Mc-entusiast näste biskop.....

image302Västerås nya biskop kan bli en som kör Harley Davidson (Nedan bl.a saxat fr. VLT)


Christina Schenning var inte föreslagen som kandidat av valberedningen. Ändå fick hon flest röster.

 

Jobbar nu som utbildare på Räddningsverket och är hojåkare sedan hon var 17 år, och har dessförinnan arbetat som student­präst, sjukhuspräst och fängelsepräst.

 

Alla har ett värde men mot vissa har livet varit väldigt orättvist. Det tog jag med mig från tiden som fängelsepräst, säger hon till VLT (Läs mer..)

 

Hon vill det ska finnas en öppenhet inför att människor har olika erfarenheter av Gud, samt att vi behöver varandra.
Om resultatet av provvalet var oväntat för Christina Schenning, var det nog ännu mer oväntat för andra.

Vilken taktik har du haft inför provvalet?
- Ingen taktik. Jag har faktiskt inte haft någon, säger Christina i intervjun.

 • Men själv tror jag det finns Någon som har ett finger med i spelet. Det har jag trott hela tiden. Christina är kompetent. Kyrkan behöver henne och hennes språk bl.a.

Och det är ju inte dumt med en hojåkare... och som kör Harley.. Kan det bli bättre?
Läste att någon har sagt att om Jesus kom nu, så hade han åkt Harley. Jäpp.


Vad var det jag skrev.... Schenning är ett mycket bra val.

Skrev imorse på min blogg.
Nu är röstningen klar.

Följande går vidare till nästa omgång gällande val till biskop för Västerås. (Antal röster inom perentes)

image300
Christina Schenning 75


Thomas Söderberg 74
Marika Markovits 73
Margarethe Isberg 52
Sven Hillert 37
Håkan E Wilhelmsson 27

Grattis Christina.
Ett mycket bra val. Minst sagt.


Så här skriver bl.a. Kyrkans Tidning:

Tre kvinnor vidare i Västerås biskopsval

Tre kvinnor och tre män går vidare när det gäller valet till biskop i Västerås stift. Det blev resultatet av torsdagens provval i Falun. Så många kvinnor har aldrig tidigare passerat provvalet i något stift.

Överraskande vinnare
blev Christina Schenning.

Fanns inte med på listan
- Jätteroligt. Det var oväntat och glädjande med ett så stort stöd, säger Christina Schenning, en kort stund efter att hon nåtts av resultatet.

Christina Schenning, 46 år och idag utbildare på Räddningsverket, var en av de kandidater som inte fanns med på den lista som stiftets beredningsgupp tagit fram inför provvalet. Hon är född i Malung, prästvigd i Västerås och har tidigare bland annat varit chef för fjällprästerna i Sälenfjällen.

Deltar för första gången
Det är första gången som hon är med och kandiderar i ett biskopsval. Det är också första gången som tre kvinnor går vidare från provvalet

-Det är väldigt roligt. Jag är väldigt stolt över vår kyrka som har modet att se kvinnors kompetens, säger Christina Schenning.

- Helt perfekt. Jag är Malungflicka och röstade på Christina Schenning, säger Anitea Wickers, ersättare i kyrkorådet och fullmäktige i Malung.

Läs mer...


Så här nedan står det bl.a. på Västerås Stifts hemsida idag.

Frågor till Christina Schenning.

 • Varför vill du bli biskop i just Västerås stift?

Viktigt i min kyrkosyn är folkkyrkotanken med sin tillmötesgående attityd, öppenhet och noggrannhet att inte dra gränser för Gud. Vidare är samhällsengagemang, sociala frågor samt arbete med internationella frågor något som Västerås stift förvaltar.

 • Vad kan just du bidra med som biskop i stiftet?

Viktigast i ett biskopsval är reflektion kring vart kyrkans folk vill gå och inte enbart vem som ska leda arbetet. Vad vill ni med kyrkan i Västerås stift och vad är inriktningen på uppgiften, därefter kan ni titta på min (de andras) ledarstil.

 • Den viktigaste samhällsfrågan att arbeta med för kyrkan just nu?

Kyrkan har en viktig, men ofta marginell roll. I arbete med t.ex. kriser och katastrofer tar kyrkan ett viktigt ansvar under själva händelsen. Men samhällsengagemang är till stor del vardagsarbete, att vara proaktiv, att i samverkan med kommun, myndigheter, näringsliv, föreningar etc. tydliggöra lokalsamhällets behov och vilka insatser kyrkan kan göra. Denna omvärldsanalys med andra tror jag stärker kyrkans uppgift att vara mitt i byn, även om byn har förändrats och hela världen är en del av den idag.


Prov valet ang. biskop för Västerås idag..... Schenning bra val!

Nästa år ska Västerås stift få ny biskop. Inför provvalet idag torsdag, har tolv kandidater nominerats. Flera av de nominerade är kvinnor, skriver VLT.

image299Har mött en hel del kompetenta människor från Kyrkans värld. Christina Schenning är otvivelaktigt en av de mest kompetenta, så vitt jag kan bedöma.
Att se människan, att bli berörd och att kunna beröra är bl.a. hennes gåvor.
En av hennes predikningar är något av det bästa jag hört.
Ber att kyrkan skall få en kompetent biskop i Västerås.

VLT skriver: "Man talar om Västerås stift som ett stift som har låga trösklar och högt i tak. Det kan en av kandidaterna till biskopsvalet, Christina Schenning, hålla med om. Hon har bland annat arbetat som studentpräst, kyrko-herde, präst i fjällkyrkan och just nu som utbildare på Räddningsverket. Den höga representationen av kvinnor glädjer henne.
-Det är spännande att det finns en möjlighet för Västerås stift att få en kvinna som biskop. Men det är inte en specifik egenskap att det är en kvinna. Det specifika är att få en biskop till Västerås som är engagerad i folkligheten och som kan leda Västerås stift teologiskt. Om det blir en kvinna är detytterligare en kompetens i kyrkan, säger Christina Schenning".
Läs mer...

Även Dalarnas Tidningar skriver om valet idag. Läs här...

Läs Västerås stifts hemsida, de har en blogg under dagen gällande valet. Läs här...