Kan man avfärda 2 miljarder kristna, utan att först ta reda på vem Jesus är?

Ärligt talat vem var Jesus? Människa eller Gud, eller bägge....Många idag reflekterar inte över Jesus.

Måhända kan man tala om honom som en god människa, men inget mer. Att han skulle vara Gud eller över hans egna uttalanden om sig själv, funderar gemene man nog inte över så ofta, kanske beroende på att man inte tagit sig tid över att ta reda på mer om vem han är. Eller att vi kristna inte vågat utmana eller informera.


För mig är det märkligt idag.

Är Jesus den han utger sig för att vara, så är det verkligen BIG NEWS!!!
Om Gud har kommit till oss och vill oss något så är detta det viktigaste som hänt dig och mig. Jesus utlovar evigt liv bl.a. Är inte det något att ta fasta på? Vad har du att förlora och vad har du att vinna om du tar ställning i frågan om honom, dvs. tro eller inte tro på honom?Hur talar Jesus om sig själv?


Jesus visar i evangelierna (fyra olika) på sin roll och beskriver sig själv i olika termer som inte är ordinära för en vanlig förnuftig människa och av dessa uttalanden får vi dra våra slutsatser att antingen ljuger han, är förvirrad eller så stämmer hans utsagor.


C.S. Lewis (som skrev om "Narnia" och som gick från att vara ateist till att bli kristen på äldre dar) säger att vi måste ta ställning, då Jesus inte kan vara en moral och vishetslärare, som många idag högst kan sträcka sig till, om han ljuger om sig själv, eller hur....


Det finns ju mycket som talar för Jesus, genom att se på hans handlingar. Han var osjälvisk vilket lärjungarna kunde intyga, de under han utförde, hans sätt att möta människor, till och med fienderna kunde inte hitta fel. Att allt sedan är nedtecknat av fyra olika personer i de fyra evangelierna förstärker antagandet att detta är Guds Son. Även historiska källor har omvittnat att han funnits, vilket de flesta vetenskapsmän idag kan hålla med om, att han var en historisk person (det finns väldigt många källor, som är oberoende av varandra som vittnar om honom).


Du kommer när du läser Bibeln, komma till en punkt där man är tvungen att ta ställning. Antingen är han en galning eller så är han Guds Son.


Hur hänger det ihop om han är både sann människa och sann Gud?


Jesus, människan, är Guds Son och Guds Son är människa, liksom liknelsen för att förstå detta bättre,  är relationen mellan kropp och själ hos människan, där själen ger liv åt kroppen men mottar inte å sin sida kroppens egenskaper eller hur ett glödgat järns förening med elden, där järnet får del av eldens egenskaper att lysa och värma men förvandlas inte till eld, liksom elden inte förvandlas till järn.Är inte du nyfiken på vem han är?


Eller har du råd att inte ta ställning, så vad har du att förlora eller vinna? Har över 2 miljarder kristna fel, kan du avfärda dem utan att veta vad deras tro innebör och är det inte dags att ta reda på vem Jesus är, om det är så att han är den han är och vill just Dig något.


Mitt tal om "borde kristen tro dammas av" på Svalkan...

Underbar miljö ute på Ulriksdal och Café Svalkan, som drivs av Betlehemskyrkan i Stockholm.

Talade ikväll om ovan tema. Publiken var blandad, där fanns ungdomar, men i huvudskak äldre, många med anknytning till ovan kyrka. När man talar bör man har en bra ljudanläggning, så var inte fallet här heller...

Det jag kom fram till, hoppas jag framgick, är att det finns ett behov idag. Många brustna både bland äldre och yngre. Man måste identifiera dessa för att kunna nå dem. Världen behöver och Jesus kallar oss kristna att nå de svaga såsom han gjorde.

Olof Palme invigningstalade 1968 för Kyrkornas världsråds fjärde generalförsamling i Uppsala Domkyrka och sade:

"Om kyrkorna idag får oss att lyssna på ett annat sätt än tidigare, beror det på att de nu delar en upplevelse av nöd och maktlöshet med oss alla. Det finns en värld av nöd utanför våra dörrar. Den kyrka som uppleveler och denna nöd har, genom att avstå från makt, en möjlighet att tala för oss alla".

Frågan så här 40 år senare är om kyrkan i allas ögon här i Sverige delar den maktlösheten och avstår från makten? Vad tycker du? Vad är Din bild?


Vilka kännetecken finns då på en växande församling och som jag inte direkt talade om ikväll, därför att mitt uppdrag och temat var att visa på att den borde dammas av, att det finns ett behov och att kyrkan inte tillräckligt tydligt klarar att nå väldigt många, även om jag inser att det är svårt, men man måste hela tiden ifrågasätta om man verkligen sysslar med det mest adekvata i sin omgivning.

Man bör kontinuerligt göra en:
1) omvärldsanalys,
2) behovsanalys
3) och en målgruppsanalalys, såsom Jesus gjorde och talade om. 

Avsikten med min korta föreläsningar var inte att den här gången visa på vad som direkt behövdes, bara att kristen tro behöver damma av sitt budskap, så att den kan nå alla. och framförallt de allra svagaste. Med kyrkan menar jag oss alla som ingår i den, inte bara de anställda.


En växande församling kännetecknas av:

1) Vägskäl - att man måste göra något nytt.
2) Relevant verksamhet - och så att människor utan kristen bakgrund kan känna igen sig.
3) Varm, öppen och välkomnade atmosfär.
4) Vänskap.
5) Varm andlighet
6) Målmedvetenhet och betoning på missionsuppdraget - med en hög teologisk medvetenhet i allt de gör, med hög tilltro till Bibelns osm Guds ord och Jesuscentrering.
7) Betoning på personlig omvändelse.
8) Öppenhet för förändring och nya intryck
9) En dynamisk och rikt utrustad präst - som bygger relationer, bygger team och utrustar människor till tjänst och leder genom förkunnelse och undervisning.Har du frågor eller funderingar
om ovan eller om mitt föredrag, du kanske var där, positivt och negativt, snälla maila gärna kommentarer. Bara på det sättet kan jag och kyrkan förändras, så ditt bidrag är viktigt, även här.

För övrigt - tack alla ni som var där.

Var rädda om Er och Guds Frid till var och en av er.


Träffa mig nu på söndag i Stockholm!!!!

Kl. 1800 på Svalkans Café ute på Ulriksdal skall jag tala.
Kom dit, gratis entré och en alldeles underbar miljö.


Mitt tema är: "Borde den kristna tron dammas av".

Har många delar som bör intressera många, med allt från hur man marknadsför, predikar, hur man som kristen bör föra budskapet vidare, vad som utlovas i Bibeln just för dig etc.

Har avsett att man skall kunna ifrågsätta.
Min tidigare erfarenhet av ett helt liv som eventproducent där man presenterar budskap ligger i botten bakom mina erfarenheter och kunskap.

Hitta dit.
Läs mer här....


Utan dom, ingen skuld och skammen blir både kvar och kan inte tas bort...

I mitt examensarbete berörde jag ovan rubrik.

Det finns alldeles för många möjliggörare till dumheter!

Vad skall man med det kristna budskapet till om man inte både kommunicerar dom och evangelium. Bägge behövs för att människan skall vika av från en felaktig väg, ett felaktigt beteende, men uppenbart är att vi alla behövs nås av båda elementen. Brukar säga att vi behöver fler "motmänniskor" i våra liv, som vågar säga sanningen till oss och som vi vågar lyssna till.

Både i Kyrkans tidning igår och Dagen idag (se nedan)  ryter Ann Heberlein till! Vad tycker du?

"Svenska kyrkan borde framför allt predika Guds Ord. Inte undvika det som är obehagligt, som att alla människor syndar och gör fel ibland.
Det menar Ann Heberlein, teologie doktor i etik, som starkt överväger att lämna Svenska kyrkan.


Kyrkan är diffus, otydlig och ängslig, anser hon.-Svenska kyrkan är alldeles för mån om att stryka samhällets trender medhårs och tar inte sitt uppdrag att vara kristen på tillräckligt stort allvar, säger hon till Dagen.När hon själv besöker gudstjänster, vilket hon gör många gånger, får hon ofta en allmän-etisk betraktelse som går ut på att vi människor ska kramas och vara snälla mot varandra.-Människor som kommer till kyrkan vill ha något att bita i, något att reflektera över, vi vill bli utmanade, säger hon med viss irritation i rösten".
Läs mer från Dagen här...)

Det började med en biker-Bibel på MC-mässan...

Det finns en Plan. Alldeles tydligt. Numera...


Om min kristna resa skrivs det i nya numret av "Stridsropet", Frälsningsarméns tidning.

Läs mer här...

Borde kristendomen dammas av...

Söndagen den 24 augusti kl. 1800 på Svalkans Café, ute på Ulriksdal, Stockholm håller jag ett föredrag gällande rubrikens tema. Kom dit, det är öppet för alla.

Varför temat?

Många församlingar tappar medlemmar och få tillväxer. Har därför funderat en del kring detta. Är det fel på kristendomen, formen eller innehållet? Finns det ett sökande efter mål och mening i livet och efter ett andligt behov som bör tillfredställas och som många församlingar inte förmår att intressera sin omgivning med sin verksamhet och budskap. Har en hel del tankar om detta efter att ha arbetat som proffs på event och möten sedan 1976.

Redan för 4 år sedan höll jag ett föredrag för Domkyrkoförsamlingen i Uppsala om detta. Möttes av en hel del kristiska röster, en del upprörda åsikter, men en MYCKET spännande diskussion där man började ifrågasätta vad och hur man bedrev sin verksamhet. Efteråt kom en dam fram till mig och sade; "normalt brukar vi inte ifrågsätta i kyrkan, utan vi brukar framföra våra åsikter efter vi lämnat kyrkan, många gånger som skvaller, så detta var en uppbygglig kväll för oss alla, tack!".

Man kan inte förändra eller förbättra det man inte erkänner, som bekant.

Kommentera gärna detta inlägg om Du har några idéer för framtidens kyrka och om hur kristendommen borde dammas av?


Tidningen Dagen skriver idag om vad det är som kännetecknar en växande församling i form av nio punkter, se nedan valda delar från den (eller läs hela artikeln här..)

Fakta: Nio kännetecken på en växande församling


 1 Vägskälet

Nästan alla församlingarna hade stått vid ett vägskäl de senaste 20 åren. Pastorerna berättar om hur församlingen gått igenom en eller flera kriser som lett fram till beslut om omstart och omfokusering av dess liv och verksamhet. Besluten handlar om att medvetet fokusera på missionsuppdraget och att nå nya människor.


2 Relevant verksamhet

Tre gemensamma nämnare finns bland verksamheterna i de 15 församlingarna: Välutvecklat gudstjänstliv, tydlig betoning på smågrupper och någon form av diakonalt/socialt arbete. 73 procent av dem som svarat på enkäten anger att de regelbundet finns med i någon form av smågrupp. Därutöver har församlingarna ett brett utbud i sin verksamhet som är designad så att människor utan kristen bakgrund kan komma och känna sig hemma.


3 Varm, öppen och välkomnande atmosfär

En klar majoritet av enkätpersonerna väljer att beskriva känslor som har med välkomnande, accepterande, öppenhet, värme och gemenskap, som svar på vad de upplevde som attraherande när de först kom med i församlingen. 88 procent svarar, utifrån tio givna alternativ, att det viktigaste i församlingen är att bli accepterad precis sådan som man är.


4 Vänskap

Undersökningen visar att personliga relationer, vänskap och omsorg är helt avgörande för om en människa ska komma till församlingen, ta till sig en personlig tro och sedan bli kvar i församlingen. Här spelar smågrupperna en viktig roll.Upp emot 80 procent av de svarande anger att de fått sin första information av kyrkan genom en personlig kontakt med någon. Hälften fick sin första kontakt genom att de blev medbjuden av någon.


5 Varm andlighet

Församlingarna "sänder" sitt budskap på en våglängd som många människor upplever som berörande, befriande och glädjerikt. Genomgående hos enkätpersonerna är att de uppger att de blivit berörda av Gud genom till exempel lovsång, bön, nattvard och förkunnelse i församlingen. Flera har också upplevt "tilltal" att söka upp församlingen.


6 Målmedvetenhet och betoning på missionsuppdraget

Församlingarna har en hög teologisk medvetenhet i allt de gör. Det finns en stark betoning på missionsuppdraget som handlar om att nå nya människor och frigöra dem till tjänst för Gud i sina vardagsliv och i församlingen. De flesta församlingarna definierar sig själva som evangelikala eller karismatiska. Det finns en hög tilltro till Bibeln som Guds ord och en Jesuscentrering.


7 Betoning på omvändelse

Alla församlingarna betonar personlig omvändelse och man har lyckats skapa en kultur där man kombinerar människors långsamma process att komma till tro med tydliga tillfällen för avgörelse.


8 Öppenhet för förändring och nya intryck

Församlingarna hämtar gärna inspiration från olika sammanhang i och utanför Sverige, till exempel: Willow Creek och Naturlig församlingsutveckling (fler än hälften), Vineyard/New Wine, Saddleback/Församling med mål och mening, Taizé, Iona, Bjärka Säby/Peter Halldorf. Någon församling angav också Brommadialogen och tolvstegsrörelsen. 75 procent av församlingarna kör Alphakurser.


9 En dynamisk och rikt utrustad pastor

Pastorerna utövar sitt ledarskap huvudsakligen genom att vara herdar och genom att bygga relationer. De är tydligt inriktade på att bygga team och utrusta och frigöra människor till tjänst, och leder även genom förkunnelse och undervisning. Deras fokus ligger på missionsuppdraget, nya människors väg till tro, lärjungaskap, och att utveckla nytt snarare än att förvalta. Medelåldern för de intervjuade pastorerna är 50,5 år och bara två är under 40 år. De är alla erfarna församlingspastorer. Undersökningen har gjorts av Cahtrine Nygren och Thomas Arvidsson på Naturlig församlingsutveckling Sverige och kan läsas i rapporten "Växande församlingar i Sverige".


Källa: Ulrika Lokrantz, Reporter, Redaktionen - Dagen


Vem avgör vad som är rätt eller fel?...

Vem skall man idag tro på?

Många människor bär idag på ett förvirrat samvete.

Samhällets syn med att det varit och är viktigt att satsa på sig själv för att uppnå frigörelse, har medfört negativ självcentrering för många.

En nådig Gud efterfrågas inte längre, kanske en nådig medmänniska, där många pga. rädsla då väljer att manipulera omgivningen, vilket ökar ensamheten.

Då det inte längre är Guds röst som dömer, innebär det för många att det är svårt att veta vad samvetet skall avgöra vad som är korrekt, eftersom det för många är svårt att veta vad som nu är grundnorm och grundvärderingar.

Man kan bara svara inför sig själv, av det riktas skulden mot sig själv om man inte "lyckas" och man fastnar i sin egen inkrökthet.

image529
Finns ingen gemensam moral, finns ingen gemensam synd, därför blir syndernas förlåtelse obegripligt för många.

Av detta behövs idag en lagpredikan som avslöjar människans uppror mot Gud som avslöjar synden för att få ett skuldmedvetande, där man kan acceptera sig som man är genom Guds blick, detta genom att förmedla att Jesus är det enda hoppet.

Ovan är inte särskilt tillrättalagt idag.

Men håller du med om att det är svårt för många att veta vad som är korrekt?

Fler lagar får vi, men blir vi laglydigare.

Skam och skuld begränsar många människor idag och de är svåra att befria sig själv ifrån.

Den som inte finner sig älskad, kan heller inte älska och förlåta sig själv. Någon har dött just för dig!!!


Du vet väl om att du är värdefull? Elller....


På-kristning pågår...

Lyssnade och träffade igårkväll Elisabeth Sandah, tidigare näringslivsjournalist på SvD under 25 år och uttalad ateist, som blev frälst för lite över 5 år sedan och som sedan bl.a. skrev en bok om detta. Numera är hon chefredaktör på den ekumeniska kristna dagstidningen DAGEN.

Ett spännande föredrag, öppet, ärligt och klart budskap i ett sekulariserat land som är under förändring, ansåg hon. Påkristning pågår....

image472
 • Apg 4:12 "Hos ingen annan finns frälsningen och ingenstans under himlen finns något annat namn som kan rädda oss."

Så här kan bl.a. läsa på
jnytt.

Det går en våg av andlig längtan över Sverige idag!

Jag märker det i min omgivning, bland släktingar och vänner. Jag ser det i debattprogram på TV. Gud är inte tabu längre.

Under lång tid präglades Sverige av avkristning och sekularisering. Men nu har trenden vänt. Vi törstar alla efter något som kan ge oss en djupare livsmening.

Magnus Hagevi som som är forskare vid Växjö Universitet har genom sin forskning visat att sekulariseringen har avstannat och en "sakralisering" har påbörjats.

Längtan efter helighet har återvänt. Varken ateismen eller materialismen har förmått att ge oss det vi längtar efter på djupet. Därför är Sverige på kollektiv resa mot kristen tro.

Låt mig ta några exempel, säger författaren Wohlin och namnger Göran Skytte, Elisabeth Sandahl, Göran Grieder, Maria Kuchen, Liam Norberg, Helle Klein och Ingela Agardh - alla kända namn som talar om att Gud sent i livet omvänt dem och att de förvandlats.

Sam Wohlin fortsätter: Den kristna tron växer snabbare i världen än någonsin i historien. Nu är det mer än 2,1 miljarder människor som tillhör någon kristen kyrka i världen.

Mer än 100.000 människor blir kristna varje dag i världen och omkring 3000 nya kyrkor grundas varje vecka globalt sett.

En ny tid har kommit och Sverige står på tur för ett verkligt besök av Gud.
Jag tror på kristendomens återkomst i Sverige!

image473
Sannerligen finns det ett behov bakom kommersialismens tomhet. Svaret är Jesus.
Trodde aldrig jag själv skulle skriva detta.

Gud är bra skicklig. Och jag var bra rädd att förlora min egen identitet om jag började tro på Honom.

Så fel jag hade.

Guds pusselbit i mitt hjärta var den sista delen i det stora pusslet.
Allt är färdigt.

Syns vi på lördag 20080202 i Betlehemskyrkan, undrar Mikael Bedrup?

Skall både tala och predika imorgon i Betlehemskyrkan, Stockholm 20080202, under deras 3 dagars vinterkonferens. Se mer info här...

Temat: Våga tro!

 • Är det relevant att tro i vår tid och varför talar de kristna så lite om sin tro - är de rädda?
Några funderingar som jag kommer att beröra.

Kom gärna dit och hälsa på mig!!!

image471

Program:

Lördag 13.30 Mötesbyrån öppnar
2/2 13.30-17.30 Barnmöten
    Samling i Petrussalen
Mr Goran och Maria Polback m.fl.
  14.00 Föredrag
    Tro under allt som dig möter..
Bo Brander
  15.30 Fika
  16.00 Panelsamtal
    Tro i vår tid..
Ingela Agardh, Mikael Bedrup, Klas Lindberg
  17.30 Enkel middag på Utsikten
    (Biljetter köpes i mötesbyrån)
  19.00 Kvällsmöte
    Fri, modig och het!?
Anders Sjöberg och Ingela Agardh
Nicklas Amran
  21.00 Gospelkväll
    Mikael Bedrup
Gospel Nation och Maria Nordenback

Tomhetens välde...

Många människor idag känner tomhet.

Frågan blir kan Bibeln ge några svar till oss idag...

image470

(Nedan är delar av min uppsats jag skrev förra året.)

 

Paulus uttryck i Romarbrevet 8:20-21 Allt skapat har lagts under tomhetens välde, inte av egen vilja utan på grund av honom som vållade det, men med hopp om att också skapelsen skall befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas, fångade mitt intresse.


Många människor i Sverige idag upplever en inre tomhet, trots att vi idag har det materiellt gott ställt om man jämför med många andra länder i världen. Därför är detta budskap intressant att undersöka. Alkohol, mat, narkotika, sex, shopping och arbetsmissbruk är idag stora problem ur ett socialt, ekonomiskt samt ur ett hälsoperspektiv, dels för vårt samhälle och dels för individen och dess närkontext. Detta är ett uppenbart bevis på att många människor inte mår bra, upplever tomhet som de försöker döva, vilket dessvärre många gånger medför ödesdigra konsekvenser.


Därför anser jag det är viktigt att undersöka om Bibeln, med sina erfarenheter, kan bedöma bakgrunden till denna tomhet, vilka konsekvenser tomheten kan ge och om Bibeln kan och kunnat ge svar för hur människor kan fylla denna inre tomhet.
11.1. Vad har min studie visat på? Grundtanken visar sig, att när något inte svarar mot det som det var ämnat för, blir det bedrägligt och tomt. Tomheten drabbade människorna, då de valde bort sin kunskap om Gud och därigenom drog på sig tomheten, medan skapelsen i övrigt blev underkastad den ofrivilligt. Synden (att missa målet) är anledningen att skapelsen förlorar sin mening, pga. den orsaken förvandlas människan till skapelsens exploatör.


Varför är Gud anledningen till denna tomhet? Möjligtvis syftar Paulus på Gud, som dömde världen att bära syndafallets följder, eller på djävulen, som låg bakom detta, men troligen menas Adam, som genom sin olydnad förde in döden i världen. Tomheten beror på Guds vrede.

 

Oavsett vem som orsakat denna tomhet, är det viktiga nu att fokusera på vad som kan fylla tomhetens välde, visar min studie. Det är brådskande för mänskligheten och i sin tur skapelsen, vilka skapelsens och människan negativa konsekvenser, dessvärre är ett bevis på.

 


11.2. Vad säger detta oss idag? När man byter ut det eviga och odödliga mot obeständiga ytliga bilder, dvs. det som inte är evigt, exempelvis gällande överdriven konsumtion av skapelsens resurser: gällande natur, materiella produkter, alkohol, mat, sex, arbete m.m. Detta innebär negativt för individen, mänskligheten och skapelsen, med snabb eller långsam undergång, samt andlig död som följd.

 

Att Gud skapat världen var givet för judar och kristna under Paulus levnad, men somliga religionsriktningar antog att materien, oandlig som den var, hade tillkommit genom en lägre gud, inte minst gällande olika former av gnosticism. Här ser vi idag olika nya strömningar, t.ex. humanismen, som betraktar människan som alltings måttstock. Även andra olika vishets strömningar med sitt försanthållande för både individ och skapelse, har genom historien visat sig förödande för många, då de ofta lämnar efter sig en besk eftersmak. Detta ger i längden upphov till en inre känsla hos människan, en tomhet.

 

Budskapet är att Gud har skapat hela skapelsen, där vi människor fick härska över den, på så sätt delegerar Herren sin allmakt till oss, dock är Gud den som är ytterst ansvarig. Detta innebär ju risker bevisligen, både för oss själva samt skapelsen. Hade vi inte fått denna möjlighet, hade vi heller inte fått några valmöjligheter.

 

Denna frihet kan innebära att saker sker som inte är Guds vilja, det är därför Paulus säger att allt skapat är lagt under tomhetens välde, och avser stadiet när människan faller i synd, vilket drabbar både människan och skapelsen. Syndafallet färgar hela den kristna tron och traditionen som världen är märkt av.

 

Hur kan Gud tillåta detta kaos och fördärv i världen i sin skapelse? Bibeln säger att Gud kommer att ställa allt till rätta en dag, med ordning och rättvisa. Genom Jesus Kristus, sann Gud och sann människa, valde Gud en väg, för att dels visa oss kärlekens och försoningens väg, och dels gav han oss upprättelse genom korset. Detta genom tron på honom, som vi kan välja. Herren tillhandahåller Anden som hjälp till och för oss, så att vi kan försonas med oss själva och varandra.

 

Allt har dock inte en mening, det finns massor av händelser som är fullständigt meningslösa och tomma på innehåll, ex. tsunamin i Asien för några år sedan. Guds avsikt är inte att människor skall lida, det finns inget meningsfullt budskap i dessa inträffanden.

 

Emellertid tror jag att Gud kan ge saker en innebörd. Gud kan genom sin godhet ge allt som händer en mening, även om allt som händer inte är Guds mening. Därför är vi alla kallade att följa Jesus och med våra liv hjälpa andra människor och på det sättet kan de bli upprättade och blir de helare, som då kan ta ansvar för skapelsen.

 

Med en teologi som visar på vikten av att ta hand om hela skapelsen, undviker vi som kristna att anpassa oss för mycket, att bli för snälla i negativ bemärkelse. Även som anställda på företag, inom stat, förvaltning och kyrka skall vi lyda Gud. Ex. agera när det gäller maktmissbruk eller förstörelse av vår nästa eller vår skapelse.

 

Människans och skapelsen gemensamma öde, vilar på att mänskligheten förvandlar och förbättrar skapelsen. Detta genom tron på Jesus Kristus!

 

Himmelriket är nära...

 


Så säger man att Bibeln och Gud är död....

Alltid aktuell. Bibeln. Citeras varje dag i någon tidning i Sverige. Undrar om någon läser den på riktigt. Gör du?

image259

Högmod, avund, vrede, girighet, lättja, frosseri och vällust - de sju välbekanta dödssynderna har fått en ny innebörd......
Läs vidare...

 • Gud är död! Nietzsche.

 • Nietsche är död! Gud

-Vi har ökat vår kunskap enormt - men har inga svar på de stora frågorna...

Skylla på andra.... som en liten pojke i en sandlåda....

Dagens Expressen skriver bl.a:

image256
"Senatorn Ernie Chambers bestämde sig för en tid sedan att stämma Gud i domstol.

Anledningen, enligt Chambers, är att Gud ska ha utsatt honom och hans väljare för terrorhot och talat om död och förintelse för miljoner av jordens medborgare, skriver amerikanska tidningar.
Chambers syftar naturligtvis på bibeln och dess innehåll.

I går hittade domstolsbiträdet John Friend ett dokument på sin arbetsplats......"
Läs mer här...Så kan det gå när man inte kan läsa sin Bibel. Hå ja ja....

Gamla testamentet skall läsas i ljuset av Nya testamentet
och det förbundet, dvs. i ljuset av Jesus och vad han har gjort för oss alla inkl. ovan senator.
GT är inte en bok och sedan är punkt. Det kommer en fortsättning, därav NT.

Gamla testamentet och dess budskap där Gud är krävande är bakgrunden till varför Gud kommer till oss. Vi lyckas ju inte, vi börjar lita enbart på oss själva. En älskande förälder hjälper sina barn, ställer krav på dem, är ingen feg möjliggörare.

Att vi vänder oss från Gud, så fort vi känner att vi klarar oss själva och då våra egna "konton" är fyllda, men när det går dåligt, då kommer vi "med svansen mellan bena" till honom för att be om hjälp. Och det är ok, men uppmaningen är en relation och det får man av att läsa Bibeln. HELA BIBELN. En relation får man genom att umgås, det är därför Guds Ord i bibeln skall läsas av Dig.

Om du ännu inte vågat öppna den..... (Vad krävs för att du skall börja våga läsa den mest fantastiska bok som finns? Att du skall dö snart, är det så mycket som krävs, och tänk om du då kommer på varför läste jag inte det här tidigare, så kunde mitt inre hål varit lagat långt tidigare. Kom ihåg att mycket av det man lider av i kroppen kommer av oro. Så sluta oroa dig, låt Gud leda dig och fylla ditt inre hål.

Eller skall du kämpa mot med snabba lösningar på annat håll, som du dessutom måste betalaa för. Bibeln har du ju hemma. Vad väntar du på? Döden, sjukdom eller en ny religion som skall fylla allt för dig. Sedan. Detta sedan. Det är nu och evigheten jag talar om.

Det var väl det dokumentet som hade hittats, Bibeln enl. ovan. Tror jag.


Tror du? Och på vem? Och framförallt varför.........

Skall jag själv lita på Gud i denna stund.....

Att skriva för andra är lätt, hur fungerar tron när det verkligen gäller för en själv kommer på prov nu.

image235För några dagar sedan skrev jag ju bl.a:
"Motgångar tvingar oss att vända oss till Gud och lita på honom istället för oss själva.
Bibeln är fylld till bredden av personer och omständigheter som visar och beskriver detta. Kom ihåg att Guds plan är god, så ha tillit till hans plan just för dig.."

Var hos läkaren igår och fick beskedet att jag måste bli omopererad i min axel.

Det är bra, det trista är att jag då inte kan skriva och kan därför nog fullgöra de kurser jag i höst tänkt. Men skall tala om detta med studievägledaren på Universitet imorgon. Har ju köpt alla dyra böcker för beteendevenskapskurserna, å andra sidan är de bra att läsa i framtiden....

 • Men detta bidrar till att min studie tid kan bli ännu längre och då utan inkomster bl.a....
 • Dessutom fick jag beskedet att jag direkt måste ta det lugnare för att fixa operation.

Många tankar i huvudet.... men jag kan nu ärligt säga att jag lägger mitt liv i Guds händer, han har en plan för mig. Jag får lita till honom och att jag är färdig när han vill.

Men jag är inte sugen på att återigen bli nedsövd och att de skall såga mer i axeln, men värken som jag har är ingen underbar upplevelse. Kommer därför att skriva lite kortare i framtiden här och får säga som Jesus: "Ske din vilja, inte min".

Gud vill säkert något gott med detta. Måste gå ner i vikt och lägga om mina matvanor, dvs. mindre portioner och absolut inget socker och salt. Inget ont, har något gott med sig. Tack Gud för varningen och lidandet så att jag kan förbättra mig och lita till dig, istället för till mig själv, för det gör mig bara ensam.


Ville höra något bra så jag sökte på internet och hittade den radiostation som dominerade 70-talet. Musiken är kanon även nu, med mix av gamla och en del nya låtar. Talar givetvis om
Radio Luxembourg, lyssna genom deras länk.

Vad hände idag den 28 aug. : 1973
 • Deep Purple members receive a gold disc for selling half a million copies of Smoke On the Water.


För dig som vill gå vidare med din tro, gör som jag besök en Alpha-kurs.
image234
En Alpha-kurs är uppbyggt av en serie föredrag som täcker de grundläggande delarna av den kristna tron.

Besök deras länk ovan. Anmäl dig till en spännande kurs där man får ifrågsätta livet och se ifall den kristna tron är relevant för dig.

Jag gick den för 4 år sedan, har dessutom varit ledare. Trodde aldrig att den skulle påverka mig i min vildaste fantasi. Aldrig! Visste ju vem jag var. Trodde jag.....

Det är verkligen givande och ett bra sätt att skaffa nya bekanta.

För mig var det viktigt att ifrågsätta. Jag hade inget att förlora. Kurser finns överallt och det är ekumeniskt. Ingen tvingar på en ett budskap, vilket är bra.

Det bästa jag gjort. Säger min Familj. Och mina vänner. Anmäl dig där! Du har inget att förlora bara dig själv att hitta.


The Secret - min bedömning....

Har nu läst hela boken "The Secret".
Mycket finns att hitta i Bibeln, som också citeras. Det som är intressant är i boken språket, formuleringarna.
Var inte ett offer, ta kommandot genom ditt sätt att tänka och se på världen är devisen.

Förpackningen är proffsig, språket enkelt och budskapet också. Bra på det sättet. På slutet av boken börjar man tala om Gud, ingen överraskning för mig. Man talar även i termen "universums kraft". Den ursprungliga tanken också. I Bibeln står det: I begynnelsen var Ordet... (alltså måste Ordet först komma av en tanke).

image210
Läs en artikel om hur filmen visas och tas emot i Sverige.

Här står det bl.a:
"För mig bidrar den till att jag kan få ihop hela det pussel som livet är, säger Ann-Sofie.
Oprah Winfrey har ägnat Hemligheten hela två program. Bara i USA har två miljoner personer sett filmen och sex miljoner har läst den bok som släppts i kölvattnet av filmen.

The Secret är ingen spelfilm, utan en dokumentär vittnesskildring från ett antal terapeuter, författare, filosofer och kvantfysiker vars liv förändrats tack vare att de fått reda på Hemligheten.OCH VILKEN ÄR Hemligheten då? Jo, den handlar om ?lagen om attraktion?. En lag som påstås vara lika oomtvistlig som lagen om gravitation. Och som ett fåtal människor ska ha känt till och levt enligt sedan långt före Kristi födelse. Några av världens mest framstående människor, bland annat Platon, Galileo, Beethoven, Edison, Carnegie och Einstein sägs ha haft kännedom om Hemligheten.

?Varför tror du att en procent av världens befolkning förfogar över 96 procent av världens tillgångar?, frågar filosofen, författare och coachen Bob Procter i filmen, för att illustrera att Hemligheten fungerar och att endast ett fåtal hittills har känt till den.

Lagen om attraktion bygger på att lika attraherar lika.

?Allting som kommer in i ditt liv har du dragit till dig. Och det har dragits till dig i kraft av de bilder du har i ditt medvetande. Det handlar om vad du tänker. Allt som pågår i ditt sinne drar du också till dig?, säger filmens upphovskvinna Rhonda Byrne".

Det negativa är bl.a:
 • att den tar inte upp hur man får en kraft om man är i botten, då hjälper nog inte lite positiva tankar, fungerar bäst på de som inte nått den, tror jag.
 • Står inget om vikten av förlåtelse, mot andra och sig själv.
 • Heller inget och synd och skam.

Men, den är ett bevis på det andliga sökandet och att den kräver ett nytt språk.

Gud är större, således svåra att fånga i dogmatiska termer. Däremot är beviset att han finns som kraft som förändrar av de som börjat tro. Tänker på alla i bl.a. 12-stegs rörelserna som vägrar ha dogmatiska formuleringar, eftrsom han inte kan fångas, utan nöjer sig att han finns, verkar och förbättrar liv.

Gud är större...

LÄS BOKEN och kommentera här!!!!!!

The Secret - gammal visdom i ny förpackning....

image209Har börjat läsa "The Secret".

En ny förpackning, gammal beprövad vishet.

Positivism förändrar vet vi alla, universums ande hjälper säger boken. Är inte detta en ny omskrivning av Gud? Man vågar inte använda denna benämning, för då är det inget nytt under solen, dessutom avskräcker detta i en individualistisk tid.

Fördelen med ett nytt språk, utan gamla dogmatiska termer är att de öppnar upp. Som ett senapskorn, som Bibeln omnämner början av en ny bana, väg, av en tro på något nytt.

Ja, det är samma sak som kristendom, tycker jag så här i början av det jag läst i boken.

Handlar faktiskt om det jag skrev igår, att omvända sina tankar. Märkligt att boken kommer i min väg just nu. MEN man talar inte om Gud, var finns förlåtelsen, utan Kristus.....

Idag i Expressen står det bl.a:

Psyket

Tänk positivt. Människor med en positiv livssyn lever längre än de pessimistiskt lagda, upp till 7,5 år längre enligt en amerikansk studie. Färska studier visar att arga, gnälliga eller deprimerade män får sämre immunförsvar och ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes typ 2. Läs hela artikeln här...

 • Början av filmen finns på nätet.

Gud längtar efter att bli din BÄSTE vän...

Han såg sliten ut, tjock, kläderna var nötta och urtvättade och tatueringarna i det här fallet skvallrade alltsammans sammantaget, om ett hårt liv.

image157
Rörigt... Har du fastnat bakom ditt "galler" i din vardag. Var är din frihet...

Bakom honom frågade hans kamrat: "Skall vi hem till Dig? Har du något hemma.....?"
"Självklart", svarade han. "Vi åker alla till mig, jag sätter på kaffe". "Har du något mer": sade kamraten. "Visst, jag har smörgåsar, har även kalkonpålägg".

Hörde detta när jag igår kl. 2200 gick ur Staffans Kyrkan efter Sinnesrogudtjänsten i Gävle. Här fanns det många både unga, gamla, män och kvinnor som denna kväll deltagit med att lyssna och själv medverkat för att få ro in i själen. De visste, att detta var livs viktigt. De var flera hundra.
Rakade huvuden, tatueringar och kramar som frikostigt delades ut, detta i en kyrka, men även många "normalstörda" deltog.

Det var nog så här Jesus hade tänkt sig, att hans budskap skulle förvandla människan, hos de som har insett, man inte i alla fall förstått, det handlar ju om att tro, inte veta. Många behöver honom. På riktigt. Som till slut vågat vänt om, för att gå i Jesu fotspår. Vägen var slut eller meningslös att gå på.
Visst vet du vad jag talar om...

Han själv gick bland de minst ansedda. Men Guds rike är omvänt, de sista skall bli de första. I vår värld är det viktigt om man har en titel, fina saker, en herrgård och ett snyggt yttre...

De som har nått sin botten, vet att det inte längre finns något att dölja. Botten kan se så olika ut. Jag själv var "lyckad" utåt sett när jag kapitulerade. Men inte på insidan, där var det kaos, åtminstone rörigt. Och ofta var allt bara för stunden....

När förböns lapparna lästes upp, rann mina tårar. Det var naket, en sådan längtan, att Gud skulle hjälpa. Att Gud finns, var självklart, men att man behövde en närhet, hans kraft och vägledning var det man längtade efter. Budskapen började ofta med det litet naiva, men underbara: "Hej Gud"... och slutade ofta med: "ske din vilja...". Kapitulation.....

Detta var så långt från Livets Ords gudstjänster: allvarligare, naknare. Detta är på riktigt. Jesus säger: "Jag har inte kommit till de friska, utan till de sjuka". Men alla är nog sjuka, har jag insett, det tar bara olika lång tid att inse det.

Man gick inte hit för att visa upp sig, utan för att dela varandras bördor. "Hur är det nu", är en kommentar av en Broder eller Syster. Och man står kvar och lyssnar. Man har själv varit där, så man vet vad det handlar om. Historien kan se olika ut, men känslan är densamma. Himmelriket är nära.....

Senare idag
kommer jag att skriva kap. 10: "Gud längtar efter att bli din Bäste vän!".

Lev i bön, så länge. I varje andetag finns han där för dig. Handtaget sitter på din insida. Det är bara du som kan öppna.... Vad har du att förlora? Dig själv....

Hojarna längtar ut...... och jag med....

Regnet det bara öser, som Burt Bacharach låtens text lyder...

Har börjat rensa bland alla mina saker. Det som inte används skall försvinna. Fast hojarna rör jag inte nu, detta pga regn... Därför lägger jag in lite bilder nedan, och får istället se chopperutmaningen och OCC på TV och gå ut och lukta på min mc-väst..... Gud vad jag längtar ut till asfalten.................

Bilderna nedan är från TYfri MC´s gudstjänst (som jag lånat därifrån, vilket jag hoppas är ok!), där jag predikade samt en präst fr. Svenska Kyrkan och en kvinnlig pastor från Filadelfia, Stockholm. Musiker var bl.a Lars "Lisa" Andersson (som spelat med Carola, Ådahls bl.a.).

Kanon gudstjänst på Årsta torg i maj 2007! Bra jobbat!
Bild 1 = Mikael Bedrup predikar om "Livet, inre hålet och Resan"!
Bild 2 = Mike the Bike på den röda "missionsexpressen"
Bild 3= Hojåkande gudstjänstbesökare
Bild 4 = Förbön för alla hojåkare 2007

image85image86image87
image88

Gå ut och gör alla till lärjungar...., därav västens budskap som jag numera bär med nedan logga.

image89

Svar till Jesse om att leva just nu - fullt ut...

Fick en spännande fråga av Jesse gällande mitt tidigare inlägg gällande dopet, som jag nedan svarar i hans mail.

image66

JESSES FRÅGA?


"Jag börjar med en fråga behöver vi veta allt, räcker det inte med att leva här och nu. Står det inte att var dag har nog av sina bekymmer. Jag tror på närvaron här och nu en närvaro av Jesus.
Blir inte jakten på svar, pengar, jobb eller hus en flykt från nuet ,ofta saknas en stillhet för eftertanke, reflektion kanske av rädsla för att inte räcka till ... att man ännu inte upptäckt nåden.

Vem stannar i dag och sträcker ut sin hand åt uteliggaren eller parkbänksgänget?
För mig måste svaret bli gör som Jesus visade följ efter och gör lika. Genom att ge kärlek till andra även de vi inte känner följer vi Hans väg.
Matt 6:6"


MIKAELS SVAR!

Som jag ser det så är det allt för många som lever i stunden, vilket är bra om man lever fullt ut, men som Du sedan skriver så tolkar jag detta som att många lever, antingen för att förverkliga materialistiska mål, dvs. i framtiden och då lever man inte här och nu fullt ut, utan väntar på ett sedan och som inte behöver innebära lycka, dvs. att leva fullt ut när man uppnått sina materialistika mål, utan risken finns att det då kan innfinna sig en tomhet. Detta bottnar i som jag ser det att saker inte kan göra en lycklig på lång sikt, då de inte är det viktigaste i livet, även om de kan göra en glad.

Det finns också de som "bara" lever här och nu, dvs. inte har något framtidshopp, utan lever ut allt på en gång, ofta med olika "quick-fix" lösningar, många gånger för att inte våga möta det "inre-hålet", utan man stannar inte upp, utan fyller det med saker som i längden inte är bra för människan (Individ: alkohol, narkotika, spel, relations och arbetsmissbruk bl.a. Mänskligheten: Att man missbrukar skapelsen, se ex. naturförstörelsen bl.a.).

Vi har tappat det långsiktiga tänket, både gällande oss själva och vår skapelse. Det kristna evIghets perspektivet möts vi sällan av, längre."Man skall leva så man kan dö": sade Astrid Lindgren klokt.


Tänker på Romarbrevet 8:20; "Allt skapat är lagt under tomhetens välde" och som jag haft förmånen att skriva en c-uppsats om. Slutsatsen där blir att det är Gudsrelationen som är det viktiga och att vi behöver se över så teologin också belyser vårt ansvar att ta hand om skapelsen, då den är ofrivilligt lagd under denna tomhet, vilket inte människan är, pga. arvsynden.

Att söka efter svar, som du skriver, är för mig något annat, tror att det är inbyggt i oss människor och som faktiskt driver oss framåt. Men här kommer tron in, som är ett försanthållande om att det finns någon som bär oss, genom allt, dvs. Jesus.

Ordet måste också bli till en handling hos oss där vi visar tydligt vem vi följer. Men det har inget att göra med vår helgelse, utan vi är rättfärdiga genom tro, som Paulus skriver om i Romarbrevet. Däremot så innebär vår väg med Jesus, mot sanningen och livet att vi "efterliknar" vår Herre och såsom honom ser de svaga och de som har och bär på ett utanförskap. Det är således inte gärningarna som gör oss troende, utan tron.

Det är saligare att ge än att få, står det i den Heliga Skrift, således innebär detta givande att när man hjälper andra också hjälper sig själv, man får en meningsfullhet för sitt liv, vilket du också verka tycka, detta då man använder det som ett verktyg för att förbättra andras liv, och på det sättet kan ens liv göra skillnad både för sig själv och andra. Man blir ett verkningsfullt verktyg. Detta vågar jag påstå ger glädje, sinnesro och meningsfullhet.

Håller du med?

Är 12-stegs rörelsen ett hot eller en möjlighet för kyrkan?

JAG TROR KYRKAN HAR MYCKET ATT LÄRA AV DEN VÄXANDE 12-STEGS RÖRELSEN! VAD TROR DU??????

 

Läs nedan som är förordet av 12-stegs manualen för de jag skämtsamt kallar normalstörda, de som kyrkan kallar syndare (= missa målet).

 

image55


Friheten att välja hur man ser på Gud upplevs ibland som skrämmande av institutionsinriktade kristna, men det är bara ett uttryck för den frihet som alla kristna stod inför i sin begynnelse.

 

Det slående med 12-stegspilgrimens resa genom programmet är att efter några månader eller år är den Gud som hamnar i blickpunkten så ofta den som uppenbaras i Jesus från Nasaret.

 

12-stegs programmen är till för dem som startar utan tro, med enbart smärta och vanmakt.

 

Den främsta skillnaden mellan de 12-stegen och de flesta andra kristna metoder ligger i hur man lär känna vad för slags Gud man har att göra med.


I kristendomen är testerna av tron oftast skriftliga och kognitiva (trosbekännelsen, bekännelseskrifter och Bibeln).


I de tolv stegen upptäcker man vem Gud är genom att ansluta sig till en grupp människor som har gjort en radikal överlåtelse av sitt liv till Gud. Efterhand som de tar stegen och lägger sitt liv i denne Guds hand (vad de än inledningsvis kallar honom), får de en egen erfarenhet av att Gud är kärleksfull, återlösande, stöttande, moralisk och konfronterande. Senare ser många av dem att det här i själva verket är samme Gud som de kristna tror på och många blir kristna.


Det intressanta är att de lär känna den levande Guden genom de troendes gemenskap, istället för genom Nya testamentet, precis som den kristna kyrkan gjorde under mer än trehundra år. För Nya testamentet hade i sin helhet inte satts samman och godtagits förrän 393 e. Kr.

 

Detta har gjort 12-stegs programmen till den förmodligen snabbast växande andliga rörelsen i USA.


Det som är anmärkningsvärt är bl.a. följande:

v Alla som deltar är anonyma

v Grupperna har inga utbildade ledare eller utsedda ledare

v Det förekommer inga ekonomiska löften, inga stora summor tas emot, grupperna äger inga fastigheter

v Det förekommer inga evangelisationskampanjer

v DET FINNS INGEN SOM VILL GÅ!

Ovan har stora likheter med urkyrkan och den kristna församlingen under den första tiden.

Medlemsantalet har kraftigt ökat, medans hos många kristna församlingar ha den minskat!

 

Jag tror att den här tillväxten sker pga. att de 12-stegen tillämpar trons principer på smärtan hos vår tids människor på ett sätt som leder dem som lider in i en nära och levande relation till Gud och gör dem fria att leva ett meningsfullt liv där de söker Guds vilja. För mig som har studerat Bibeln i många är råder det ingen tvekan om att den högre makten i de tolv stegen är samme Gud som uppenbaras i Jesu Kristi liv, död och upprättelse.

 

Källa: Miller, Keith, J, Steg in i livet - Tolvstegsprogrammet som modell för andligt växande, Örebro: Libris, 2004


Jag tycker det skulle vara oerhört intressant att höra din åsikt. Kommentera gärna!!!!!!!Svenska Kyrkan beredd att registrera partnerskap.

Vad tycker Svenska Kyrkan om äktenskap och partnerskap? Läs detta pressmeddelande!

image32

Jesus såg alla de som ingen annan vill se. Kärleken till människan är en Gudagåva, som vi fått.
Paulus ansåg bl.a. man inte skall förnedra sina kroppar med varandra, gällande sexualitet.

Jag tror också på kärleken, och att man inte skall förnedra sig, då missar man avsikten med sin skapelse och med kärleken. "Babsan" uttalar sig om detta idag, och är beredda att gå med i kyrkan igen, även en biskop,  Claes-Bertil Ytterberg, berättar om svårigheterna.

Trohet är viktigt, man kan annars såra sig själv och sin nästa. Känslor sitter långt inne och kan vara svåra att uppfatta om man sårar någon, både gällande elakheter, otrohet eller någon annan typ av svek. Så var trogen, även Guds smittande kärlek.

Det är bra att kärleken godtas i kyrkan. Kärleken kan ju ta sig många olika uttryck, såsom vi människor är olika.
Men en värld full av kärlek, inte fördömmande och svek, är receptet för att vår värld skall bli en bättre plats för oss alla.
Hur vi än ser ut, vem vi än älskar och var vi än bor.

Gör som Gud, bli människa.

Tidigare inlägg