Borde kristendomen dammas av...

Söndagen den 24 augusti kl. 1800 på Svalkans Café, ute på Ulriksdal, Stockholm håller jag ett föredrag gällande rubrikens tema. Kom dit, det är öppet för alla.

Varför temat?

Många församlingar tappar medlemmar och få tillväxer. Har därför funderat en del kring detta. Är det fel på kristendomen, formen eller innehållet? Finns det ett sökande efter mål och mening i livet och efter ett andligt behov som bör tillfredställas och som många församlingar inte förmår att intressera sin omgivning med sin verksamhet och budskap. Har en hel del tankar om detta efter att ha arbetat som proffs på event och möten sedan 1976.

Redan för 4 år sedan höll jag ett föredrag för Domkyrkoförsamlingen i Uppsala om detta. Möttes av en hel del kristiska röster, en del upprörda åsikter, men en MYCKET spännande diskussion där man började ifrågasätta vad och hur man bedrev sin verksamhet. Efteråt kom en dam fram till mig och sade; "normalt brukar vi inte ifrågsätta i kyrkan, utan vi brukar framföra våra åsikter efter vi lämnat kyrkan, många gånger som skvaller, så detta var en uppbygglig kväll för oss alla, tack!".

Man kan inte förändra eller förbättra det man inte erkänner, som bekant.

Kommentera gärna detta inlägg om Du har några idéer för framtidens kyrka och om hur kristendommen borde dammas av?


Tidningen Dagen skriver idag om vad det är som kännetecknar en växande församling i form av nio punkter, se nedan valda delar från den (eller läs hela artikeln här..)

Fakta: Nio kännetecken på en växande församling


 1 Vägskälet

Nästan alla församlingarna hade stått vid ett vägskäl de senaste 20 åren. Pastorerna berättar om hur församlingen gått igenom en eller flera kriser som lett fram till beslut om omstart och omfokusering av dess liv och verksamhet. Besluten handlar om att medvetet fokusera på missionsuppdraget och att nå nya människor.


2 Relevant verksamhet

Tre gemensamma nämnare finns bland verksamheterna i de 15 församlingarna: Välutvecklat gudstjänstliv, tydlig betoning på smågrupper och någon form av diakonalt/socialt arbete. 73 procent av dem som svarat på enkäten anger att de regelbundet finns med i någon form av smågrupp. Därutöver har församlingarna ett brett utbud i sin verksamhet som är designad så att människor utan kristen bakgrund kan komma och känna sig hemma.


3 Varm, öppen och välkomnande atmosfär

En klar majoritet av enkätpersonerna väljer att beskriva känslor som har med välkomnande, accepterande, öppenhet, värme och gemenskap, som svar på vad de upplevde som attraherande när de först kom med i församlingen. 88 procent svarar, utifrån tio givna alternativ, att det viktigaste i församlingen är att bli accepterad precis sådan som man är.


4 Vänskap

Undersökningen visar att personliga relationer, vänskap och omsorg är helt avgörande för om en människa ska komma till församlingen, ta till sig en personlig tro och sedan bli kvar i församlingen. Här spelar smågrupperna en viktig roll.Upp emot 80 procent av de svarande anger att de fått sin första information av kyrkan genom en personlig kontakt med någon. Hälften fick sin första kontakt genom att de blev medbjuden av någon.


5 Varm andlighet

Församlingarna "sänder" sitt budskap på en våglängd som många människor upplever som berörande, befriande och glädjerikt. Genomgående hos enkätpersonerna är att de uppger att de blivit berörda av Gud genom till exempel lovsång, bön, nattvard och förkunnelse i församlingen. Flera har också upplevt "tilltal" att söka upp församlingen.


6 Målmedvetenhet och betoning på missionsuppdraget

Församlingarna har en hög teologisk medvetenhet i allt de gör. Det finns en stark betoning på missionsuppdraget som handlar om att nå nya människor och frigöra dem till tjänst för Gud i sina vardagsliv och i församlingen. De flesta församlingarna definierar sig själva som evangelikala eller karismatiska. Det finns en hög tilltro till Bibeln som Guds ord och en Jesuscentrering.


7 Betoning på omvändelse

Alla församlingarna betonar personlig omvändelse och man har lyckats skapa en kultur där man kombinerar människors långsamma process att komma till tro med tydliga tillfällen för avgörelse.


8 Öppenhet för förändring och nya intryck

Församlingarna hämtar gärna inspiration från olika sammanhang i och utanför Sverige, till exempel: Willow Creek och Naturlig församlingsutveckling (fler än hälften), Vineyard/New Wine, Saddleback/Församling med mål och mening, Taizé, Iona, Bjärka Säby/Peter Halldorf. Någon församling angav också Brommadialogen och tolvstegsrörelsen. 75 procent av församlingarna kör Alphakurser.


9 En dynamisk och rikt utrustad pastor

Pastorerna utövar sitt ledarskap huvudsakligen genom att vara herdar och genom att bygga relationer. De är tydligt inriktade på att bygga team och utrusta och frigöra människor till tjänst, och leder även genom förkunnelse och undervisning. Deras fokus ligger på missionsuppdraget, nya människors väg till tro, lärjungaskap, och att utveckla nytt snarare än att förvalta. Medelåldern för de intervjuade pastorerna är 50,5 år och bara två är under 40 år. De är alla erfarna församlingspastorer. Undersökningen har gjorts av Cahtrine Nygren och Thomas Arvidsson på Naturlig församlingsutveckling Sverige och kan läsas i rapporten "Växande församlingar i Sverige".


Källa: Ulrika Lokrantz, Reporter, Redaktionen - Dagen


Kommentarer
Postat av: Sofia

Med anledning av att jag blev klassad "hedning" på ett religionstest på nätet dammade jag av min bibel och har nu snart bloggat hela kyrkoårets evangelietexter tolkat ur mitt "hedningaperspektiv". Jag har upptäckt att det Jesus faktiskt säger och gör i mångt och mycket stämmer väl överens med kärnan i de flesta religioner...och jag tror inte att han hade för avsikt att skapa en ny religion. Kristendomen anser sig att ha ensamrätt på sanningen. För mig är drömmen om en framtida kyrka, en samlingsplats för människor att mötas oavsett religionstillhörighet och tillsammans uppleva gemenskap i den obeskrivbara upplevelse av "Gud" som vi alla kan känna och delar oavsett vad vi kallar det.

Postat av: Mikael

Hej Sofia!



Vilken spännande undersökning du gjort! Håller med dig att i de flesta vishetsläror och religioner överenstämmer mycket med varandra, det tycks finnas någon universeill sanning som är nedlagd i människan (var kommer då den ifrån...).



Det finns inom kristendomen olika tolkningar. En kamrat till mig undersökte hur präster tolkade Johannesevangeliets utsaga där Jesus säger: Jag är vägen, sanningen och livet" samt "ingen kommer till Fadern utom genom mig". Det var få präster av de han undersökte som ansåg att kristendomen skulle vara den enda vägen, en exklusiv religion, men jag tror det beror på i vilka grenar inom kyrkan man undersöker.



Jag anser att Jesus ville att vi alla skulle förenas, han sade "himmelriket är nära". Vår egoism hindrar oss idag i mångt och mycket. För att lära sig Guds avsikt med oss så bör man ha tillgång till sanningar utanför en själv, annars är risken att man gör sig till sin egen gud. Efter mycket studier anser jag att Bibelns sanningar håller och är värda att leva efter, dessutom tror jag idag att Jesus var Guds son och det sätter allt på sin spets.



Antingen var han en skrävlare eller så var han Guds Son, det finns inget mellanting. Jag tror efter fem års studier att han var Guds Son. Följer man hans sätt att agera och tänka blir det ett himmelrike. Förstår inte varför man är så rädd för honom bara (förutom att man döljer sina egna motiv pga rädsla eller att man inte vill leva sanningsenligt).



Allt gott till dig Sofia.

2008-08-11 @ 10:38:13
Postat av: Sofia

Jag tror du också är Guds son...o jag är Guds dotter...Jesus kallade iallafall de som lyssnade till honom för bröder o systrar...vi är alla ett... hela skapelsen...Guds avbild...uttryck...porträtt...spegling...är Varandet...Jag Är... Gud som tar form..Vi är formen:-)

2008-08-11 @ 23:44:40
URL: http://filosofiasandrablogg.blogspot.com
Postat av: Mikael

Hej igen Sofia!



Vi är kallade till att följa, dvs. efterlikna Jesus sätt och handlande, för att vår jord skall bli en bättre plats att leva på. På det sättet är Jesus formen och vi kan på så sätt följa i hans fotspår. Men jag är inte Gud, men han finns i mig om jag tar mig till honom i både hjärna, men framförallt hjärtat.



Fortsätt att läsa Bibeln, den öppnar sig mer hela tiden. Har köpt "Stora StudieBibeln", den har fotnötter bl.a. som markant ökar förståelsen.



Jag vill att vår jord skall bli en bättre plats att leva på och den ende jag kan förändra/förbättra är mig själv.



Allt det bästa. MVH. Mikael.

2008-08-12 @ 09:41:21
Postat av: Sofia

Kära broderler Jag känner alltför väl till det traditionella kristna sättet att tolka vad Jesus sa och gjorde...bibeln är inte främmande för mig...jag är pastorsbarn och är uppväxt i församlingen, det jag gör idag är att tillåta det Jesus säger och gör tala till mig utan påverkan av det som den kristna läran tidigare lärt mig. Kristendomen har liksom andra religioner ofta använts för att utöva makt över människor. Varför ska vi anse att de människor som sammanställt bibeln och utformat den kristna läran var mer upplysta och inspirerade av Gud än vad människor kan vara idag? Jag tror att för att jordens alla folk ska kunna enas och leva i fred behövs ett totalt öppet sinne fritt från alla nedärvda förutfattade meningar och bedömningar av människor. Jag delar din önskan om att jorden ska bli en bättre plats att leva på och min bön varje morgon är att få användas i det syftet och att få samverka med andra för det gemensammas bästa :-)

2008-08-13 @ 00:57:49
URL: http://filosofiasandrablogg.blogspot.com
Postat av: Mikael

Hej igen Sofia!



Man kan aldrig se den andres tidigare steg, erfarenheter, värderingar och normer när människan står framför en.



Alla vi möter skall betraktas som ett mysterium, därav delar jag absolut din insikt "att för att alla folk ska kunna enas och leva i fred så behövs ett totalt öppet sinne fritt från alla nedärvda förutfattade meningar och bedömningar av människor".



Alla tolkar vi Bibeln med våra verktyg. Att ärva andras Gudsbilder kan vara farligt, vi måste därav inkorporera vår egen bild och form av Gud och den kristna tron.



12-stegs rörelsens syn, "Gud som vi uppfattar honom", öppnar upp för ett sökande av ens egen Gudsbild som kan göra skillnad och förbättra ens eget liv med de livserfarenheter, bra och dåliga, som man bär med sig.



Tron är individuell, för att sedan bli ett Guds verktyg till din nästa, dvs. mänskligheten.



Allt det bästa.

MVH. Mikael



2008-08-13 @ 11:59:44

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback