Norrlands Akvavit och syndare.....

Har läst färdigt boken nedan av Svenska Akademiledamoten.
En sorgsam betraktelse genom kärlekens lupp till det inre av Västerbotten.

image397
För nog är det väl på det viset, pappa, sade Marita, att som avfälling kan man ha mycket roligare ute vid kusten eller i södra Sverige? Då man ska vältra sig i synden?
Ja, sade Olof Helmersson. Utbudet är större.

(Lindgren, Torgny, Norrlands Akvavit, Stockholm: Norstedts 2007)


Tänk vad svårt det är idag att ha ett långsiktigt perspektiv.

Bibelns budskap om evigheten borde vara attraktivt.
Framförallt om man riktigt tänker efter hur länge man är död.

Vilken frihet har en kristen jämfört en som inte är det???

image308Om en kristen människas frihet. Bok av Martin Luther

 

Ett långt men viktigt inlägg...

 

Vad innebär en kristen människas frihet, såsom Martin Luther skriver i sin bok? Detta borde vara intressant för många idag. Delar du hans tankar, oavsett om du betecknar dig som kristen eller inte? Boken som jag här har sammanfattat och kommenterar på slutet belyser den frihet som en kristen människa har i tron på Kristus.

 

Uppdelningen är på det inre, andliga och den yttre, kroppsliga och som ingår i människans frihet genom tron.

 

De farliga och falska förespeglingarna om gärningarnas betydelse mot rättfärdighet tas upp. Det är inte de goda gärningarna som förkastas, utan dess syndiga biegenskap, den falska föreställningen att de kan tros vinna rättfärdighet genom att de ser goda ut vid en första anblick, till det yttre, medans de i själva verket inte är det.

Ingen ond gärning, gör människan ond och vice versa. Endast tron gör en människa god och otron en människa ond. Gärningar skall utföras för att behaga Gud och vara frivilliga och vår yttre människa, kroppen, behöver då inte gå sysslolös och genom detta bevarar den då sin kraft. Dessutom gagnar gärningarna andra, då man lever även för andra.


Det motsägelsefulla harmonierar vilket Luther visar på det som i sin första anblick verkar vara motsägelsefullt, med att både vara fri och att tjäna samtidigt faktiskt harmonierar. Den inre människan som är lik Gud, skall styra kroppen.


Gamla Testamentet visar på synden, hur vi är och visar på vår brist att göra det goda (detta var det gamla testamentet), medans det Nya testamentet tar upp befrielsen; löftet och nåden, där vi blir rättfärdigade genom tron och som gör det möjligt för oss att vilja följa lagen, som vi inte kan av egen kraft utan vi får hjälp av Kristus genom tron och Guds ord.

image313

Friheten är från lagen, eftersom den som tror är redan rättfärdig, då gärningar inte behövs. Detta anser Luther är trons första kraft. Den andra är att själen håller Gud för sannfärdig. Den tredje gåvan är den som förenar själen med Kristus, som i ett äktenskap. Och två blir ett. I denna hjälpsamma förening tar Kristus på sig allt det dåliga och vår själ får det goda med Kristus alla egenskaper. Detta möjliggörs genom tron allena som ger frälsning och återfödelse.

 

Klokheten att kraften fullkomnas i svaghet, får inte underskattas att belysas. Detta skall predikas så att människor blir förfärade av synden genom lagen och sedan bli förlåtna genom nådens ord och vänder om, säger Luther.

image309

Luther tar upp Jesus Kristus sinnelag: som vi skall efterlikna och gör oss medvetna om. Trots att Jesus ägde Guds gestalt avstod han från allt, utan att vänta sig tack eller ta hänsyn till otack. Han blev som en av oss, lydig ända in i döden, för att allt det han har skall bli vårt. Så vi skall vara nöjda med det vi fått och är genom tron. Genom denna yttersta kärlek blir vi visade på att inte göra skillnad på några människor och tron leder oss igenom allt.

 

Friheten

Genom tron rycks människan upp över sig själv till Gud och genom kärleken sänker hon sig ner under sig själv till nästan, men förblir alltid i Gud och hans kärlek. En kristen människa lever inte i sig själv utan i Kristus och sin nästa. (Här får man ihop: du skall älska Gud av hela ditt hjärta och din nästa - på ett bra förståeligt sätt.) Därför är friheten andlig och sannfärdig.

 

Om Gud inte inpräntar sin lag och nåd i vårt inre - vårt hjärta, så är vi av naturen oförmögna till annat än att fördöma den och anser den således dåraktig. Människans s.k. sunda förnuft kan tro att rättfärdigheten kan vinnas genom gärningar, yttre bruk och stadganden och detta begränsar sålunda dem, så de inte kan känna trons frihet.

 

Gällande friheten

Man möts idag av budskapet om vikten av den individuella friheten och dess paradoxala motsatser.

 image314

Många vill bejaka sin andliga sida ex genom att:

 • lyssna på Dalai Lama,
 • läsa andliga kommersiella böcker,
 • lyssna på meditativ musik och ?andliga? föreläsare på företagskonferenser som sprider sitt budskap att den inre människan skall förändras
 • -man lyssnar, men förstår inte alltid i sitt hjärta dessa budskap om vägar till inre frid, då den yttre människan styr den inre människan som också stressar ihjäl sig, bevisligen, då det aldrig funnits så många utbrända. Trots att det finns tillgång till information och metoder att man skall lyssna till ?sitt inre?, så gör man inte det. Man förstår inte hur det inre, andliga hålet skall fyllas, så jakten går vidare, från inre frid.

image311

De flesta vill ha friheten med både inre och yttre harmoni, men kick-samhället vi lever i, belönar och uppmuntrar inte långsiktiga friska förhållningssätt med hela och goda människor. De är olönsamma.

 

Budskapen blir motsägelsefulla och många som besöker kyrkor vill möta det klara budskapet, men kan mötas av predikningar som kan vara alltför ljumma, alltför opersonliga, då predikanten många gånger inte verkar våga eller inte kan beröra den moderna människan, kanske med dess nuvarande liturgiska och retoriska form.

 

Här visar Luther att budskapet att Jesus gäller just dig och mig och att han kan fylla mitt inre hål med harmoni, gudsrelation och rättfärdighet och detta bör poängteras och förpackas så att budskapet når fram för den moderna människan. Hålet kan inte fyllas med socker, alkohol, jobb och andra kickar. Vi skall visa både på lagen och nåden! Men gör det på ett modernt funktionellt sätt.

 

Det finns för många medberoende, för få medmänniskor som vågar bry sig om andra, det finns alldeles för många möjlig görare som låter flodhästar (problem) finnas genom att inte våga se dem (Läs:Tommy Hellsten- Det finns en flodhäst i vardagsrummet)

image310

Här kommer det allmänna prästadömet in som gäller oss alla kristna. Våga föra budskapet vidare så att synden (att missa målet med sitt liv, att bli det man fullt ut är skapad för) lyfts fram och rättfärdigheten genom tron för en bättre värld bör påvisas klarare i denna många gånger sjuka värld.

 

Kristus som förebild känns för tidskrävande och olönsam för många, därigenom nermonteras den kristna etiska välfärden ned med folkhemmets numera saligen avsomnade ideal. Förebilder i vår tid som är Jesus lika som ex. Broder Roger, Anna Lindh, Moder Teresa, Dag Hammarskjöld m.fl. fyller sin funktion genom att vi kan sörja dem och visa på hur vi egentligen skulle vilja vara, men de känns för många för ouppnåeliga, då lönen, profiten måste gå före, för att allt skall fungera, där det är för kortsiktiga mål, visioner och synsätt som gäller.

 

Det finns goda exempel i vår tid som fungerar, tack och lov. Att visa svaghet är styrka, tar ju Luther liksom Bibeln upp, och det finns hjälp som fungerar där tron hjälper den yttre människan genom att den inre människan med tron på tillfrisknandet med Guds hjälp fungerar.

image312

Jag tänker bl.a. på alla 12-stegs gemenskaper som är sprungna ur kristna tankar, som medför att man bryr sig om andra genom tjänandet, servicen, att öppna möten och koka kaffe, lyssnandet till sin medmänniska med att därigenom hjälpa denne med sina bördor, Kristuslikt, till att själv predika och möta lagen i de 12-stegen där man erkänner synden inför Gud och en medmänniska och blir frälsta, hjälpta och rättfärdiga genom att tron att Gud griper in och hjälper och lyfter av synden. Och det fungerar, de som följer vägen genom alla steg, mot sanningen och livet.


Fler liknade sådana grupper behöver startas, även för de s.k. normalstörda, syndarna.

Bok tips - intressanta böcker som befriar!

BOK TIPS – Ord som befriar!

 -Här nedan har jag och kommer kontinuerligt att lägga in tips på böcker som jag anser är mycket läsvärda, detta i olika kategorier! Självklart har jag läst dem för att kunna bedöma detta.

Du kan beställa de flesta via Internet ex. via www.adlibris.se. Maila eller kommentera nedan, med åsikter eller tips, så att denna sida kan bli värdefull för andra. Med Ord som befriar!


BÖCKER

Bok 1


 • UPPBYGGELSE

Dag Hammarskjöld, Vägmärken

Dietrich Bonhoeffer, Efterföljelse

Elisabeth Sandlund, Drabbad av det oväntade

C.S. Lewis, Klassiker ( 7 böcker i ett band)

 

 • SJÄLAVÅRD

Viktor E Frankl, Livet måste ha mening

Tomas Sjödin, Reservkraft

Bo Giertz, Stengrunden

 

 • FAKTA

Bengt Holmberg, Människa och mer – Jesus i forskningens ljus

Stefan Gustavsson, Kristen på goda grunder

Mikael Tellbe, Med framtiden i ryggen – En guide till Paulus brev och budskap

Per Beskow, Fynd och fusk

Greger Andersson, m.fl, Berättarna – En guide till Gamla testamentets historiska böcker

Greger Andersson m.fl, Poeterna – En guide till Gamla testamentets poetiska böcker

 

 • ANDLIGA ÖVNINGAR

Ignatius av Loyola, Andliga övningar

LarsOlov Eriksson, Lev i livets rytm

Tomas a Kempis, Om Kristi efterföljelse

 

 • ÖVRIGA
Mia Törnblom, Självkänsla nu (konkreta råd för ett bättre liv, inspirerade av 12-stegs rörelsen)

 

 • DIKTER

Tomas Tranströmer, Samlade dikter 1954-1996

 

 • BIBEL

Bibeln

Knut Tveiterud, Minutbibeln